Luk Fyn

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
02. okt 2017

"Embedsmændenes forslag skal af bordet. Men ind til det er slut for akademiet, vil jeg sidde på pinde for at finde en løsning."

Han vil sidde på pinde. Det kan godt være, at der er tale om en stavefejl, så mon ikke det er pinden i bestemt form, men morsom, det er sagen bestemt ikke, for måske bliver Lars Bent Petersen den sidste, der får lov til at sidde på pinden som rektor for det statsstøttede fynske kunstakademi.

Kommunen overvejer nemlig at trække den årlige huslejestøtte på 1,3 millioner kroner når uddannelsesinstitutionen august 2018 fraflytter Brandts-komplekset i indre by. De tidligere undervisningslokaler overtages af BRANDTS, som også overtager den omtalte huslejestøtte som merbevilling til eksisisterende og fremtidige aktiviteter.

BRANDTS er Fyns største kunstmuseum med et hovedmuseum i Brandts Klædefabriks gamle fabrikskompleks i Odense bymidte samt kunsthallen Brandts 13 i Jernbanegade.

I tirsdags var der udvalgsmøde i By- og Kulturudvalget Odense. Det ser skidt ud, forvaltningen har ikke fundet en løsning. Det Fynske Kunstakademi får aktuelt 1,4 millioner kulturkroner om året fra staten. I det tilfælde uddannelsen lukker i Odense vil disse midler fremadrettet kunne bruges på andre billedkunstneriske aktiviteter; måske i Odense, måske i andre kommuner.

Vi må ikke lukke øjnene
"Jeg ville ønske kunstakademiet kunne udvide, så uddannelsen ikke kun er for unge i 20'erne. Vi mangler et sted, hvor personer over 30 år også kan uddanne sig, og lære om samtidskunst. Udviklingen i kunsten går så stærkt, at der også kan være behov for aftenskole undervisning. Kunsten er så vigtig, at vi ikke bare kan lukke øjnene eller akademierne", som Teresa Larsen den 27. september 2017 skriver i en debattråd på Facebook-væggen for kommunalpolitiker i Odense, Susanne Ursula Crawley Larsen (R).

Men er et SU-berettiget statststøttet kunstakademi løsningen? Kunne man ikke nøjes med en delvist brugerbetalt kunstskole under regi af BRANDTS? Det kunne passende ske i samarbejde med, eller i al fald i velovervejet supplement til, Folkeuniversitetet Odense og FOF Odense.

Se på fakta
Det er mit indtryk, at mange af de studerende ved Det Fynske Kunstakademi gennem tiden har boet i København og ofte (uofficielt) også har fulgt undervisningen ved Kunstakademiets Billedkunstskoler i hovedstaden.

Tilsvarende kunne politikerne og forvaltningen undersøge hvor mange af de ansatte ved Det Fynske Kunstakademi  der aktuelt har bopæl i Odense. Dernæst kunne de overveje om dette forhold bør tages med i betragtning om Det Fynske Kunstakademis værdi for Odense by og Odense kommune.

Altså om Det Fynske Kunstakademi er et anneks til det sjællandske og brugerne blot aflægger visitter i det fynske fordi det nu engang er herfra SU og løn udbetales og her, indtil for nylig, der blev stillet lokaler til rådighed.

Danmark har p.t. tre statsstøttede kunstakademier for billedkunst. Akademierne ligger i København, Aarhus og Odense og har henholdsvis cirka 200, 40 og 50 studerende.

Der var én, der var to, der var tre
Akademiet i København blev oprettet i 1754 af den kulturværdsættende enevældige Kong Frederik 5. på hans 31 års fødselsdag. Det var en befaling. Der var ikke nogen, der kunne modsige beslutningstageren. Lad der være kunst; kunst og kultur, dannelse og oplysning. Således landslederens ønske og som sagt så gjort! Oprindeligt hed akademiet Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn. Aktuelt er den korrekte titel Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne. De øvrige kunstarter er repræsenteret ved uddannelsesinsitutitionen KADK på Holmen (KADK står for Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering).

Akademiet i Aarhus blev oprettet i 1959 af forvaltningen og kom på finansloven i 1969, hvorved de studerende er SU-berettigede. Studieforløbet er inddelt i en 3-årig normaluddannelse og en 2-årig specialuddannelse. Den korrekte titel er Det Jyske Kunstakademi, der som regel forkortes til DJK. Der har været tradition for at DJK samarbejder med Arkitektskolen Aarhus og Institut for Kunsthistorie på Aarhus Universitet.

Akademiet i Odense blev oprettet i 1944 som en selvejende institution og har siden 1988 været på finansloven. Uddannelsen er 5-årig. I fald uddannelsen lukker i nær fremtid må der derfor lægges en plan for hvordan de nuværende studerende kan afslutte deres uddannelse i København eller Aarhus eller på anden vis tage afgang.

Hug en hæl og klip en tå
Men også akademiet i Aarhus bliver ramt næste år, for her har By- og Kulturudvalget også fået øje på en juridisk udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden i 2012 vedrørende en sag om støtte til en nycirkus-uddannelse i Københavns Kommune. Begge provinsakademier får sandsynligvis beskåret driftsstøtte som konsekvens af de igangværende budgetforhandlinger.

Det bemærkes, at regeringen på andre områder (udflytning af statslige arbejdspladser) arbejder på øgede aktiviteter i provinsen.

Er nærværende sag med provinsakademier endnu et udtryk for, at der er gået politik i kulturpolitiken?

Et spædt håb: lad os finde ind til kunsten og kulturen og tale om hvordan vi bevarer og styrker kunstens og kulturens værdi for samfund og dannelse. Til alle tider, på alle steder, for alle borgere.

Det koster at investere i dannelse, herunder kunst og kultur. Enten bør Det Fynske Kunstakademi lukkes og de statslige midler overføres til Det Jyske Kunstakademi, som også er underfinancieret, eller Det Fynske Kunstakademi må få passende lokal støtte –  samt kommunale og ministerielle driftsbevillinger – så de kan holde fanen højt ... også i provinsen.

Billedet øverst er fra artiklen Kunstakademiets rektor: Det virker som et forsøg på at få os lukket ned, i Fyens Stiftstidende/Fyens.dk den 25. september 2017. Dernæst et klip med to billedkunstneres kommentarer til et opslag, ligeledes fra den 25. september 2017, på rektors personlige Facebookvæg, som linker til ovennævnte artikel i lokalavisen.

Det Fynske Kunstakademi og Brandts-komplekset i Odense bykerne. Fotograf: Marco Kahlund, Wikipedia Commons.

Det Jyske Kunstakademi i Mejlgade nær Aarhus Domkirke. Fotograf: Villy Fink Isaksen fra Dansk Wikipedia.

Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne på Kongens Nytorv 1 ved Nyhavn. Fotograf: Mahlum, Wikipedia Commons.

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk