Orkanen Harvey syretester dronerne

authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
28. aug 2017

Mens Texas kæmper med de alvorlige følger af orkanen, Harvey, er det værd at lægge mærke til, at Harvey kan blive andet og mere end en menneskelig og praktisk katastrofe. Flere amerikanske forsikringsselskaber har over de seneste par år investeret i droner, og Harvey kan meget vel blive den første afgørende syretest for disse investeringer.

Fordelen ved dronerne er, at de på et tidligt tidspunkt vil kunne overflyve et skaderamt område og sende live billeder til selskabet, som så hurtigere kan danne sig et overblik over katastrofens omfang og geografi. Og det er en god ting. Det betyder nemlig, at kunderne kan få en hurtigere afklaring på dækning og aftaler om udbedring. Samtidig giver det forsikringsselskaberne et godt afsæt for planlægningen af den massive opgave, der ligger foran dem.

I Danmark har vi også oplevet katastrofer, som har haft store og langvarige konsekvenser for mange mennesker og forsikringsselskaber. Det gælder for eksempel Allan og Bodil og alle de andre store storme samt katastrofen i Seest, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften. I min tid som skadechef og ansvarlig for beredskabet i Topdanmark har jeg mange gange ønsket mig et tidligt billede af de skaderamte områder. Desværre har det indtil nu været alt for dyrt, fordi opgaven kun har kunnet løses af bemandede flyvemaskiner og helikoptere med kamera.

Der kommer forhåbentligt gang i droneeksperimenterne

Heldigvis kommer den teknologiske udvikling nu på højde med behovet. De små seje droner kan overflyve store områder allerede inden, det er forsvarligt for køretøjer at bevæge sig derind. Det vil derfor være spændende og lærerigt at se erfaringerne fra AllState Insurance, Farmers Insurance, USAA, Erie Insurance og andre  amerikanske forsikringsselskaber, der har investeret i droner, når de forhåbentligt lader droneeksperimenterne udfolde sig i kølvandet på Harvey. Det vil også danske forsikringsselskaber kunne drage nytte af.

Foto af drone og droneoperatører ved Swoop Freestyle FAI World Championships på Peblinge Sø den 26. August 2017.

Antallet af droner vokser stærkt i disse år. Om bare tre år forventes et årligt salg på verdensplan på 1,6 mio. droner. Formentligt bliver tallet større. Det betyder også, at droner snart bliver hverdag for os, og vi begynder at tænke dem ind i vores daglige processer.

Droner skaber muligheder for forsikringsselskaberne

Det gælder for eksempel:

-       Bedre og hurtigere overblik over katastroferamte områder

-       Billigere og hurtigere skadebesigtigelser: Allstate Insurance oplyser for eksempel, at en taksator vil kunne klare mindst otte skadebesigtigelser på en dag, hvilket er to-tre gange så mange, som normalt kan håndteres af kørende taksatorer.

-       Billigere og hyppigere risikovurderinger: Selskaberne sætter typisk praktiske grænser for risikovurderinger, fordi de er dyre at gennemføre. Med droneteknologien bliver det billigere og mere tilgængeligt. Det giver mulighed for at benytte risikovurderinger i flere situationer både som en øget service overfor kunderne og for at minimere risici.

-       Nye produkter og ny forretning: I takt med den øgede professionelle anvendelse af droner vil der blive behov for produktudvikling. Flere forsikringer og flere dækninger.

Droner er endnu ikke slået igennem hos danske forsikringsselskaber

Teknologisk institut har udarbejdet en kortlægning af dronebranchen i Danmark. Kortlægningen blev senest opdateret lige før sommerferien i år og den viser, at droner endnu ikke har fundet vej til den danske forsikringsbranche. Ud af de 336 virksomheder opgjort i kortlægningen, beskæftiger mindre end tolv sig med forsikring. Måske Harvey kommer til at ændre på det.

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk