Advarsel fra Kennedy mod Trump

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
04. jul 2017


Advarede J.F. Kennedy, kort før sin død den 22. november 1963, mod populisme, Donald Trump og fake news? Det kunne man næsten tro, når man læser en tale, Kennedy aldrig fik afleveret.

Grund til at fejre USA's uafhængighedsdag.

Det er i dag, den 4. juli, USA’s uafhængighedsdag. Det er der grund til at fejre i hele verden, for USA har siden anden verdenskrig været garanten for den frie verden og USA’s præsident har, indtil for nylig, været accepteret af alle som den frie verdens leder. Ingen har i højere grad end præsident John F. Kennedy taget det ansvar på sig.

Det husker vi ikke mindst fra de store taler som tiltrædelsestalen i Washington og den berømte tale i juni 1963 i Berlin, hvor en mur adskilte folk i det kommunistiske Øst-Tyskland fra det omringede og indespærrede frie og demokratiske Vest-Berlin. Vi husker alle hans ord: ”All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin.
Therefore as a free man, I take pride in the words “Ich bin ein Berliner”.

Talen der aldrig blev holdt.

Men søger man på nettet ”John F. Kennedy Presidential Library and Museum” kan man under hans taler finde en tale, hvor der under overskriften står ”undelivered”. Den skulle have været holdt på ”The Trade Mart” i Dallas den 22. november 1963 på det årlige møde i Dallas Citizens Council. Men kort før blev Kennedy på vej dertil skudt og dræbt. Så talen blev aldrig holdt. Jeg blev opmærksom på talen under Folkemødet på Bornholm, hvor den danske skuespiller, Caspar Phillipson, som har en slående lighed med JFK, holdt talen på Altingets Grønbechs Hotel.

Det gav kuldegysninger, for talen er som en røst fra fortiden med adresse til vor tids populisme og ikke mindst præsidentvalget i USA 53 år senere. Jeg gengiver her to udpluk fra talen:

”Ignorance and misinformation can handicap the progress of a city or a company, but they can, if allowed to prevail in foreign policy, handicap this country's security. In a world of complex and continuing problems, in a world full of frustrations and irritations, America's leadership must be guided by the lights of learning and reason or else those who confuse rhetoric with reality and the plausible with the possible will gain the popular ascendancy with their seemingly swift and simple solutions to every world problem.”

Og:

“We cannot expect that everyone, to use the phrase of a decade ago, will "talk sense to the American people." But we can hope that fewer people will listen to nonsense.”

Message to our time

Nu vil jeg ikke påstå, at hverken J.F. Kennedy eller hans taleskriver med danske aner, Ted Sorensen, kunne spå om fremtiden. Men denne tale, der af tragiske grunde aldrig blev holdt af præsidenten, rummer et budskab til vores tid. Et budskab om, at politiske valg og beslutninger så vidt muligt må baseres på fornuft, viden og fakta.

Det er i sagens natur demokratiets væsen, at valget er frit. Men hvis valg bliver truffet på baggrund af nonsens, dvs. usandheder, løse rygter, populær men løsagtig retorik og bagvaskelse, så undergraver det demokratiet selv. Det var det, Kennedy advarede imod. Desværre er der for meget nonsens, der får lov at præge debatten og beslutninger i verden i dag. De sociale mediers hastige udbredelse af rygter forstærker en meningsdannelse, der ikke respekterer kravet om evidens bag påstande, argumenter og beslutninger.

Det kunne være en overvejelse værd hen over sommeren for os alle, uanset om vi er beslutningstagere, journalister, vælgere, politikere, debattører eller lidt af hvert, at tænke på, hvordan vi kan styrke videns grundlaget og evidensen bag det, vi vælger og gør – ikke mindst i forhold til politik.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk