Løkke kan lære af General Napoleon

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
23. maj 2017

Lær af General Napoleon

For 217 år siden, den 14. juni, vandt General Napoleon det berømte slag ved Marengo i Piemonte mod en overtallig østrig-ungarsk hær. I første omgang så det ud til, at slaget var tabt, men friske tropper anført af General Desaix nåede i sidste øjeblik frem til undsætning. Adspurgt af Napoleon om hans vurdering af situationen, skal Desaix have svaret: ”Slaget er tabt, men der er tid til at vinde et nyt”. Og sådan gik det.

Uden i øvrigt at sammenligne vores statsminister med General Napoleon er der i disse dage grund til at minde Lars Løkke Rasmussen om den historie. For ganske vist er slaget om pensionsalderen tabt, men de langsigtede udfordringer i dansk økonomi er der stadig. Og selvfølgelig er der andre veje til at sikre vores velstand end en tvungen nedsat folkepensionsalder. Det er bare om at komme op på hesten igen.

Masser af muligheder

For at styrke vores produktion og velstand skal vi enten arbejde mere eller arbejde mere effektivt. Begge dele vil øge produktion og indtjening.

Vi har i tidligere reformer sikret en stigende folkepensionsalder med stigende levealder. Det sikrer os helt basalt. Men nu stiger levealderen bare mere end forventet, og derfor opstod behovet for en yderligere regulering. Imidlertid er der formentlig større potentiale i at få flere til at vente med at hæve deres arbejdsmarkedspension eller private pension. Derfor må man finde muligheder for at tilskynde økonomisk til det. Og der er masser af muligheder at se på i den forbindelse, her er blot et par af dem:

-          Vi har stadig en efterlønsordning. Den kunne man afskaffe helt mod at sikre førtidspensionister endnu bedre i form af endnu mere enkle visiteringsmuligheder, således at de, som er nedslidte reelt kan komme på førtidspension. Det ville være fair og politisk afbalanceret.

-          Mulighederne for at konkurrenceudsætte flere offentlige ydelser er slet ikke udtømte, tværtimod. Mere konkurrence på offentlige leverancer vil øge produktiviteten og dermed kommer vi til at arbejde mere effektivt.

-          Vi har stadig ikke et skattesystem, der tilskynder tilstrækkeligt til at investere i Danmark og yde en ekstra indsats. Mindre topskat og lavere beskatning af kapitalgevinster kan bidrage betydeligt til det.

Hvis man sætter det lange lys på, burde flere også kunne se ideen i fortsatte reformer, der kan gøre os alle mere velhavende. Ikke mindst vil det sikre de mest udsatte borgere bedre, hvis beskatningsgrundlaget bliver større og vi derved bedre kan finansiere den fremtidige offentlige sektor.

Det nye nummer i Cirkusbygningen

Men et er de reelle muligheder; noget andet er, om der er flertal i Folketinget for at gå den vej. Og her kniber det mere. Frygten for forandringer er stor, og det samme er frygten for negative vælger-reaktioner. Tilsyneladende er der efterhånden dannet en fast alliance i Folketinget mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der begge, for ikke at tabe vælgere til hinanden, konkurrerer om at være de mest nidkære modstandere af reformer. I aftes optrådte de endda sammen med dette nye nummer i Cirkusbygningen foran 900 3F-ere.

Hvis vi ikke i de kommende år får gennemført langsigtede strukturelle indgreb, der gør dansk økonomi mere robust, risikerer vi senere, at der må gennemføres mere kortsigtede konjunktur-indgreb, der kommer til at virke mere voldsomme og indgribende. Det er det budskab, der burde have lydt i Cirkusbygningen i går.

Tilkald General Desaix

Selvfølgelig skal regeringen arbejde videre ad reformsporet i indeværende valgperiode. Men det vigtigste slag er næste folketingsvalg. Allerede nu og helt frem til næste valg om senest to år bør opinionsdannere arbejde for at skabe bred folkelig forståelse for behovet for fortsatte reformer, så der i et nyt Folketing kan dannes et flertal for de nødvendige forandringer. Det gælder ikke mindst virksomhedsledere, der har en højere troværdighed hos vælgerne end politikerne. I det hele taget bør erhvervslivet og dets organisationer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og mange flere, tage det meget alvorligt, at det i høj grad er lykkedes 3F at iscenesætte et forløb sammen med DF og Socialdemokratiet, der har resulteret i dette nederlag til regeringen. Set i det perspektiv er det ikke kun regeringen, der har lidt et nederlag; det er også erhvervslivets organisationer.

Det er før lykkedes at vende umulige sager gennem vedvarende argumentation. Så statsministeren bør ikke se det tabte slag som sit Waterloo men derimod som sit Marengo. Men hvis han skal vinde næste slag på den front, har han brug en General Desaix, som kommer ham til undsætning.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk