Hey, Alternativet, hvorfor stoppe med cpr-numrene?

BLOGS Af

Vores storkrammende venner i Alternativet vil gøre cpr-numre kønsneutrale. For at sikre, at de 7.000 oder so transkønnede i Danmark ikke udsættes for sexisme. Hvor er det dejligt, at der på tinge findes mennesker, der gerne vil sikre grupper hele vejen rundt i samfundet. Godt nok first world-problems, men alligevel.

Så hvorfor stoppe der? Hvad med om I i Alternativet udvidede jeres anti-sexisme-indsats til at omfavne hele befolkningen, og ikke kun de transkønnede og andre, trods alt, begrænsede grupper?

Umiddelbart kunne I foreslå tre ting: Ændring af de danske retskrivningsregler, en modernisering af navneloven og, når I nu er i gang, detailregulering af børns leg i det offentlige rum.

Med nye og tidssvarende retskrivningsregler kunne I fjerne de stærkt sexistiske og intimiderende personlige stedord og erstatte dem med ’hen’ – både i det skrevne ord og daglig tale. Og gerne med tilbagevirkende kraft, så litteraturen, også den klassiske, kan fremstå kønsneutral og ikke-intimiderende for dem, som kunne tage anstød.

Hen som fælles stedord er uden held foreslået før, men I kunne i denne nyslåede 2017-udgave stå stærkt, hvis I kombinerede med grammatisk overgang til ren fælleskøn. Slut med det stærkt diskriminerende intetkøn, hvilket samtidig vil vise jer som imødekommende overfor de dele af den jyske befolkning, hvor samme intetkøn aldrig har vundet indpas.

De ændrede retskrivningsregler kunne bakkes op af et forbud mod kønsreferencer gennem navne, herunder efternavne. Således skulle eksempelvis Jensen ændres til Jensperson, også med tilbagevirkende kraft, og fornavne som Tor, Mohammad og Jesus forbydes anvendt til børn af det køn, der førhen ville have været kendt som drenge.

Endelig kunne I foreslå en børnelegelovgivning, så alt legetøj, i passende Steiner-stil, fremover skal være kønsneutralt og at klassisk-sexistiske og ekskluderende lege som ’far, mor og børn’ erstattes af inkluderende og bredde-orienterede lege som ’voksen, voksen og ungdom’, hvor der ikke illuderes kønsfastlåste roller. Og meget gerne med strafansvar for de, der førhen var klassificeret som de pågældende børns mor og far.

De nævnte forslag vil naturligvis ikke alene udrydde sexisme og intimidation, men de vil være en sikker og god start. Og en væsentlig addition til jeres velmente, men måske også lidt tandløse forslag om neutrale cpr-numre.


 

Se flere blogsProfil