Golfstrømmen er et magisk argument i klimadebatten

authorimage
BLOGS
Af: Frank Lansner
11. maj 2017

Med det magiske argument om Golfstrømmen kan man påstå at både kulde og varme er tegn på global opvarmning i den rige vestlige verden. Hvis vi europæere med tiden oplever at det bliver varmere vil mange tilskrive det global opvarmning. Men hvis vi derimod oplever at det bliver koldere så har vi fået indprentet at det er fordi global opvarmning skulle kunne svække Golfstrømmen.

Uanset hvordan vi europæere vil opleve vejret i fremtiden så medfører Golfstrøms-argumentet altså at global opvarmning ikke kan modbevises.I artikel fra Politiken [1] refereres til en teori hvor et varmere Arktis fører til et væsentligt koldere Europa. Danmark bliver ligefrem ”bidende koldt”. Artiklen refererer bl.a. til udtalelser fra forskeren William Colgan fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Mekanismen beror på at Golfstrømmen der er med til at holde Europa lunt tænkes at blive svækket hvis Arktis bliver varmere.Illustration fra Amerikanske NSIDC’s hjemmeside [2].
Golfstrømmen markeret rødt går op gennem Atlanterhavet og videre dybt ind i Arktis havet.
Hvis et varmere Arktis kan svække Golfstrømmen vil dette altså have en afkølende effekt på såvel Arktis som Europa.
Det kan lyde som en lidt pudsig teori – at varmere Arktis medfører koldere Arktis – det lyder som om at den foreslåede mekanisme bremser sig selv. Jeg har bedt William Colgan kommentere dette - dog uden respons.Hvad siger de konkrete målinger af Golfstrømmens hastighed?
Nu hvor Arktis må siges at være inde i en længere varm periode, hvilken effekt har det så haft på Golfstrømmen?

De direkte målinger af Golfstrømmen over længere årrækker viser at Golfstrømmens hastighed ikke er reduceret. Her er 2 dataset med varighed over 20 år der slår fast at Golfstrømmen ikke har ændret sg:
[3] Fra ugentlige sejladser mellem New Jersey og Bermuda startende i 1992.
[4] Fra Norges Atlanterhavskyst fra fast station der har målt Golfstrømmens hastighed hver time i døgnet startende i 1995.

[5] Resultaterne understøttes af andre målinger, som et dansk-norsk-tysk samarbejde, der med en kombination af målte data og modeller ligeledes peger på at Golfstrømmen ikke har ændret styrke i hele 50 år.

[6] Endeligt konkluderer Bogi Hansen er fra Færøernes Havforskningsinstitut og Steffen Malskær Olsen fra Danmarks Meteorologiske Institut i en gennemgang fra 2016 at Golfstrømmen ikke er svækket gennem 60 år.

Professor i oceanografi, Thomas Rossby (se artikel [3]) skrev til mig 28 marts i år :

”There is no sign of any such slowdown in any of several studies of the North Atlantic MOC. Variations yes, sustained persistent slowdown, no. ”

”MOC” svarer til Golfstrømmen. Rossby forklarer til mig at der ikke er målt langvarige ændringer af Golfstrømmen, kun variationer af kortere varighed i høj grad påvirket af vinde.


Politikens artikel [1] nævner ikke at Golfstrømmens hastighed er målt nogenlunde uændret over længere perioder. Derimod forklarer artiklen at der er såkaldte ”tegn” på at Golfstrømmen er svækket.
Men hvor meget vægt skal vi lægge på disse tegn når de ikke matcher det faktum at Golfstrømmen ikke er målt svækket?


Budskabet i den rige vestlige verden.
Budskabet om svækket Golfstrøm får måske nogle mennesker i det velstillede Europa til se både kulde og varme som bekræftelse af global opvarmning. Men se så hvad Politikens artikel tilføjer:

”Det betyder, at koldere vinde blæser ind over Nordamerika og Europa, mens varmen bliver hængende over de tropiske egne…”

Så hvis de velstillede Amerikanerne og Canadierne også oplever kulde kan det måske også tilskrives Golfstrømmen og global opvarmning?

Problemet med denne påstand er imidlertid at de større luftmasser helt overvejende bevæger sig fra Nordamerika udover Nordatlanten – fra Vest mod Øst - og ikke omvendt. Nordamerika modtager helt overvejende luftmasser fra Stillehavet og Arktis som i dette varm-Arktis-scenarie jo så skulle varme Nordamerika op. Men vi kan altså forstå på Politikens artikel at Golfstrømmen skulle kunne sende store luftmasser den modsatte retning at de normale vinde og køle Nordamerika ned. Golfstrøms-argumentet er magisk.

Politiken fortsætter ufortrødent:
”Scenariet minder lidt om plottet i katastrofefilmen ’The Day After Tommorow’, hvor Golfstrømmen pludselig vender og udløser en altødelæggende istid i Nordamerika”.


SUMMA:
Hvorfor er det så magtpåliggende for Danske medier igen og igen at omtale en teori om en svækket Golfstrøm når der ikke er målt en svækkelse af Golfstrømmen over en længere periode?
Skal vi i Danmark fremover pinedød tolke både kulde og varme som global opvarmning uanset om det er bakket op af den faktiske udvikling? Grundet det magiske Golfstrøms-argument?

 


PS: I dette blog indlæg er jeg af plads hensyn ikke kommet ind på hele diskussionen om hvor stor en effekt en svækket Golfstrøm kan tænkes at få. Gennem alle somre vil Solen opvarme Nordatlanten og gennem alle vintre vil denne varme blæse fra Atlanten ind over Europa og stabilisere temperaturerne uanset om vi har et bidrag fra Golfstrømmen eller ej. Jeg er heller ikke kommet ind på diskussionen om i hvor høj grad havstrømninger som Golfstrømmen skyldes Jordens rotation snarere end Arktiske temperaturforhold.


[1] http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/art5929772/Global-opvarmning-kan-g%C3%B8re-Danmark-til-et-bidende-koldt-sted
[2a] https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/factors_affecting_climate_weather.html
[2b] http://www.divediscover.whoi.edu/arctic/circulation.html#
[3] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL058636/abstract
https://www.gso.uri.edu/blog/rossby-gulf-stream-is-not-slowing/
[4] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/avfeier-paastander-om-at-golfstroemmen-braastanser/a/23451235/
[5] http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/golfstrommen-usvaekket-i-norden
[6] https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/2016-nyheder/07/DAMS/Det_kolde_hul__fra_Vejret147.pdf

Profil
Frank Lansner authorimage Frank Lansner blogger om klima. Han er kemiker med fokus på bioteknologi og fermenteringer, og har arbejdet som konsulent primært for Novo Nordisk A/S indenfor SAP softwareudvikling siden 1998.

Den store passion har fra barns ben været astronomi og livets udvikling. Efter flere år at have studeret klimavidenskabelige resultater, har Frank fra 2008 leveret i snesevis af artikler til verdens mest læste websites indenfor klima - heriblandt det amerikanske ”Wattsupwiththat”, hvor Frank har bidraget næsten fra mediets start.

Få Franks indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk