KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Blodige sandheder om koranen

authorimage
BLOGS
Af: David Munk-Bogballe
02. May 2017

Alle, der har læst Ayaan Hirsi Alis selvbiografiske bog “Opbrud og oprør”, ved, hvor klart og hjerteskærende tydeligt vold, terror, undertrykkelse, kvindemishandling, mangel på uddannelse, arbejdsløshed, dårligt fungerende myndigheder og manglende vilje til integration i vestlige samfund på dokumentarisk og plausibel vis kan kobles til islam. Hvis ikke du har læst bogen, så gør det!

 

Koranen, sura 2 vers 216

Jeres forskrift er at kæmpe, selvom det er jer imod. Måske hader

I noget, selvom det er godt for jer, og måske elsker I noget, selvom det er

dårligt for jer. Allah har viden; men det har I ikke.

 

Hvis du har tid, så læs ved samme lejlighed gerne lidt i koranen. Dens indhold er Allahs ufejlbarlige ord og vilje; Sandheden, som mennesket uden spørgsmålstegn skal underkaste sig helt og efterleve fuldstændigt. Koranen udgør som bekendt hovedteksten i, hvad der angiveligt skulle være fredens religion, men som citaterne i dette indlæg viser, ville det være en alvorlig fejl at tro, at islams indhold er baseret på et hjertevarmt fundament af tolerance og åbenhed alene, eller at dens ekstremister er ekstremt tolerante og ekstremt fredelige.

 

Koranen, sura 8 vers 2

Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad dem, der

tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug af

dem deres hoveder! Hug af dem hver en finger!"

 

Det er åbenlyst, men alligevel væsentligt at huske på, at det er den enkeltes valg, om man på nederdrægtig og modbydelig vis vil slå uskyldige mænd, kvinder og børn ihjel i terrorangreb. Ligeså åbenlyst er det, at koranen ikke kan begå terror. Som den også gør, kan den imidlertid eksplicit legitimere drab og lemlæstelse af ikke-muslimer, således islamister kan sætte sig ind i den første og bedste lastbil og pløje ind i menneskemængder ved høj fart, omdanne spillesteder og restauranter til bestialske slagtehuse og detonere bomber i tog og lufthavne og samtidig føle sig dækket ind af Allahs ord og vilje. Allahu Akbar!

 

Koranen, sura 9 vers 123

I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem

finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige!

 

Det kan med andre ord være ganske ubehageligt, når Allahs vilje sker. Det ville de hundredvis af mennesker, der er blevet såret og dræbt ved terrorangreb i Paris, Stockholm, Bryssel, Nice, Moskva, København, Lyon, Nantes, London, Madrid og andre steder, såvel som deres pårørende sikkert vidne om, hvis de blev spurgt, turde og kunne.

 

Koranen, sura 4 vers 89

De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således

at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag!

Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor

I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

 

Der er bekymrende mange, også i Europa, der støtter op om og forsøger at begå terror, selvom det naturligvis drejer sig om et mindretal af dem, der bekender sig til islam. At hver tredje kontanthjælpsmodtager er ikke-vestlig indvandrer fra typisk muslimske lande, at over 80 procent af ægtepar, der modtager kontanthjælp, er af ikke-vestlig, typisk muslimsk, oprindelse, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra muslimske lande er voldsomt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne, og at cirka halvdelen af kvinder på krisecentre har indvandrerbaggrund, typisk muslimsk, understreger imidlertid, at der er et for stort antal muslimer, der nærer en meget stærk modvilje mod at blive en velfungerende og bidragende del af det danske samfund. En modvilje hvis pris vi kender i kroner og øre: 33 milliarder lyder den på. Årligt.

 

Koranen, sura 2 vers 223

Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op

til jer selv, og frygt Allah! I skal vide, at I vil møde Ham engang. Bring det

gode budskab til de troende!

 

Lagt sammen med den stigende utryghed, polarisering og voksende kulturkløft, der sammen med summen af ulykken i de dårlige liv, der leves i indvandrerghettoernes voldspatriakater, koster mere og andet end de 33 milliarder, bliver den samlede pris uacceptabelt høj. Derfor er det forunderligt, at der stadig ikke er blevet lukket for ukvalificeret ikke-vestlig indvandring og migration, at der ikke er indført tørklædeforbud og morgensang i grundskolen, at de offentligt ejede almennyttige boliger i ghettoerne ikke er blevet solgt, så beboerne får en økonomisk interesse i at holde deres lokalsamfund velfungerende, at tilskud til integrationsarbejde, hvor indvandrere møder indvandrere, ikke er blevet droppet, og at kriminelle udlændinge fortsat ikke udvises konsekvent. Det er nemlig bydende nødvendigt at få bugt med den dogmatiske af- og anløbne islamiske undertrykkelses-, adskillelses- og voldskultur, der trives i de om sig selv lukkede parallelsamfund, hvor oplysning, frihed, tolerance, åbenhed, tillid og vilje til Danmark, kulturarven og traditionerne er haram.

 

Koranen, sura 5 vers 33

Gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.

 

Imens vi venter på brugbar politisk støtte i den henseende, kan og skal vi andre, herunder det meget store flertal af muslimske danskere, der lever ganske almindelige eller ekstraordinært gode liv, fortsætte diskussionen med den gruppe af dogmatiske muslimer, der føler sig ramt og bliver vrede, når de bliver konfronteret med statistik, argumenter, satire og kritik, der problematiserer, når islam blandes ind det, der i Danmark er sekulært. Målet er nemlig ikke at udstøde dem, men at gøre dem bekendt med spillereglerne for livet her. De nytilkomne og deres efterkommere må tilpasse sig og acceptere, at man i Danmark godt kan være muslim, selvom man bliver gift med en, der hedder Jesper, bader i bikini ved stranden eller er homoseksuel. Målet er at vinde især børnenes hjerter, så de vælger Danmark til, så omgangsformerne, kulturarven, naturen, historien, traditionerne og symbolerne også føles som deres. Det kræver, vi står fast.

 
Profil
David Munk-Bogballe authorimage David Munk-Bogballe er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjylland og skriver om politik og samfundsforhold fra en konservativ synsvinkel. Til dagligt driver han virksomheden Munk Bogballe, der fremstiller eksklusive lædervarer.

Sideløbende arbejder han på en doktorafhandling om konservatisme ved Freie Universität i Berlin. Han er uddannet BA i International Business fra European School of Economics i Paris, London og Rom og MSc i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

Få Davids indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk