Smuk fornuft

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
01. maj 2017

Læste du rigtigt, burde der ikke stå sund fornuft? Nej, det burde der ikke, for afsenderen af budskabet beskæftiger sig med æstetik.

Akademiraadet udtaler sig er overskriften for en række meddelelser, som bliver rundsendt disse måneder og i den første udtalelse hedder det blandt andet: "Verden er digital. Vi logger på, vi venter, og vi bliver linket rundt i det offentlige digitale rum. Hvorfor bruger vi ikke dette rum til at få en kunstnerisk oplevelse? Hvor er æstetikken henne? Staten bør gå forrest med at investere og udvikle kunstneriske dimensioner i det offentlige digitale rum."

Mere af det elskelige

Andet sted hedder det: "Hvert sted har sine kvaliteter; styrk og dyrk det. Forstå bygningskulturens lille skala i de små bysamfund, udnyt og udvid lokale kvaliteter. Renovér, transformér, byg dér, hvor der har været bygget før og ikke imellem de små byer. Giv adgang til de store smukke landskabsrum, men bebyg dem ikke med tivoliserende tiltag uden sans for stedlige kvaliteter. Vi skal udvikle mere af "det elskelige"."

Hvem er de mennesker, der tænker og taler sådan. Det er såmænd Akademiraadet, der staves på gammeldansk og dét giver god mening, for rådet har eksisteret siden midten af 1700-tallet.

Sikring af kunstforsyningen

Rådet blev til på kongens initiativ for at "forsyne Landet med beqvemme og erfarne Kunstnere", som det hedder i den første fundats fra 1754. Rådet er i dag selvorganiseret via Kunstnersamfundet, der kan betragtes som et kunstnerlaug.

Kunstnere har altså i over to hundrede år organiseret sig for at arbejde for mere tydelighed og synlighed for kunsten i samfundet. For at være et fag. Rent praktisk også for at have et organ, som kan udpege medlemmer til diverse statslige råd og udvalg.

Tit og ofte er Akademiraadet blevet kaldt stift og støvet, snæversynet og ekskluderende. Men faktum er, at alle kan ansøge om medlemsskab af Kunstnersamfundet, hvis medlemmer kan stille op til og stemme om medlemmer af Akademiraadet. Der er generelt høj valgdeltagelse, der ligger stabilt på omkring de 50 pct., og ved det nylige valg, primo 2017, var der 118 kandidater, som stillede op.  

Der er tilpas gennemsigtighed, logik og rimelighed i den måde, magten er organiseret på. Altid med øje for faglighed.

Når man går sammen for at organisere sig, så er det for at kunne stå stærkere. Det er sund fornuft. Smukt bliver det, når det også handler om at være solidariske med dem, som man indgår i et fællesskab med. Vi deler goderne. Vi taler sammen om, hvad goder er og hvordan vi deler dem. Som en sol i daritet?


Billede: kunstværk af claus ejner (der staver sit navn med minuskler).

Det er sidste udkald for denne her banan. Vi kan ikke blive ved med at diskutere, hvordan den skal deles. Bemærk bananfluen, som allerede har indfundet sig. Gemmes denne modne frugt meget længere, er den ikke værd at dele. Hak, hak. To snit og vi står med tre dele. Så er der flere, som kan få og vi må håbe, at der nok til alle.

En prismedalje eller en stoleplads

Magten, som udøves af Akademiraadet via Akademiet og Kunstnersamfundet, er først og fremmest ordmagt. Rådet rådgiver. Rådet udtaler sig, enten når det bliver spurgt eller når det selv finder det bydende nødvendigt at udtale sig, men rådet råder ikke over nogle penge. Der er ikke nogle goder at fordele.

Det eneste som deles er anerkendelse og medbestemmelse (begge dele er stort!). Det sker når rådet ved den årlige prisfest uddeler medaljer for bemærkelsesværdig kunstfaglighed, eller rådet tildeler en stoleplads i sammenhænge, hvor der bliver truffet beslutninger.

Kunstnersamfundet er ét blandt mange organer, hvor kunstnere går sammen for at stå stærkere, tydeliggøre kunsten, arbejde for medbestemmelse og skabe forandringer i retning af noget bedre. Kunstnere begynder hver arbejdsdag som solister. Kunstnere skal kunne noget, helt af sig selv, men de har også brug for kollektivitet. De har brug for at turde tro på, at de ikke alene skaber for deres egen skyld, men også for andre.

Organisering handler ikke bare om at hytte sit eget skind ved at blive del af en klub, det er også tanken om, at det kræver flere stemmer, der kan tale med en vis enighed om fælles interesser og værdier, for at skabe den tydelighed, som disse interesser og værdier fortjener.

Så ja tak til smuk fornuft. Ja tak til mange stemmer, som taler om kunst, æstetik og kulturel værdi. Ja tak til kunstnere som er solidariske og tro, ikke bare mod deres eget virke, men mod deres fag og stand.

Akademiraadet er i dag statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Der sidder 12 medlemmer i Akademiraadet, den ene halvdel er arkitekter og den anden halvdel er billedkunstnere. De sidder to år ad gangen og vælges af og blandt Akademiets 60 medlemmer for to år ad gangen. Akademiets medlemmer rekrutteres fra Kunstnersamfundet, der tæller knap 1.500 medlemmer. For at blive optaget vurderes faglige kvalifikationer. Det er altså en organisering af magten, ud fra demokratiske principper og med øje for kvalificeret faglighed. 

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk