Sælg ikke dine aktier i utide

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
26. apr 2017

Flere prominente aktieindeks har sat nye historiske rekorder her i foråret, og i går krydsede det amerikanske teknologi-indeks Nasdaq kurs 6000 for første gang nogensinde. Den vigtigste drivkræft bag disse kursstigninger er en fornyet fremgang for den globale økonomi. Makro forklarer ligeledes, hvorfor f.eks. IT har været en vinder-sektor i år.

Tror du verden går under i morgen, så er det fint at være negativ på markedet, men er du i opposition til de seneste måneders udvikling, så skulle du læse med her: Der er faktisk by the book hvad der foregår lige nu.

Holder rammefortællingen også i de kommende måneder, så kan vi forvente at aktier vil levere positive afkast, der er væsentligt højere end de forventede afkast på obligationer. Vi kan også forvente, at IT-sektoren vil fortsætte med at shine. Derimod kan det være slut med at emerging markets aktier klarer sig bedre end markederne generelt set, ligesom det kan være tid til et skifte fra value og small cap aktier til momentum strategier. 

Når vi taler om vejret

Når jeg taler om en fremgang for den globale økonomi, så er denne præcist beskrevet ved sidste års vending i den ledende økonomiske indikator fra OECD, den økonomiske samarbejdsorganisation med sæde i Paris. OECD’s composite leading indicator (CLI blandt venner) begyndte igen at stige i juli, og bekræftede dermed en stribe andre nøgletal, der alle pegede mod højere vækst.

Jeg bruger OECD’s ledende indikator til at præcisere den økonomiske baggrundsstråling, og meget specifikt til at opdele konjunkturcyklussen i fire unikke perioder, henholdsvis opsving,ekspansion,opbremsning og nedtur. I andet halvår af 2016 bevægede vi os således ind i et økonomisk opsving, og vi har netop krydset grænsen til den næste fase, ekspansionen.

 

Ekspansion driver aktier højere

Der er historisk set en tydelig sammenhæng mellem konjunkturfaser og udviklingen på de finansielle markeder:Generelt belønner finansmarkederne risiko, men ikke når den økonomiske udvikling er negativ.Denne enkle indsigt er med til at styre min kortsigtede fordeling af risiko mellem de forskellige aktivklasser i mine porteføljer. Med udgangspunkt i min konjunkturmodel har jeg derfor forventet positive afkast på risikobehæftede aktiver som f.eks. aktier de seneste måneder, se f.eks.

Vækst, inflation og aktier stiger i 2017

Hvor denne konjunkturopdeling kan sige noget om det forventede afkast på det helt overordnede niveau, så kan man også grave sig længere ned i udviklingen for såvel aktivklasser som f.eks. aktiesektorer.

Et opsving er således kendetegnet ved dels stigende aktiekurser, men også ved at emerging markets aktier normalt klarer sig bedre end udviklede markeder. Blandt aktiefaktorer er det normalt value og smallcap, der klarer sig bedst, mens defensive aktier og momentum underperformer.

På sektorniveau er det især IT, finans og cyklisk forbrug, der skiller sig positivt ud, mens forsyning og sundhed underperformer.

Udviklingen de seneste seks måneder ligger meget tæt på denne skabelon: aktier har slået obligationer, EM har været bedre end DM, og IT (bare tænk på Facebook, Amazon, Apple, Google og Netflix de sidste par måneder), banker, og industri har domineret på sektorniveau.

Som nævnt er vi krydset fra opsving til ekspansion.I dette skifte sker der flere ting. Det forventede afkast falder noget, men forbliver dog positivt for aktier (+10% p.a.). Emerging markets leverer normalt ikke bedre afkast end globale aktier generelt. Blandt aktiefaktorer træder momentum frem som bedste stilart, mens IT fortsætter som bedste sektor.På obligationssiden nedtones den suveræne performance for high yield og emerging markets obligationer, og generelt er det forventede afkast for obligationer nok positivt, men beskedent.

I et helikopterperspektiv forbliver den overordnede investeringsstrategi i store træk altså den samme:overvægt aktier, og forvent at blive belønnet for at løbe en risiko.

Den positive udvikling i både økonomi og indtjening overrasker imidlertid ikke længere, og faldet i risikopræmierne er ikke så betydeligt, hvilket giver noget lavere afkast. Vi er dog fortsat i den positive halvdel af en fuld konjunkturcyklus, og det er for tidligt at gå i flyverskjul.

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk