Niels B. Christiansens mesterværk

authorimage
BLOGS
Af: Klaus Lund
27. mar 2017

Danfoss’ CEO Niels B. Christiansen har valgt at forlade Danfoss og give stafetten videre til Kim Fausing, der dermed bliver Danfoss’ nye topchef.

Den turnaround, som Niels B. Christiansen har taget Danfoss igennem, er ganske enkelt et mesterværk i verdensklasse og aftvinger den dybeste respekt for hans såvel strategiske som eksekveringsmæssige evner. Det har Børsens chefredaktør Niels Lunde faktisk skrevet en hel bog om. Bogen: ”Det ny Danfoss – Sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed” er nu næsten endnu mere aktuel, end da den udkom. Den er ganske enkelt et aktuelt MUST READ fordi:

 

  • Den fortæller om, hvordan Niels B. Christiansen fik udarbejdet og implementeret Danfoss’ nye strategi ”Core & Clear”.

  • Den giver en rigtig god indsigt i, hvordan Niels B. Christiansen det meste af tiden har kørt parløb med den nu nye topchef Kim Fausing.

  • Bogen er på et tidspunkt næsten ved at være en spændingsroman, hvor der berettes om krisens højdepunkt i Danfoss med problemerne med Sauer Danfoss, og hvor man i 2009 fik et underskud på 1,7 mia. kr. Det var tæt på at være livstruende for Danmarks største industrivirksomhed.

  • Forfatteren Niels Lunde gør også bogen til en rigtig god faglig repetition af strategisk tænkning ved at relatere til forskellige strategiske guruer og modeller.

 

Bogen er ikke et personportræt

Bogen ikke er et personportræt af Niels B. Christiansen. Der er dog en kort omtale af hans karriere. Han er uddannet civilingeniør med et afsluttet studiekaraktergennemsnit på 12,2 på 13-skalaen – så vidt vides det højeste nogensinde. Da han senere tog en MBA på INSEAD, var han årets bedste. Tidligere har han været ansat hos McKinsey & Co, Hilti og GN Store Nord.

Kort tid efter udnævnelsen til CEO i Danfoss hentede Niels B. Christiansen et nyt direktionsmedlem udefra ind i organisationen, nemlig Kim Fausing, som han kendte fra sin tid i Hilti.

Strategiimplementeringens 3 faser

Danfoss strategien bliver opdelt i 3 faser:

Fase 1: Get the Basics Right

Fase 2: Get Going

Fase 3: Going Great.

Denne opdeling i faser er der i bogen redegjort særdeles fint for, og når jeg fremhæver dette tema, så er det, fordi jeg tror, mange virksomheder kan lære meget af at have endnu mere fokus på at få styr på ”the basics”.

Tabuerne på bordet

Et af de – synes jeg – inspirerende elementer fra den tidlige del af Danfoss’ turnaround proces var den inspiration, topledelsen fik undervejs fra professor Jean-Francois Manzoni fra ledelsesskolen IMD i Schweiz, nemlig at få tabuerne på bordet. Dette kaldte professoren jagten på de ”døde elge”. Døde elge blev defineret som nogle temaer, som vi alle har en mening om; store temaer som vi ikke taler om. Vi ved, de er der, og vi ønsker at gøre noget ved dem. I den måde, som Niels Lunde beskriver Niels B. Christiansens og Kim Fausings holdning til at få skabt platformen for forandringerne, er de hele vejen igennem gennemsyret af, at det handler om at være hudløst ærlige i situationsbeskrivelsen og sikre en fælles opfattelse og ”alignment” hos alle i organisationen om de udfordringer, man stod over for. Det gjaldt f.eks. om at sætte ord på forholdet til kunderne, som alle på den ene side var enige om var vigtigt, men som ikke i Danfoss’ udprægede ingeniørkultur var blevet prioriteret højt nok. Andre tabuer handlede om ikke-lønsomme forretninger/forretningsområder, som ledelsen i mange år havde tilladt, ligesom der var tabuer om stabsfunktionerne i Global Services og HR, som kom tydeligt frem i lyset.

Kundeorientering

Et andet af professor Jean-Francois Manzoni budskaber til ledelsen var, at det i en krise er vigtigt, at ledelsen sørger for at holde et stærkt fokus på kunderne. Det er i det hele taget interessant at se, hvor meget og hvordan kundeorientering som tema har fyldt i skabelsen af ”Det ny Danfoss” og deres strategi ”Core & Clear”.

Bogen er så godt fagligt skrevet, at den burde være lærebog på CBS, fordi den meget konkret viser, hvordan de kendte strategimodeller kan anvendes i praksis.

Jeg har tidligere anmeldt bogen om ”Det ny Danfoss – Sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed”. Du kan læse den fulde boganmeldelse her:

Link til boganmeldelse :

http://www.klauslund.dk/det-ny-danfoss-sadan-forvandlede-niels-b-christiansen-landets-storste-industrivirksomhed/

Klaus Lund

kl@klauslund.dk

Profil
Klaus Lund authorimage Klaus Lund blogger om, hvordan man som virksomhed skaber den bedste relation til sine kunder, hvad enten man driver restaurant eller bank.

Klaus Lund er adm. direktør i Klaus Lund & Partnere og har mere end 25 års erfaring fra konsulentbranchen. Bl.a. som stifter af ProMentor Management A/S, som i 1999 blev solgt til Aston Group og som medforfatter til adskillige ledelsesbøger.

Få Klaus indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk