Anders Samuelsens dårlige ide

authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
27. mar 2017

Anders Samuelsen har besluttet at udnævne en digital ambassadør, en anerkendelse af, at digitale magthavere i stigende grad får indflydelse på vores liv og samfund, og samtidig også et godt eksempel på, at fortidens strukturer anvendes til at løse fremtidens udfordringer. For er det virkeligt en ambassadør, vi har brug for? Eller har vi mere brug for en minister, et tilsyn, en ombudsmand, en advokat eller noget helt andet?

En ambassadørs opgave er traditionelt set at pleje danske interesser i forholdet til et givet land, som vi ikke har myndighed over. Men Facebook er ikke et land. Facebook er en privat, amerikansk virksomhed, der lever af at tjene penge til sine ejere på lige fod med alle andre virksomheder.

Er det rimeligt, at en privat virksomhed tildeles samme privilegier som en stat?

Svaret må være et rungende nej!

For at udnævne en Facebook-ambassadør er det samme som at ligestille Facebook med den danske nationalstat, hvilket betyder, at Danmark ikke har nogen myndighed over Facebook. Kort sagt, Facebook kan regere som Facebook vil uanset danske interesser.

At udnævne en Facebook-ambassadør er også det samme som at fortælle, at Anders Samuelsen ikke ser sig i stand til at beskytte danske borgeres rettigheder med de lovgivende midler en nationalstat normalt har. Det bør gøre enhver utryg.

For hvem ønsker, at den danske stat skal forhandle sine borgeres rettigheder med en privat virksomhed?

Hvor mange danske arbejdspladser skal Facebook garantere til gengæld for at få lov til at fortsætte med at skalte og valte med danske borgeres digitale identiteter, sådan som de gør i dag? Eller hvem ved om en forhandling vil føre til, at Google fremover får uindskrænket viden om vores liv og færden ved at opnå tilladelse til installere gratis installationer i vores hjem som tak for, at de hjælper danske virksomheder til udlandet? En sammenblanding af potentielt uforenelige interesser om økonomi, arbejdspladser og borgerrettigheder. Ikke ligefremt betryggende!

Vi skal ophøjes, ikke Facebook

Verden forandrer sig, og digitaliseringen kommer til at sætte sit tydelige fodspor alle steder. Ingen tvivl om det. Det betyder naturligvis, at vi skal handle, for der er et tvingende behov for at sikre ligeværdighed mellem borgere og digitale magthavere.

Men ligeværdigheden skal ikke sikres ved at ophøje Facebook til ligemand for den danske stat. Tværtimod!

Ligeværdigheden skal sikres ved at ophøje alle danske borgere til at være Facebook’s ligemand. Og det kan kun ske gennem digital oplysning. En opgave, som Folkeskolen skal i gang med. Nu!

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk