Frank Jensen fører erhvervspolitik i blinde

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
26. apr 2017

Det røde styre i København har en sær trang til at føre vækst- og beskæftigelsespolitik i form af småprojekter. Hvad mere bekymrende er – ofte kender de ikke effekten af deres forskellige tiltag – hvis der overhovedet er en effekt. Man famler reelt frem i blinde, mens der klattes millioner af skattekroner væk.

Jeg bad i sommer om at få belyst vækst- og beskæftigelseseffekterne af de seks vækstinitiativer, som forvaltningen anbefalede, at vi skulle indarbejde i Budget 2017. Meldingen lød – noget nedslående - at det ikke var muligt at estimere, da man ikke havde nogen erfaringsbaseret viden om de foreslåede tiltag. Med andre ord havde man politisk opfundet seks initiativer til at skabe vækst og beskæftigelse – uden at ane, om netop disse ville skabe vækst og beskæftigelse! Jeg anfægter ikke, at f.eks. FinTech og Greentech kan være gode projekter, men det er ærgerligt ikke at vide, hvor der er mest valuta for pengene, da samtlige initiativer i forvaltningens øjne er ligeværdige.

Desværre er dette ikke et særtilfælde. Den politiske kultur på Københavns Rådhus bevirker, at der ofte opfindes nye smarte tiltag - uden viden om hvorvidt de virker. Man skal ikke lede længe, før man kan finde lignende eksempler på erhvervsområdet, beskæftigelsesområdet, integrationsområdet og trafikområdet.

Jeg har en lidt anden tilgang til politik.

I min verden skal kommunens erhvervspolitik i bund og grund være så kedelig som muligt. Den skal handle om noget så usexet som rammevilkår, altså lavere skatter og afgifter, bedre infrastruktur og færre benspænd fra kommunens side – i form af kortere sagsbehandlingstider og mindre bureaukrati.

Det handler ikke om, at kommunen skal udpege og forelske sig i særlige erhverv, som kunstigt forsøges fremmet. Det handler heller ikke om, at kommunen selv skal forsøge sig som iværksætter. Københavns Kommune skal først og fremmest servicere byens virksomheder, ikke agere som en selvstændig aktør på området. Kommunens hovedopgave er at facilitere – IKKE at eksekvere.

De gode idéer skabes ude hos virksomhederne og iværksætterne. Kommunen skal så sørge for, at det bliver så let og enkelt som muligt at følge ideerne til dørs. Desværre kvæles de gode idéer alt for ofte af kommunen, når den lille iværksætter løber hovedet mod den bureaukratiske mur. Eller når den veletablerede virksomhed får bremset sin vækst af langsommelige kommunale sagsbehandlinger.

Og hvad skete der så med de seks vækstinitiativer, som vi ikke kendte effekterne af? Ja, de er i dag hovedbestanddelen i vækstdelen for dette års budgetaftale. Nuvel, det er en budgetaftale, som også Venstre lagde stemmer til. Men det er ingen hemmelighed, at vi havde ønsket os en langt mere ambitiøs aftale. Vi fik lidt afgiftslettelser, men desværre er Frank Jensen og hans røde følgeskab tunge at danse med på erhvervsområdet – især når de danser i blinde.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk