Park & Ride - moderne fremkommelighed

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
27. feb 2017

En by med høj liveability er en by med fremkommelighed og en by, hvor man kan komme af med sin bil, når man har brug for det. Hovedstaden mangler p-pladser. Og det betyder, at væksten halter efter.

En del af løsningen er - selvfølgelig - at etablere flere parkeringspladser. Venstre fik, som en del af Budget 2016, sikret 4.000 p-pladser til københavnerne. De første 600 er tilvejebragt i 2016, og med en aftale om at åbne op for brug af parkeringshuset på Israels Plads her i foråret rammer vi snart 1.000. Vi holder fokus for at sikre, at vi også kommer i mål med de resterende 3.000 pladser

Men der skal mere til. Vi kan ikke imødegå alle nuværende, og fremtidige fremkommelighedsproblemer ved at etablere parkeringspladser i byen. Det handler også om at bruge den begrænsede plads, der er i byen, bedst muligt. Det er ikke noget, vi kan løse i de enkelte kommuner. Det er et større puslespil, der kræver, at vi arbejder sammen på tværs af kommunegrænser, og finder gode løsninger.

Én måde, at skabe mere plads til københavnerne og vores biler, er at begrænse indpendlingen. Det gør vi mest effektivt ved at mindske antallet af mennesker fra omegnskommunerne, der tager bilen ind på arbejde hver eneste morgen, parkerer i byen, for så igen at tage bilen ud af byen, når arbejdsdagen er slut. De bruger udelukkende bilen til at komme til- og fra arbejde: hverken i forbindelse med selve udførslen af arbejdet, eller til at handle ind i de københavnske butikker på vejen hjem. Det er den trafik, der bare fylder på vejen, hindrer fremkommelighed for borgere, erhvervsdrivende og håndværkere – og reelt ikke bidrager til meget andet end øget CO2 udledning.

Venstre i København taler gerne bilisternes sag, og vi arbejder altid for, at der skal være plads til de biler, vi har brug for. Men det betyder ikke, at vi ikke gerne vil arbejde for løsninger, der kan give mere plads på vejene, og lette presset på de københavnske p-pladser.

Kort sagt; skal der mindre trafik til byen, så skal vi sikre parkeringsmuligheder rundt om byen.

En simpel løsning på dette dilemma kunne være etablering af Park & Ride anlæg. Anlæg, hvor pendlere kan stille deres bil og så tage Metro, bus, S-tog – eller sågar cykel - ind til arbejdspladserne i de centrale dele af København. Ideelt set havde vi anlæg i forskellig afstand til byen – både langt udenfor byen, på store dele af Sjælland ved centrale trafikknudepunkter, og tættere på byen ved f.eks. Metroens yderstationer.

Trafikeksperter og forskere enige om, at det er vejen frem at etablere den slags anlæg. Og nogle lyspunkter er der – i forbindelse med den nye Ringsted-bane kommer der et stort Park & Ride anlæg ved Køge Nord, med plads til op til 2.700 biler. Men det er svært. Få ønsker at lægge jord til – måske mangler det forretningsmæssige rationale, eller også er det ganske enkelt helt almindelige ”NIMBY-isme” (Not In My Back Yard-syndromet). Dette gælder også for Københavns Kommune selv. Det havde været smart, at etablere et anlæg i forbindelse med udbygningen af Ny Ellebjerg Station, men det forslag er tidligere blevet forkastet af kommunens røde flertal.

Så, hvordan kan vi gøre det muligt at etablere disse anlæg? Det vil være oplagt, at arbejde for en lovændring, der gør det muligt, at etablere en egentlig parkeringsfond i samarbejde mellem de relevante kommuner. En fond, hvor p-indtægterne gik i en fælles pulje, som så betalte for oprettelsen af anlæg. På den vis kunne vi reelt lave en løsning, hvor københavnerne betaler for oprettelsen af et anlæg i en eller flere af omegnskommunerne. Ideen stammer fra München, hvor man netop gør det - altså sender penge fra München ud til nabokommunerne.

Som det er i dag, henter vi i København afgifter fra bilisterne, der parkerer i hovedstaden, og så afleverer vi overskuddet tilbage til staten. Det ville være en logik, der var til at forstå, hvis parkeringsafgifter gik direkte til at finansiere bedre parkering på den lange bane.

VLAK regeringen har medtaget et ønske om øget brugerbetaling som en af visionerne i regeringsgrundlaget. Måske man kunne se på, om det helt konkret kunne gøres ved at etablere regionale parkeringsfonde, så vi på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet kan samarbejde om at finansiere oprettelsen af parkeringspladserne der, hvor det giver bedst mening – til glæde for såvel københavnere som pendlere.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk