God ledelse skal skabe værdi ? også i kommunen

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
10. feb 2017

Hvordan sikrer vi, at ledere skaber værdi for en organisations aktionærer, kunder og samarbejdspartnere?

Eller oversat til den kommunale verden: Hvordan kan den kommunale ledelsesstruktur – såvel politikere som ansatte - skabe værdi for vores kernekunder, nemlig de borgere og lokale virksomheder, som vi ultimativt er sat i verden for at betjene?

Koblingen mellem ledelse og værdiskabelse var hovedspørgsmålet, da HR guruen, Dave Ulrich, kort før jul gæstede København. For mig er der ingen tvivl om, at kommunerne kan lære meget af ledelseseksperter som Ulrich. Ikke mindst om, hvordan vi får sat værdiskabelse på dagsordenen i det kommunale landskab.

Ifølge Ulrich bør kommunerne i stigende grad fokusere på output, altså stille skarpt på, hvilket slutprodukt der leveres til modtageren. Kommunen skal turde udfordre antagelser om, at vi alene ved hvad der er godt. Vi kan starte med spørge os selv, om vi leverer den bedst mulige service til kunden, med Ulrichs ord: ”…ask, if we are serving citizens in the best way possible”.  

Ledelse handler også om at sætte retning, og for inspiration til, hvordan man gør det i praksis, kan man se på en række af verdens storbyer, med Singapore som et eksempel til efterfølgelse. I Singapore er der fokus på værdiskabelse igennem helt konkrete initiativer som:  

  • Målrettet dialog med og markedsføring til erhvervslivet med afsæt i bl.a. adgang til veluddannet arbejdskraft, en attraktiv skattestruktur og en velsmurt infrastruktur.

  • Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder gennem konkrete initiativer som støtte til forskning, hjælp til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og støtte til udvikling af leder- og talentprogrammer.

Meget af det er almindelig logik, og flugter fint med Københavns Kommunes tilgang til, hvordan vi bedst skaber værdi for hovedstaden, som eksempelvis det strategiske samarbejde gennem Copenhagen Capacity, som vi prioriterer med dét formål at udvikle et internationalt konkurrencedygtigt Greater Copenhagen.

Den offentlige sektor skal gå forrest og opbygge det lederskab, som andre ser op til. En ledelse, der udfordrer og stiller de åbne spørgsmål om, hvad vores kernekunder – borgeren og den lokale virksomhed – ønsker fra os. Hvilket indtryk efterlader mødet med kommunen hos kernekunderne? For at nå det mål anbefaler Ulrich, at Københavns Kommune skaber en struktur, hvor en tydelig ledelsesadfærd belønnes.

For mig, som spidskandidat for landets største blå parti i hovedstaden – og med mindre end et år til kommunalvalget – tegner der sig en række konturer for ledelse i en kommunal verden. Konturerne til en spændende vision for, hvordan offentlige ledere bør træffe beslutninger. En vision, som er grundfæstet i integritet og ønsket om at skabe værdi for andre, samt om at træffe beslutninger, der rækker videre til de kommende generationer: Netop den vision man gerne som borger, som medarbejder - og forhåbentlig som folkevalgt - vil være med til at udfolde.

København står overfor en række udfordringer. Byen vokser nærmest eksplosivt i indbyggertal i disse år. I september 2016 rundede landets hovedstad 600.000 indbyggere, og mange prognoser tyder på, at byen vil vokse med yderligere 100.000 borgere frem til år 2027. Væksten i hovedstaden kan til gengæld ikke helt følge med. Vi skal arbejde for at tiltrække flere investeringer og for at skabe en by, der kan konkurrere med andre hubs i Nordeuropa. Det er givet, at netop lederskab bliver et vigtigt element i forhold til at levere de gode løsninger på, hvordan vi sikrer, at befolkningsvæksten matches af økonomisk vækst.

For at fremtidssikre København skal vi turde sætte barren højt, og vi skal sikre, at de rigtige værktøjer er tilstede. Helt konkret kan man starte med

  1. En tværgående og praksisnær kommunal performance management dagsorden, der erstatter New Public Management og den bevidstløse afrapportering på aktivitetsbaserede KPI'er

  2. En tillidsbaseret tilgang til ledelse på alle planer. Som alle andre offentlige organisationer har København arbejdet med tillid, men der er stadig et stykke vej, før det er implementeret i hele organisationen

  3. En kommunal talentstrategi, så vi sikrer, fastholder og udvikler de bedste ledere på alle planer i kommunen

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk