De sidste tider

Karl Iver Dahl-Madsen

I lørdags havde jeg fornøjelsen at holde festtalen til CEPOS alumnemiddag. Den kommer her:

At tænke på dommedag er en dejlig ting. Vi nyder katastrofefilmene, hvor Bruce Willis redder jorden til sidst. Det gyser i maven, og det herlige ved tanken om, at jorden går under med mand og mus er, at det er ens for alle, og at det går alle lige skidt.

Trusler om dommedag er også rigtig godt til at sælge aviser, flytte stemmer og få pengene til at klinge i kassen.

Den kendte og kyniske avismand H. L. Mencken udtalte allerede omkring år 1900:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Jorden går under på fredag

Det er så sandt som det er sagt, og det er derfor, at vi stadig i vore oplyste dage igen og igen får at vide, at jorden går under på fredag, selv om virkeligheden viser, at det på alle væsentlige områder går bedre for menneskene, Vi bliver flere, og det er rigtig godt, da menneskene, som beskrevet af Julian Simon er den ultimative ressource. Vi lever længere, bliver rigere, bliver klogere, får mere energi & flere ressourcer og bliver fredeligere.

Og der er ingen som helst grund til at tro, at denne udvikling ikke kan fortsætte her på vores jord, indtil solen brænder ud om ca. 1,2 mia. år. Og i resten af universet indtil det lider varmedøden om temmelig lang tid, sådan ca. om en ”googol” 10 opløftet til potens 100 år.

Cosi fan tutte

Politiske partier på begge fløje har forstået styrken i at skræmme bukserne af folk med den nært forestående dommedag. På venstrefløjen prædiker man med gysende fryd den økologiske dommedag: Katastrofale klimaændringer, og den snarlige totale udtømning af alle ressourcer. Man er helt faktaresistent over for:

  1. At CO2 udledningen har øget den globale plantevækst med 14 %, at varme er klart bedre end kulde, og at klimaændringerne indtil nu har været nettogavnlige for den globale økonomi.
  2. Og selv om alle teorier om peak dit-og-dat er blevet falsificeret af virkeligheden, fremturer man uhæmmet med nye trusler, hver gang den foregående undergang ikke blev til virkelighed.

Da jeg var et ungt menneske i 70’erne var der kun kendte oliereserver til 30 år, nu er der til 45 år, selv om vi bruger meget mere. Jammerhovederne har ingen forestilling om hvor stor jorden er, og hvor meget stof, der i realiteten er til stede, og at det kun er økonomi og teknologi, der lægger grænser for hvor meget, der kan udnyttes lønsomt lige nu.

Kollektivisternes sidste skanse

Det er jo ikke så mærkeligt, når man nu i lang tid har brugt den videnskabelige marxisme til at bevise, at markedskapitalismen ikke duer og nødvendigvis må føre til kaos og elendighed. Og igen og igen har man lavet fuldskalaeksperimenter, som har slået ynkeligt fejl, og dermed falsificeret ideen om socialisme helt og aldeles.

Derfor klamrer man sig til den til den sidste udvej: at en fri, markedsbaseret verden med videnskabelig nødvendighed vil føre til jordens snarlige undergang. Og midlerne for at forhindre dette er sjovt nok den samme socialisme, som igen og igen har ført til diktatur & elendighed.

Og så lige suppleret med den ”alternative” spægen sit kød og leve på en pind puritanisme. Vi må ikke spise kød, vi må ikke flyve, vi skal leve i små økologiske landsbyer, hvor vi alle sammen kommer hinanden ved – undtagen hvis man mener noget andet.

Galoperende indvandring

Men den nationalkonservative del af højrefløjen er ikke meget bedre. Her er man sikker på, at vi er på vej til ”migrations” dommedagen, hvor de muslimske horder vælter ind over vores lande, formerer sig uhæmmet og indfører sharia love, inden vi har set os om. Eller at fattige afrikanerne, som åbenbart er for dumme til at kunne udvikle deres egne lande, kun har en udvej, nemlig at oversvømme os med indvandring. Efter de har set om vores vellevned på deres Iphones.

Og begge dele vil uafvendeligt føre til terrorisme, borgerkrig, og den europæiske civilisations undergang.

Indvandring er godt

Hvis man ser på de faktiske forhold er indvandringsproblemet reelt, men stadig overskueligt. F.eks. er den muslimske andel af EU befolkningen ca. 4 % og det samlede antal dødsfald på grund af terror er ikke stigende i Vesteuropa, og ligger på et meget lavt niveau i forhold til de fleste andre måder, man kan komme af dage på.

Og det er helt sikkert, at for stærke begrænsninger på migration har store negative konsekvenser. Hvis vi i den bedste af alle verdener kunne tillade at folk måtte flytte sig frit, ville det medføre en forøgelse af det globale BNP med 50-100 %. Det er rigtige penge. I virkelighedens verden kan det naturligvis ikke lade sig gøre, men det viser, at der er meget store offeromkostninger ved en for stram indvandringspolitik.

Vi ejer hele verden

Fælles for begge fløjes tænkemåde er, at man tager nogen – ganske vist – reelle tendenser i tiden, og så fremskriver man den med matematisk sikkerhed til en absurd fremtid, hvor man tager menneskelig omtanke og fornuft ud af ligningen. Som vor tidligere finansminister Thor Petersen havde set, da han gjorde grin med fremskrivningen af det danske BNP.

Man ser - som grænser for vækst tosserne - en kasse med stof og dividerer kassens indhold med forbruget og kan se, at der så kun er nok af ressourcen til et endeligt antal år. Men glemmer, at denne kasse, som er lig med de kendte reserver af resspourcen, hele tiden bliver fyldt op med stof= nye fund fra et i praksis uendeligt reservoir på vor jord og i vores solsystem.

Eller man ser en bestemt gruppe af befolkningen får flere børn end andre grupper, og tror derfor med matematisk sikkerhed at kunne slutte, at denne gruppe vil dominere befolkningen efter et antal år. Uden at forestille sig at efterhånden, som vi bliver rigere & friere vil alle befolkningsgrupper indrette sin fertilitet på et gunstigt niveau for alle.

Vi er ikke bakterier

Denne simplistiske matematiske forståelse af menneskenes udvikling – hvor vi bliver betragtet som bakterier i en petriskål – er naturligvis totalt misvisende.

Mennesker kan tænke og kan tilpasse sig nye tider. Det kan bakterier ikke.

Det bedste eksempel på dette er den globale befolkningsudvikling.

Den ligner overfladisk og på en prik den såkaldte logistiske vækstkurve, som viser, at enhver eksponentiel vækst på et tidspunkt må flade ud på grund af stærk forøgelse af dødeligheden, så den bliver lig med formeringshastigheden.

Sådan er vi mennesker ikke. Vi kan tænke, og vores befolkningstilvækst flader ud, ikke fordi dødeligheden går op, tværtimod falder den dramatisk, men fordi vi tilpasser vores formeringshastighed, så den bliver lig med dødeligheden.

Det mirakuløse ved menneskene er ikke alene, at vi kan tilpasse os til vores omgivelser, selv om der sker store ændringer, men at vi kan tilpasse vores omgivelser til os, så vi ikke længere skal leve et live, der med Hobbes ord er nasty, ugly, brutish, boring and short.

Men kan det ikke gå helt galt?

Jo det kan man godt forestille sig. Der er kosmologiske tænkere, der mener, at grunden til, at vi ikke har mødt andre ”tænkende væsener” indtil nu, er at alle civilisationer selvdestruerer, inden de når at sprede sig i universet.

Det tror jeg ikke på, som jeg nu vil slutte med at forklare.

Men hvis jeg skulle være bekymret for en ting, er det, at dommedagsprofeterne på begge fløje får magt som de har agt, ødelægger globaliseringen, indfører protektionisme, lukkede grænser og krav om at vi skal leve i små selvforsynende økologiske landsbyer.

Jeg ser det for mig: Uffe Elbæk iført tylskørt & Donald Trump med hånden på sit hentehår danse rundt manegen i færd med at afmontere den økonomiske vækst og den teknologiske udvikling, der er det eneste robuste svar på alle de udfordringer, fremtiden bringer.

Lad mig her citere fra Niels Westy, som desværre ikke kan være her i dag:

Det er jo et fællestræk ved de, der påberåber sig folket, at deres politik påfører samme "folk" afsavn og fattigdom.

Det skal nok gå

Når jeg alligevel har en optimistisk forestilling om menneskenes fremtid er det baseret på en helt enkel og uimodsigelige kendsgerning.

Vi mennesker er fejlbarlige, skrøbelige, kan ikke modstå fristelser og opfører os hele tiden dumt. Men på trods af det klarer vi os rigtig godt.

Hvis vi skulle være perfekte for at klare os godt ville vi med sikkerhed ikke eksistere som art i dag.

Se på jer selv. De fleste af jer har garanteret fedtet forvirret rundt, når I skulle vælge uddannelse, jobs, kærester og investeringer.

Måske lige med undtagelse af Martin, som altid virker Cool & Calm & Collected

Alligevel er det lykkedes jer at få en god uddannelse, bl.s. på CEPOS akademiet, og i det hele taget en lovende tilværelse.

Se på Danmark og dansk politik, hvor politikerne kravler op af ned af træerne, lægger sig en møllesten om halsen på 30-40 mia. til den grønne omstilling, og brandbeskatter gæssene med de gyldne æg. Hvorefter skat flytter tocifrede milliardbeløb over til glade mennesker, bare de kan udfylde en blanket korrekt.

Alligevel er vi stadig blandt de rigeste lande, med en lille pil nedad, blandt andet med en arbejdsmarkedspension og en boligkredit, de fleste lande misunder os.

Og sidst men ikke mindst, se på 1900 tallet. 2 verdenskrige, den spanske syge med 50  mio. døde og 1/3 af verdens lande i kommunistisk spændetrøje i 2/3 af perioden.

Alligevel blev vi tre gange så mange, lever 50 % længere og blev 7 gange rigere / hoved.

Tænk på, hvordan det så ville gå, hvis vi bare dummer os bare en lille smule mindre.

Mindre magt til politikerne

Som borgerlige/liberale er vi ikke nødvendigvis enige om særligt meget. Og det skal vi ikke være kede af, for af uenighed kommer innovation og kreativitet.

Men når vi nu lige har overværet præsidentskiftet i USA, er der nok en ting, vi alle kan enes om. Netop fordi menneskenes skrøbelighed er så stor, er det vigtigt at få begrænset politikernes og politikens magt til det absolut mindst mulige.

Her er CEPOS akademiet er uvurderlig hjælp til os alle. så lad mig slutte med at udbringe en skål for CEPOS akademiet, Martin Ågerup og Niels Westy


 

Se flere blogsProfil

Karl Iver Dahl-Madsen

Karl Iver Dahl-Madsen

Karl Iver Dahl-Madsen blogger om grønne udfordringer, vækst uden grænser, biologisk produktion, teknologi og futurisme.

Karl Iver er civilingeniør og uafhængig strategisk rådgiver - fortrinsvis om mad & miljø. Læs mere om Karl Iver på www.dahl-madsen.dk

Twitter