Samtale fremmer forståelsen

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
12. dec 2016

For 2½ år siden i april 2014 nedsatte overborgmester Frank Jensen under store fanfarer et københavnsk Erhvervsråd med det formål at fremme dialogen med kommunens virksomheder. Nu skulle dialogen styrkes og ”virksomhederne og arbejdsmarkedets parter skulle med ind i kommunens maskinrum” lød det. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anne Mee Allerslev slog også de optimistiske toner an, og lovede, at parterne skulle ”helt tæt på”, og at kommunen skulle have ”den gode dialog med virksomhederne, ikke kun en gang om året, men løbende”.

Siden er det blevet til en række møder i Erhvervsrådet, ligesom der afholdes årlige erhvervsdialogmøder – desværre med det resultat, at virksomhederne nu bedømmer dialogen med kommunens politikere og embedsmænd endnu dårligere end de gjorde i 2013 og 2014 (jf. DI’s Erhvervsklimaundersøgelse). 

Meget skyldes formentlig, at der på Rådhuset hverken er stor forståelse for eller stor interesse for, hvad det vil sige at drive virksomhed i Københavns Kommune. Man interesserer sig ikke rigtig for, hvad virksomhederne har at sige – typisk affærdiger man negative svar i undersøgelser fra DI, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri med, at virksomhederne er forkælede eller bare ønsker at ”drille”. Og når man endelig inviterer til dialog, sker det på kommunens præmisser – og uden et reelt ønske om at høre, hvad virksomhederne gerne vil tale om.

Til de årlige dialogmøder møder der efterhånden ikke ret mange virksomheder op. Og de, der kommer, oplever, at dagsordenen for ”rundbordsdialogen” alene er sat ud fra de temaer, som borgmestrene gerne vil tale om. Virksomhederne vil formentlig gerne tale om deres egne udfordringer – med manglende trafikal fremkommelighed, besvær med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, høje skatter og gebyrer, lange sagsbehandlingstider, osv. – men præsenteres i stedet for tåbelige emner som ” dialog om delebiler og mindre CO2 udledning ” eller ”dialog om, hvordan kommunens økologiske revolution kan bruges som løftestang på fødevareområdet”. Det kan næppe overraske, hvis de pågældende virksomheder bliver væk fra næste dialogmøde.

Fra Venstres side mener vi, at kommunen bør sadle markant om i dialogen med virksomhederne. Vi bør fra kommunalt hold lytte til, hvad virksomhederne fortæller os – og vi bør have så meget respekt for virksomhederne, at vi giver dem et reelt svar, hvis de forslag, som virksomhederne kommer med, ikke kan realiseres. Dette kommer f.eks. til at ske fremover på ”regel-området”, hvor Venstre for nylig fik gennemført, at dialog med det københavnske erhvervsliv om besværlige regler fremover skal ske på et ”følg eller forklar” princip. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at give virksomhederne en ordentlig forklaring, hvis vi ikke vil følge virksomhedernes anbefaling til at fjerne eller ændre regler. Et tilsvarende princip kunne med fordel udstrækkes til de øvrige områder, hvor vi er i dialog med erhvervslivet.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk