Trekløverregering efterlyser borgerligt flertal.

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
28. nov 2016

Vi har fået en ny borgerlig regering. Og når man læser regeringsgrundlaget, så er det en ambitiøs regering, der nu skal i gang med arbejdet.

I sidste uge skrev jeg et indlæg her på bloggen og efterspurgte en regering, der ville reformer og ikke blot ”business as usual”. For der er store udfordringer men også store muligheder, hvis vi i dette land evner at tænke ud over dagen og vejen og træffe beslutninger, der på langt sigt gør Danmark og danske virksomheder mere robuste og konkurrencedygtige.

Samtidig er der brug for at sikre, at alle borgere får gavn af og bliver understøttet af den rivende teknologiske revolution, der sker i disse år. Risikoen er naturligvis, at den fjerde industrielle revolution ganske vist skaber mere velstand, men at den samtidig efterlader ulighed, dybe kløfter og et konfliktfyldt samfund bag sig. Derfor er den del af den politiske indsats nok så vigtig.

Høje ambitioner

Man må så bare konstatere, at regeringsprogrammet rent faktisk er ambitiøst bl.a. netop på disse felter. Og man må også konstatere, at der er lagt en klar borgerlig kurs. Ambitionerne er et samfund med en højere privat end offentlig vækst og dermed et lavere skattetryk, at flere skal kunne klare sig selv, fokus på konkurrencedygtighed for virksomhederne og ikke mindst ”Disruptionrådet” og ”Rådet for gode konkurrencevilkår”.

Der er heller ikke tvivl om, at vi med trekløverregeringen har fået en regering med betydelig bedre overlevelsesmuligheder end den smalle V-regering. Det betyder stabilitet og er i sig selv gavnligt for  samfund og erhvervsliv.

Flertallet mangler

Men både politikken og overlevelsesmulighederne står og falder med, at der er et flertal. Her peger pilen éntydigt på Dansk Folkeparti, der sikrer regeringens eksistens.  Og med det pres, der netop nu er på DF med vigende meningsmålinger, så vil DF kun have interesse i, at der er længe til næste valg. Det giver tid til at forsøge at overvinde de tab, sagerne om ulovlig brug af EU-midler har betydet; og tid til at tage luften ud af Nye Borgerlige - om muligt.

Så på den front kan regeringen nok forvente ro på bagsmækken. Det springende punkt bliver, om regeringen kan få gennemført sin ambitiøse borgerlige politik. For der er ikke flertal for den i Folketinget. DF er ikke der politisk, hvor regeringen er. Så prisen for at gennemføre regeringens politik kan blive meget dyr – og måske for dyr – hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det bliver ikke lige ud af landevejen.

Når det er det er sagt, så gør regeringen ret i, at lægge sine ambitioner frem, uanset om de kan gennemføres i denne valgperiode eller ej. For det handler politisk ledelse også om. Hvis en regering kun vil lægge det frem, der på forhånd er flertal for i Folketinget og i befolkningen, så mangler den mod og lederskab. Så kunne man lige så godt overlade styringen til embedsmænd og meningsmålingsinstitutter.

Nu skal regeringen arbejde hårdt for at få virkeliggjort sit regeringsgrundlag. Og kan det hele så ikke realiseres på denne side af et valg, så må resten danne grundlag for oplægget til næste valg.

God arbejdslyst!

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk