Ånd og mursten

BLOGS Af

Stedet har aldrig været vedligeholdt. Desværre og heldigvis. Heldigvis, fordi det derfor står så unikt. Desværre, fordi det er en ordentligt omgang.

Først rettes opmærksomheden mod de beskedne 32 kvadrameter, som udgjorde kunstneratelier og -bolig for Astrid Noack. For hende var det, som virkede i baggården i Ydre Nørrebro, Rådmandsgade, i årene fra 1936 til 1950. Foruden kunstneren rummede bygningerne allehånde håndværk og småindustri.

Der har været høj aktivitet. Lyde, lugte, mennesker og husdyr. Dagtilbud var endnu ikke opfundet, velfærdsstaten knap og nap, så i gården har der også været et mylder af børn og unge, som ikke havde andre steder at hænge ud.

I dag hænger kunstnerne ud i gården omkring det, som udgjorde Astrid Noacks atelier. Ikke kun billedkunstnere, også musikere og digtere. Gården er igen blevet et produktionssted, nu også med egen hjemmeside og åbne arrangementer.

På denne vis drives stedet i Astrid Noacks ånd. Baggårdsbygningerne blev nemlig i 2013 købt af en til lejligheden oprettet fond, som vil bevare stedet.

Gennem de seneste år har gårdkomplekset vist sig at være et oplagt og kærkomment mødested for byens kulturliv. Der er masser af ånd, masser af leben. Nu gælder det murstenene, for også de fysiske rammer kræver omsorg; åndslivet skal have tag over hovedet.

Når netop Astrid Noacks Atelier virker så tiltalende, så er det fordi, at det ikke bare er et tag. Det er en historie. Lad os først tage et smut forbi Paris.

Kunstnere har alle dage fundet hinanden i arbejdsfællesskaber eller inspirationsmiljøer rundt om i diverse metropoler som eksempelvis Paris i 1920erne. Således også Astrid Noack. Hun var en af dem, for hvem det lykkedes. Hun var der. På toppen af Mont Parnasse. I tolv år.

1930ernes omfattende økonomiske krise og den deraf følgende uro i Europa drev hende i 1932 til at forlade det franske og vende tilbage til Danmark. Desværre og heldigvis. For Noack var kraftigt medvirkende til at den tidlige modernisme blev introduceret i dansk kunstliv.

Noack inviterede sine internationale kolleger til at bo og arbejde hos sig i baggården på Ydre Nørrebro. Hun var et vellykket kulturudvekslingsprojekt. Netop derfor giver det rigtig god mening at bevare og genoplive baggården som netop dét: en levende kulturinstitution.     

 

Porten til det nyrestaurerede atelier (foto: Finn Thybo Andersen, ANA). 

 

Kunstneren i arbejde (foto: Holger Damgaard, Det Kongelige Bibliotek). 


Scenatet øver i baggården op til Backyard Picture (foto: Kjær & Toftgaard, Umage).


Restaureringen af Astrid Noacks atelier er muliggjort med en betragtelig donation fra Ny Carlsbergfondet på 1,9 millioner kroner og nænsomt realiseret ved specialhåndværkere og EBD Arkitekter Aps. I morgen tirsdag den 29. november 2016 kl. 14 indvies de nyrestaurerede bygninger og i denne forbindelse er der taler ved kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, arkitekt Erik Brandt Dam og formand for Foreningen Astrid Noacks Atelier (ANA) Finn Thybo Andersen. Foreningen ANA blev stiftet i 2009 af billedkunstnere, arkitekter, kunsthistorikere og lokale beboere. Fonden Rådmandsgade 34 har siden 2013 taget ansvar for gårdkomplekset. Noack har forståeligt høstet stor anerkendelse for sine stoute gips-, træ- og bronzeskulpturer. Hendes værker er optaget i væsentlige samlinger, og med den påbegyndte restaureringsindsats er der håb om, at også arnestedet bliver bevaret. Ikke blot som statisk fortidsminde, også som levende kultursted.

 

Seneste blogindlæg

Profil