Dyr, dårlig og besværlig - den kommunale byggesagssaga

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
17. nov 2016

Halvanden måned eller 35 fulde arbejdsdage. Så lang tid tager det – ifølge Københavns Kommune egne tal - at få behandlet en byggesag i landets hovedstad. Og de 35 dage starter vel og mærke først, når kommunen har modtaget alle relevante oplysninger. De hurtigste kommuner i landet kan gøre det på under en uge – i Vallensbæk Kommune klares byggesagsbehandlingen på bare 4 dage. I Hovedstaden tager det sin tid at få behandlet en byggesag, til gengæld er det relativt dyrt. 

Lidt perspektiv: Seneste tal viser, at over 20 kommuner har valgt slet ikke at opkræve byggesagsgebyr for at gøre det billigere og mere attraktivt for virksomheder og borgere at bygge. I København koster det 550 kr. i timen.

Samtidig koster det utrolig mange penge at administrere gebyrerne. Det præcise regnestykke for, hvad det egentligt koster, er, takket være de kommunale systemer, næsten umuligt at opstille – men sikkert er det, at vi i København er langt bagud med at få de ikke-betalte gebyrer kradset ind. Revisionsfirmaet Deloitte lavede i sommeren 2016 en gennemgang af byggesagsområdet i hovedstaden. På daværende tidspunkt var der omkring 5.000 uafsluttede sager, med udeståender i størrelsesordenen 100-200 mio., og 90% af disse sager stammer fra perioden 2005-2012. Så bottom line er, at systemet er dyrt, opleves bureaukratisk og tungt, og administrativt fungerer dårligt.

Det er selvsagt håbløst – både for borgerne og for de erhvervsdrivende. Som borger i hovedstaden er det utåleligt at skulle vente to måneder på, at kommunen kan godkende en simpel tilbygning. Og for erhvervslivet har den langsommelige og dyre sagsbehandling store konsekvenser. Når f.eks. Dansk Byggeri måler på, hvad der er vigtigt for deres medlemmer, peges der konsekvent på byggesagsbehandlingen som den absolut vigtigste enkeltparameter. En hurtig og pålidelig byggesagsbehandling er altafgørende for at kunne planlægge et byggeprojekt ordentligt og dermed bygge effektivt.  Det er da heller ikke overraskende, at Københavns Kommune rangerer som nr. 83 blandt landets kommuner i Dansk Byggeris 2016 rapport over kommunernes erhvervsvenlighed, når der kigges på parameteren"Hvor lang tid det tager at behandle en byggesag".

Noget er sket de seneste år. I 2015 blev det besluttet at afskaffe gebyrerne på en række sagstyper, og som det seneste har Venstre – som en del af Københavns Kommunes budget for 2016 – sikret, at taksterne for byggesagsbehandling er blevet yderligere reduceret, så hovedstaden nu ligger under landsgennemsnittet. Og vi har fået digitaliseret systemerne – hvilket på sigt vil gøre livet lettere for både ansøgere og sagsbehandlere.

Men som med så mange andre områder i Københavns Kommune er der på forvaltningsniveau ikke sket alverden, og der skal ikke herske tvivl om, at området ligger endog meget langt fra den ansvarlige borgmester Morten Kabells hjerte. Enhedslisten har - som bekendt - ikke bedre vilkår for vækst som hovedindsatsområde.

Det har Venstre til gengæld – og der skal ikke herske tvivl om, at det er en top-prioritet at få genetableret tilliden til byggesagsbehandlingen hos såvel private som erhvervsdrivende. 

Vi vil arbejde for at:

  1. Målsætninger og frister for byggesagsbehandlingen bliver overholdt.

    I København er der en målsætning om, at byggesager skal behandles indenfor 20 dage – men det tager i gennemsnit 35 dage. Kommunens frister er ikke meget værd, når de alligevel ikke overholdes.

  2. Kommunen sikres bedre kompetencer og en mere strømlinet forvaltning for at skabe en hurtigere og bedre sagsbehandling.

    Konkret kunne vi gøre som på Frederiksberg, og måske ansætte et par fagligt tunge folk, der kunne fungere som konsulenter ift. virksomhederne og vejledere i processen med at få byggesagerne igennem.

På sigt skal byggesagsgebyrerne selvfølgelig fjernes helt – men det kræver politisk vilje, også fra Socialdemokratiet. En total afskaffelse af byggesagsgebyrer kræver en omlægning af området, men da vi sparer en masse gebyr-administration, vil det på bundlinjen ikke give det store minus. Til gengæld vil vi få glade borgere og virksomheder, som vil opleve en mere serviceminded kommune, og vi vil kunne få sat et punktum for sagaen om den kommunale byggesagsbehandling i København.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk