Et styrket Europa som svar på Trump

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
09. nov 2016

Vi skal stå stærkere sammen i Europa, læs EU, og forberede os på om nødvendigt i højere grad at klare os selv. Det er det korte bud på en dansk og europæisk reaktion på valget af Donald Trump som USA’s næste præsident.

 Hvad ved vi om Trumps politik? 

Der er ingen, som ved, hvad Donald Trump som ny præsident i USA konkret vil stå for. Men nogen ting ved vi. Nemlig

-          at Donald Trump er amerikansk præsident i de næste fire år og

-          at Danmark og Europa har brug for USA som handelspartner og allieret.

Vi ved også, at Trump i valgkampen har erklæret at ville

-          begrænse den frie handel,

-          lægge større pres på de europæiske NATO-allierede for at øge deres bidrag til alliancen under trussel om ellers at svække den såkaldte ”musketered,

-          styrke relationen til Putin i Rusland og

-          svække klimaindsatsen.

Noget af det mest konkrete i Trumps første tale var et løfte om at sætte store anlægsarbejder i gang for at give infrastrukturen i USA et gevaldigt løft i form af investeringer i alt lige fra veje til hospitaler. Isoleret set vil det skabe vækst og beskæftigelse i USA med en positivt afsmittende effekt på verdensøkonomien. Men det skal også finansieres, og det er i det hele taget for tidligt at vurdere konsekvenserne af Trumps overtagelsen af ledelsen i USA.

Nu må vi se, hvad den nye præsident rent faktisk gør. At dømme efter Trumps første tale, efter valget var en realitet, er det mere forsonende og moderate holdninger, der nu lægges op til. Der var både et gentaget løfte om altid at sætte ”America first” men også en udstrakt hånd til resten af verden om at opbygge gode relationer.

EU har klogt nok allerede inviteret Donald Trump til topmøde med de europæiske ledere. Sådan må og skal det være. Den amerikanske befolkning har talt. Vi skal acceptere det valg, selvfølgelig. Og nu er det i vores – men også i amerikanernes – interesse at sikre fortsat gode relationer på tværs af Atlanten.

 ”Denmark first” og ”Europe first” 

Nu er det ikke kun et spørgsmå om at vente og se, hvad der sker i USA. Det er ikke en nyvalgt amerikansk præsident, som skal definere vores udvikling og skæbne. Vi skal forstå at sætte ”Denmark first” og ”Europe first”. Og det er måske meget sundt, når det kommer til stykket.

Alt andet vil også være naivt i en situation, hvor vi må forvente meget hårde handelsforhandlinger og et USA, der risikerer at komme til at føre en protektionistisk handelspolitik i de næste fire år, hvis vi skal dømme ud fra, hvad vi ved i øjeblikket. Og her er det ikke i vores interessse, at de europæiske lande kører hver deres løb; det vil kun svække os. Vi skal naturligvis stå sammen, som samarbejdet i EU også tilsiger.

Og så må vi erkende, at vi i højere grad skal lære at klare os selv. Eller i hvert fald betale mere selv for vores sikkerhed og forsvar. Det havde Præsident Obama også lagt op til, og vi har i realiteten forpligtet os til at betale 2 pct. af vores BNP i bidrag til NATO samarbejdet. Derfor er det måske bare et nyttigt ”wake-up call” om at gøre det nødvendige nu.

Vi skal også i Europa forstå at stå fast overfor Putin og Rusland i sikkerhedspolitikken i Europa uanset om Præsident Trump bakker op eller ej.

Endelig er det i høj grad EU, der må søge at holde USA fast på de internationale aftaler om klimapolitikken for at sikre miljøet på vores klode for de kommende generationer.

Der er givet områder, hvor vi kan deregulere EU-lovgivningen, og der er brug for i højere grad at fokusere EU-samarbejdet for at imødekomme de mange kritiske røster i EU’s medlemslande. Men det er helt sikkert også i Danmarks interesse, at vi på andre områder står stærkere sammen i EU og er parat til i fællesskab at tage større ansvar selv.

Vi skal række hånden frem til fortsat stærke og gode relationer med USA, men et styrket Europa er en del af svaret på valget af Trump som præsident i USA.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk