Clinton eller Trump - hip som hap?

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
04. nov 2016

Er det hip som hap for os danskere,  om Clinton eller Trump bliver den næste præsident i USA? Svaret er nej! Det vil gøre en stor forskel både for Danmark og Europa. I hvert fald hvis man skal regne med, hvad de to kandidater siger i valgkampen; når de en sjælden gang taler om politik.

Lad mig nævne tre eksempler:

Handelspolitikken

I Danmark er vi tilhængere af fri handel i verden. Det gavner vore virksomheder, beskæftigelsen og gør os mere velhavende, at der er så fri adgang til det amerikanske marked som muligt. I disse år forhandler EU og USA om  en frihandelsaftale, TTIP, lige som der netop er underskrevet en frihandelsaftale med Canada.

Donald Trump har klart tilkendegivet sin skepsis over for frihandelsaftaler. Samtidig har han lige så klart markeret et ønske om at beskytte den traditionelle amerikanske industri mod konkurrence udefra. Med Trump som præsident kan vi forvente en ny protektionistisk amerikansk handelspolitik, der snarere vil lukke markedederne i USA for europæiske varer og serviceydelser end åbne det.

Hillary Clinton har ganske vist i nogle udtalelser fulgt Trump et stykke ad den vej, men mulighederne for at bevare og udbygge handelsrelationerne til USA vil være langt større med Clinton som USA’s præsident.

Udenrigspolitikken

Også her er det sådan, at med Clinton kan vi regne med stabilitet. Vi kender Hillary Clinton som amerikansk udenrigsminister gennem en årrække, hvor der var stor enighed og gensidig forståelse mellem USA og Danmark. Med Trump ved roret ved vi ikke, hvad der sker. Men Donald Trump har i tale efter tale udtalt sin respekt for Putin, og der er heller ikke meget tvivl om Putins ønske om at se Donald Trump som amerikansk præsident. Det kan få katastrofale konsekvenser for sikkerheden i Europa, hvis der opstår en alliance mellem Putin og Trump udenom Europa. Så kan vi ikke regne med, at Ukraine bliver det sidste sted langs grænsen mellem Rusland og Europa, hvor Rusland viser aggressivitet og øger sin dominans. På samme måde kan man frygte for konsekvenserne i Syrien, hvis Trump vælger at følge Putin i støtten til præsident Assad, både i selve Syrien men også i forhold til fortsatte flygtningestrømme til Europa.

Forsvarspolitikken

Donald Trump har uden omsvøb givet udtryk for, at han ikke føler sig forpligtet på musketer-eden i NATO på samme måde som alle præsidenter før ham ellers  har gjort det. Det er med andre ord særdeles tvivlsomt, hvor langt vi kan regne med USA i en krise, hvis Trump bliver præsident. I det ligger også et langt større pres mod Europa for at øge de europæiske forsvarsbudgetter. I Danmark har vi i forvejen store vanskeligheder med at leve op til forpligtelsen om at bruge 2 pct. af BNP på forsvaret, så der kan ligge en meget stor udfordring for den danske statskasse her.

Alt taler for Clinton

Den skarpsindige læser, som er nået hertil, har nok konkluderet, at jeg ville stemme på Hillary Clinton, hvis jeg kunne stemme ved det amerikanske præsidentvalg.

Mange siger for at berolige, at en Donald Trump ikke kan gøre så meget alene. Der er både en kongres og en højesteret til at holde ham i ave. Og det er jo også rigtigt langt hen ad vejen, når det gælder indenrigspolitikken. Men præsidenten kan føre sin egen udenrigspolitik og forsvarspolitik. Og når det gælder handelsaftaler kan de ikke gennemføres uden støtte fra præsidenten. Så på de områder, der berører os danskere og europæere direkte, holder de beroligende bemærkninger ikke.

Dertil er så også at sige, at Hillary Clinton faktisk er en dygtig politiker med stor erfaring. Jeg har selv haft lejlighed til at møde hende, da jeg var justitsminister. Jeg mødte hende i Canada sammen med udenrigsministrene fra Rusland, Norge og Canada. Vi brugte det meste af en dag på at sidde rundt om et bord og drøfte en lang række problemstillinger angående det arktiske område, som alle fem lande grænser op til. Der oplevede jeg en amerikansk udenrigsminister, som var dybt engageret og kunne sit stof i detaljerne, og samtidig var lyttende og reflekterende, og som man kunne have en god dialog med.

Så min opfordring over Atlanterhavet er: Stem på Clinton!

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk