Lær af de veldrevne venstrekommuner, Frank Jensen

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
06. okt 2016

For fem år siden søsatte Overborgmester Frank Jensen en storstilet og ambitiøs vækstplan, som skulle sikre rammerne for vækst i hovedstaden fremover. Der skulle gøres op med billedet af København som en erhvervsfjendtlig og dårlig erhvervskommune, og Børsens tidligere chefredaktør Leif Beck-Fallesen blev hyret til at stå i spidsen for en task force, der skulle formulere konkrete bud på, hvad landets hovedstad kunne gøre.

I 2013 var task forcen færdig og leverede i alt 84 konkrete anbefalinger til Københavns Kommune. Her fem år efter arbejdet gik i gang – og 3 års efter rapporten – er det måske passende at gøre status over de mange anbefalinger og at spørge:Hvordan synes du selv det går, Frank?

 

Det halter med væksten

Helt overordnet må man sige, at det halter med at se effekten af de mange tiltag. København vokser massivt i antal nye borgere i disse år, men væksten i BNP følger desværre ikke med.

I perioden 2009-13 var kommunens vækst i BNP per indbygger ligefrem negativ (-0,9 pct.), mens væksten i de efterfølgende år – målt på regionsniveau – har ligget langt under det angivne mål om vækst på 5 pct.

Ligeledes kniber det med målsætningen om, at hovedstaden årligt skal rykke ti pladser op i DI’s Erhvervsklimamåling. Som det vil være Børsens læsere bekendt, har København i 2016 lagt sig som nr. 95 på listen over landets 98 kommuner, og det er – i parentes bemærket – kun 96 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. Skal man sige noget positivt om dén placering må det være, at det dårligt kan blive værre.

Endelig står det sløjt til, når man ser på de områder, som virksomhederne selv fremhæver som nogle af de vigtigste – nemlig adgang til kvalificeret arbejdskraft og hurtig sagsbehandling.

 

Virksomheder går forgæves

Én anbefaling fra rapporten lød, at”Kommunens jobmatch i beskæftigelsesindsatsen skal målrettes virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft”.Desværre viser en undersøgelse fra DI i september 2016, at andelen af virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere er vokset fra 30 pct. til 36 pct. det seneste år. Når virksomhederne forgæves søger efter nye medarbejdere, går vi glip af vækst – og dermed også skattekroner.

Hvis vi for alvor skal have succes med denne anbefaling, så skal kommunens jobcentre have en tættere dialog med vores virksomheder. Jobkonsulenterne skal ud at møde virkeligheden – for på den måde bedre at kunne matche medarbejdere med konkrete jobs.

 

Kig til veldrevne jyske kommuner

Én anden anbefaling var, at”Københavns Kommune skal fastsætte et mål om, at virksomhederne modtager færre direkte afslag og i stedet får løsningsorienterede forslag til, hvad der skal til for at sikre en godkendelse. Det forudsætter en ledelsesmæssig opbakning til et opgør med ”nej”-kulturen”. Baggrunden for denne anbefaling er desværre stadig aktuel, da kommunens manglende servicekultur gang på gang fremhæves. Det er ikke uden grund at Vej og Park-enheden i en årrække gik under det mindre kærlige kælenavn ”Nej og Spark”. Modsat de veldrevne jyske venstrekommuner, hvor man sætter en ære i at komme erhvervslivet i møde og finde løsninger, er der i hovedstaden en udpræget myndighedskultur, hvor man nærmest sætter en ære i IKKE at være imødekommende.

Det skal vi have gjort op med. Med budgettet for 2017 har Venstre i København sikret midler til at sende de medarbejdere, der har den direkte virksomhedskontakt, på servicekurser – det er et skridt på vejen, men der er selvfølgelig langt endnu.

Skal omverdenen i 2019 have et andet billede af Københavns Kommune, skal vi med andre ord op i et helt andet gear. Vi skal simpelthen gøre det til vores mål at være den mest veldrevne og erhvervsvenlige kommune i landet. Intet mindre. Og det kan kun gå for langsomt.

 

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk