Syv takker og tre ben

authorimage
BLOGS
Af: Steen Bech Andersen
29. sep 2016

Denne blog handler om flere ting. Den handler om hvordan A.P. Møller - Maersk måske kunne have undgået nogle af sine aktuelle problemer. Men den handler også om hvorfor beslutningen måske ikke var så forkert endda.

Meddelelsen om den planlagte opslitning af A.P. Møller - Maersk blev ikke den forventede kursfest. Dels var der i stort omfang taget forskud på glæderne, dels er der intet trylleslag, der kan ændre ved at uanset hvordan kagen skæres, vil A.P. Møller - Maersk fortsat være involveret i brancher (det, selv bestyrelsesformanden er begyndt at kalde "industrier") med dårlige fremtidsudsigter. Men sådan behøvede det ikke at være.

I gamle dage, og her taler jeg om starten af 90erne,  var alting meget enklere, også hos A.P. Møller - Maersk. I stedet for fem forretningsområder mente man kun at have to - shipping og olie. Olien ville slippe op en dag og man ledte derfor efter et "tredje ben".

Som ansvarlig for Rederiets aktieinvesteringer var jeg involveret i dette arbejde og fik tilbudt at købe en mindre vestjysk maskinfabrik, der havde omstillet sig til at konstruere vindmøller. De økonomiske resultater var imidlertid ikke imponerende og selskabet var blevet rekonstrueret efter en betalingsstandsning i 1986. Nu ville fabrikkens bankforbindelse gerne af med aktierne, som de havde overtaget i forbindelse med rekonstruktionen.

Sammen med en kollega var jeg i Lem for at besøge Vestjysk Stålteknik A/S, bedre kendt som Vestas, hvorefter vi lavede et oplæg til den øverste ledelse om at købe virksomheden for 75 mio.kr. Investeringskalkulen hang sammen og der var andre fordele ved et køb: A.P. Møller - Maersk havde allerede erfaring med industriel produktion i stort format fra Lindøværftet, Rederiets internationale netværk kunne hjælpe Vestas på udenlandske markeder, gruppens image i offentligheden ville blive styrket gennem en investering i grøn energi og ikke mindst, var det klart, også for 25 år siden, at grøn energi var et fremtidigt vækstområde.

Billedresultat for vindmølle maersk

Forslaget blev afvist. Hr. Møller var ikke begejstret for ideen om at vindmøller står stille, når vinden ikke blæser og jeg citerer : "Skibene sejler 24 timer i døgnet." Desuden kunne han ikke lide at investere i en aktivitet, der var dybt afhængig af offentlig støtte.

Det er nemt at kikke i bakspejlet og konstatere at Vestas har klaret sig godt trods perioder med produktionsproblemer, usikkerhed om statslige støtteordninger og Ditlev Engels alternative ledelsesstil. Børsværdien af Vestas er i dag cirka 120 mia.kr.  eller 60 pct. af A.P. Møller - Maersk - en passende størrelse for et tredje ben og en usædvanligt god forrentning af de 75 mio.kr., som Vestas kunne købes for i starten af 90erne.

Fortællingen kunne stoppe her og vi kunne alle fantasere om hvordan A.P. Møller - Maersk havde set ud, hvis man havde købt Vestas.

Men der er dog en anden, muligvis vigtigere pointe, som rækker ud over  A.P. Møller - Maersk og frem til nutiden:

Vores præsentation varede ikke over ti minutter og det var alt hvad der skulle til for hr. Møller til at gennemskue svaghederne ved vindenergien. Skibene arbejder 24 timer i døgnet, det gør vindmøllerne ganske rigtigt ikke og når det ikke blæser, må elektricitet købes fra andre til en høj pris. Omvendt kan overskudsproduktion af elektricitet kun sælges til en lav pris, fordi alle vindproducenter ønsker at sælge på samme tid. Uden kunstigt åndedræt i form af offentlig støtte hænger forretningsmodellen ikke sammen. Det var tilfældet for 25 år siden og trods intensiv teknologisk udvikling er det også tilfældet i dag. 

Hr. Møllers forretningsmæssige konklusion var altså sund nok. Til gengæld undervurderede han danske og udenlandske politikeres vilje til at malke skatteydere og forbrugere for at forfølge et politisk mål om grøn, men dyr energi.     

Profil
Steen Bech Andersen authorimage Med baggrund i sin brede erfaring som bl.a. børsmægler, aktiechef hos A.P. Møller og redaktør af det mytiske, nu hedengangne marketnews.dk skriver Steen Bech Andersen om aktiemarkederne generelt, om sektorer og om enkeltaktier – ofte fra en anderledes eller skæv vinkel, der forhåbentlig kan give dig inspiration til dine aktieinvesteringer.
Tidligere bloggere på borsen.dk