Hvor skal du arbejde når robotterne kommer?

authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
28. sep 2016

Martin Fords "Rise of the Robots: Technology and the Threat  of a Jobless Future" er en spændende bog, og den er netop udkommet på dansk. En af Martin Fords interessante pointer er, at samtidig med, at vi har set en konstant stigning i produktiviteten som følge af den teknologiske udvikling, så er skabelsen af nye jobs faldet, årti for årti. Netto har dette medført et betydeligt fald i jobudbuddet, i hvert fald hvis vi tager udgangspunkt i de amerikanske data, som han fremlægger.

Robotterne indtager skrivebordene

Lige nu er robotteknologien under hastig udvikling på en lang række områder, også områder, som vi måske ikke ville have gættet på for bare ti år siden. Augmented intelligence gør det muligt for robotter at gå fra ”rugbrødsarbejde” til beslutningstagning. Billedligt talt skifter de ”the blue collar” ud med en ”white collar” og kan på sigt potentielt overtage en meget stor del af arbejdsopgaverne og arbejde utrætteligt uden krav om hviletid, overarbejdsbetaling, arbejdsskadeforsikring, firmafest mv. Konsekvensen kan vi gætte på, men hvis teknologien overflødiggør flere jobs end den skaber, sådan som Martin Fords tal viser, så er vi på vej mod markante forandringer i vores livsindhold. Måske endda det for nærværende næsten utænkelige, nemlig en jobløs fremtid.

”Automatiseringen vil polarisere arbejdsmarkedet. Dem, der laver rutineprægede opgaver, bliver nedprioriteret. Dem, der kan interagere, innovere og er kreative, kommer til at kunne vælge og vrage. I kan ikke gemme jer for automatiseringen. Den fortsætter. Spørgsmålet er, om I kommer med på vognen eller ej,” sagde fremtidsforsker Claus Kjeldsen, CEO ved Institut for Fremtidsforskning ved FA’s uddannelsespolitiske konference for nyligt. Og set i lyset af både Martin Fords tal og det forhold, at en meget stor procentdel af danske medarbejdere vurderer, at hele eller dele af deres arbejde bliver automatiseret inden for de næste 5 år, rammer Claus Kjeldsens spørgsmål lige ned i et højaktuelt tema.

Er virksomheden relevant for dig?

Imidlertid er Claus Kjeldsens spørgsmål også farligt, fordi det indikerer handlemuligheder for individet, som måske i praksis ikke er tilstede. Som ansat i et job har du nemlig lidt firkantet sagt kun to muligheder:

1)     Du kan blive i dit job

2)     Du kan finde et nyt job

Og så længe du vælger mulighed 1, vil forudsætningen for din ansættelse være, at du er relevant for virksomheden ved at leve op til det ansvar, de opgaver og de mål, som definerer dit job. Kan du i krystalkuglen se, at hele eller dele af dit job er på vej til at blive automatiseret, og du potentielt set bliver overflødig, kan du gøre opmærksom på dine ønsker om uddannelse og nye ansvarsområder. Men du kan ikke selv effektuere det, med mindre du har held til at kunne  vælge en mere fremtidssikret mulighed 2.

Ansvaret for og villigheden til at sikre omskoling, overflytning til nye opgavetyper mv. i forlængelse af virksomhedens automatiseringsstrategi ligger nemlig i sagens natur hos virksomheden. Og her er udfordringen, at virksomheden har blandede interesser. For det første er der en opgave, der skal løses, indtil automatiseringsgevinsten kan hentes. Det kræver fastholdelse af eksisterende medarbejdere med eksisterende kompetencer. For det andet vil de nye typer af opgaver, som opstår med automatiseringen kræve medarbejdere med nye kompetencer, som ofte vil være billigere og mere effektive at hente gennem nyansættelser fremfor omskoling. Historien rummer allerede nu talrige eksempler på medarbejdere, der netop af disse årsager er blevet fanget i en fælde og ender med at være irrelevante for virksomheden, trods alle intentioner om at være det modsatte. Fremtiden kommer formentligt til at bidrage med endnu flere.

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk