Regler og konsekvenser i diamantbranchen

authorimage
BLOGS
Af: Katerina Pitzner
03. aug 2016

Med hård og retfærdig hånd beskytter diamantbranchen sig selv. Med sit helt eget interne regel –og overvågningssystem underkender man på forhånd, og helt åbenlyst, landets love. Branchen har tradition for at skabe sine egne regler, øjensynligt, fordi det virker.

Systemet beskytter diamanthandlere

Når en branche med så store værdier og pengetransaktioner kan køre så gnidningsfrit, som diamanthandlen gør, kan det skyldes, at handlen er underlagt sine egne vedtægter og procedurer. Og én ting er sikkert – hvis man vil blive i gamet, gælder det om at rette ind.

World Federation of Diamond Bourses blev grundlagt i 1947 og etableret for at værne om den nødvendige tillid i diamantindustrien. Den tager hensyn til den specielle kultur og de skrevne og uskrevne regler i branchen. Forleden skrev jeg, i min blog, på Huffington Post, om nogle af de pudsige uskrevne regler og adfærdskodeks. http://www.huffingtonpost.com/katerina-pitzner/undercover-etiquette-of-t_b_11287132.html

I dag består WFDB af 30 diamantbørser over hele verden, og fungerer som mægler mellem dealerne.

Reglerne er enkle

Man skal opføre sig ordentlig og ikke sladre. For mange af os er det nemt at færdes i vores branche. Vi ved, hvordan vi skal gebærde os, låner sten ud til højre og venstre og har tillid til, at de enten bliver betalt eller leveret tilbage. Men for andre kan den tillid og de uskrevne adfærdskodeks være lidt sværere at håndtere. Derfor har man lavet nogle grundregler for de handlende på diamantbørserne.

Hvis der f.eks. opstår en tvist mellem to diamanthandlere, bringes sagen til et sekretariat, hvor to direktører agerer som mæglere. De er typisk to erfarne diamanthandlere, som tilstræber at finde en mindelig løsning for begge parter. Hvis det ikke lykkes, vil de to parter få tilladelse til at starte en voldgiftssag – dog stadig inden for diamantbørsens fire vægge og under dennes regler. Det er nemlig ikke tilladt at sagsøge et andet medlem eller bestyrelsen, uden forudgående tilladelse fra diamantbørsens bestyrelse.

Det forekommer måske lidt absurd, men denne semiautonome retsform har fungeret i de sidste 70 år. Det gør processen om en mulig tvist hurtigere og billigere, og frem for alt, er den tilpasset branchens traditioner, i modsætning til langtrukne retssager i offentligt regi. Det er kun i yderste nødstilfælde, at det kan blive nødvendigt at søge ekstern juridisk rådgivning.

Nåleøjet

For overhovedet at komme i betragtning som dealer på de 30 diamantbørser, skal man, som minimum, opfylde følgende kriterier:

• Kunne fremvise en ren straffeattest

• Have arbejdet minimum 2-3 år professionelt i diamantbranchen

• Kunne fremvise to anbefalinger fra to forskellige ”godfathers i branchen”

• Hvis man bliver optaget, er man samtidig indforstået med, at alle eventuelle tvister vil blive håndteret inden for diamantmurene.

Konsekvens

Medlemsskabet forpligtiger ethvert medlem til at indberette eventuelle uløste tvister til sekretariatet på den børs, tvisten er opstået. Intet medlem må, uden forudgående tilladelse, gå til eksterne instanser, og vil i dette tilfælde blive øjeblikkeligt suspenderet.

Overtrædelser kan føre til stævning og bøder. Ligesom at børsen forbeholder sig ret til at suspendere enhver handler, der ikke accepter børsens beslutninger. Useriøse klager vil ikke blive noteret, men de vil kunne medføre bøder. Med andre ord: Der skal være ro og ordenlighed i geledderne.

God etik

Det anses for at være uetisk at henvende sig til en kunde, som en anden dealer har bragt ind, i forsøget på at sælge til denne. Enhver overtrædelse i den henseende vil føre til umiddelbar udvisning af børsen og fremtidig indgangsforbud til følge. Dealeren risikerer desuden at kunne blive straffet yderligere. Medlemmer opfordres til at opretholde og efterleve den gensidige tillid og håndhæve handlens traditioner og principper.

Tillid og rygte har markedsværdi

I en branche hvor tillid og renommé har en markedsværdi, holder man sin sti ren. En af mine kolleger udtrykker det således: ”Ved at være ærlig og skabe tillid, kan man opbygge en sund forretning. De fleste handler sker stadig på baggrund af disse værdier – ikke fordi vi er bedre mennesker end andre, men for det betragtes som at være godt for din forretning.”

Spar fem rydder (heldigvis) bordet

Diamanthandlerne finder selv branchens interne regler effektive. Medlemmerne har behov for diskretion, indforstået kendskab til branchen og hurtige beslutninger.

Hvis et medlem ikke overholder reglerne, vil et foto af vedkommende blive sendt til og hængt op i samtlige diamantbørser i verden med en meddelelse om, at vedkommende ikke har overholdt reglerne, og at man derfor kan risikere at blive snydt. Med denne kontante afregning luges der hurtigt ud i rækkerne, så handlen kan fortsætte i sædvanlig ro og orden.

Profil
Katerina Pitzner authorimage Katerina Pitzner blogger om det, der er værd at vide inden for diamantbranchen. Uanset om du overvejer at investere i egne ædelstene eller bare deler interessen for den eksklusive handelsvare, er Katerinas blog det rette sted at følge med.

På vegne af private forbrugere og investorer handler Katerina Pitzner direkte på verdensmarkedets diamantbørser og sidder selv som direktør for Copenhagen Diamond Exchange. Hun er desuden forfatter til bogen ”Diamantjægeren – en rå verden i glimt”.

Få Katerinas indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk