Guld gør dig klar til kollaps i pengesystemet

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
14. jul 2016


Warren Buffet, oraklet fra Omaha og direktør for Berkshire Hathaway, har sagt det bedst: 

"Guld bliver gravet op af jorden. Så smelter vi det om, begraver det i et nyt hul og betaler folk for at bevogte det. Marsboere ville undre sig, hvis de så det." 

Alligevel har jeg og mange andre investorer købt guld i år. Guld nyder en særlig finansiel status, og intet andet aktiv har gennem historien formået at skubbe det af banen. 

Guld er sjældent, men ikke uopnåeligt, det er uforgængeligt, og så er det pænt at se på. Kemisk giver det mening, og det er forståeligt, at vores pengesystem i generationer var baseret på guld. Men guld er også et dødt aktiv. Det er uproduktivt, gør intet, betaler ingen rente eller dividende, og det er kostbart at opbevare. Det er alene noget værd, fordi vi giver det en værdi.

 Et alternativ når renterne er negative

Siden USA "gik fra guldet" i starten af 1970'erne, har det moderne pengesystem været papirbaseret, hvilket i praksis betyder, at penge har værdi, fordi du har tiltro til centralbankerne. I disse år lever vi med et umådeligt stort pengepolitisk eksperiment. For første gang i mere end 5000 år er mange rentesatser negative.

følge centralbankerne vil det stimulere økonomien, men i praksis gør det nok det modsatte: Der er intet som negative renter, der fortæller dig, at fremtiden er værdiløs. 

Som om det ikke var nok, køber centralbankerne uden at blinke enorme mængder af værdipapirer op i markederne, og der er snak om at indføre såkaldte helikopterpenge. Det er ikke mærkeligt, at mange begynder at se sig om efter et alternativ. 

Svært at prissætte

Problemet med guld er, at det kan være svært at sætte en pris på. Guldpriser steg med mere end 600 pct. i tiåret frem til 2011 og steg meget mere end for eksempel inflationen i samfundet eller aktiemarkedet. 

Jeg har tidligere kaldt guldprisernes himmelflugt i den periode for en finansboble. Luften gik i årene efter 2011 ud af denne boble, hvor priserne faldt med 40 pct. frem til slutningen af sidste år. Siden da er priserne steget med 30 pct., mens guldmineselskaber er steget med mere end 100 pct. 

I min vurdering er guld fortsat for dyrt sammenlignet med produktive aktiver som for eksempel aktier. Som forsikring for fremtidig inflation er det ligeledes for dyrt, og der er i dag mere effektive måder at forsikre sig mod inflation på. Men som beskyttelse mod et kollaps af det moderne pengesystem kan det alligevel give mening at købe guld i perioder. 

Med negative renter er sikre obligationer ligeledes blevet et pyramidespil, der kun kan fortsætte, så længe centralbankerne bliver ved med at købe obligationer i markedet. Set i det perspektiv kan det give udmærket mening at grave guld op af jorden, smelte det om, og putte lidt af det i din portefølje.

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk