Vi skal tale om et stærkere EU

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
23. jun 2016

Uanset hvordan denne dag ender, får vi brug for at tale med hinanden om Europa i morgen. Brexit-debatten i Storbritanien har været en katalysator for en debat om EU langt udover den britiske grænse. Den debat slutter ikke her, uanset udfaldet af afstemningen i dag.

Vi har brug for hinanden i Europa.

I en globaliseret verden har vi brug for at stå sammen om vore værdier, om vores økonomi og velfærd og om at bevare fred og sikkerhed i vores del af verden. Det er det EU handler om.

Ja, der er for meget bureaukrati, overflødig central regulering, konkurrenceforvridende landbrugsstøtte og andre klagepunkter kunne nævnes.

Men der hvor vi oftest kritiserer EU, er der, hvor EU ikke formår at gøre det, vi forventer; hvor EU er for svagt. Vi vil have bedre og langt mere effektiv kontrol ved de ydre grænser. Vi vil have initiativer, der skaber mere vækst i Europa og dermed reducerer ledigheden – ikke mindst blandt unge. Det er jo et paradoks. For svaret på det er et stærkere EU. Derfor er det ikke en løsning blot at svække EU for at imødekomme kritikken, snarere tværtimod. Det er vi nødt til at sige, uanset udfaldet af den britiske afstemning.

Det nationale og det europæiske

Vi er også nødt til at tale om den påståede modsætning mellem det nationale og det europæiske. Hvis vi i dette land vil værne om vore danske værdier, er det så løsningen at løsrive os fra EU og bidrage til en opløsning af det europæiske fællesskab mellem nationalstater, der er blevet skabt? Det er svært at se.

Danmark er en del af Europa. Og de værdier, vi kalder danske, er for en stor dels vedkommende værdier, vi deler med resten af europæerne. Vi danskere har ikke monopol på den demokratiske arv fra antikkens Athen, den kristne arv fra det gamle Jerusalem eller arven fra romerretten. For slet ikke at tale om kulturarven fra renaissancen og de andre store epoker i vores fælles europæiske kulturhistorie, som vi kan finde roden til i Firenze og andre europæiske byer. Derfor styrker vi bedst vore værdier ved at styrke vores europæiske fællesskab.

Det er heller ikke til at se, hvordan det skulle styrke fædrelandets økonomi og vores velstand at løsrive os fra det indre marked og handelsfællesskabet i EU. Tværtimod vil det svække vort gamle fædreland.

Et stærkere EU

Det er næsten blevet et tabu at tale om et "stærkere EU". Det tabu må vi gøre op med.

Selvfølgelig skal vi begrænse bureaukrati og overflødig regulering. Selvfølgelig skal vi gøre op med konkurrenceforvridende støtteordninger. Men lige så selvfølgeligt skal vi tale om at styrke vort europæiske samarbejde, der hvor der er brug for at gøre det bedre og stærkere. Den opgave er der brug for at tale om efter i dag – uanset den britiske afstemning.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk