Virksomheder og verdensmål

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
18. jun 2016

Virksomhederne bør interessere sig for FN’s verdensmål. Det er afgørende for at nå dem. Det kan også være til gavn for virksomhederne selv, hvis de griber det rigtigt an. Og så er det god CSR. På Folkemødet på Bornholm, der finder sted i disse dage, har udenrigsministeren netop offentliggjort sit udkast til en ny udviklingspolitisk strategi, der tager afsæt i verdensmålene.

De 17 nye verdensmål handler om anstændige jobs, økonomisk vækst, bæredygtige byer og lokalsamfund samt meget andet. Når man fra dansk side prioriterer hvilke mål, vi særligt vil fokusere på i udviklingsbistanden, så bør det også være en del af den strategi at bidrage til, at danske virksomheder kan gøre en indsats i den sammenhæng.

Store virksomheder, der i forvejen er til stede i udviklingslandene, vil ofte selv kunne udvikle og eksekvere en CSR-strategi, der matcher et eller flere verdensmål. De gør det sandsynligvis i vid udstrækning i forvejen. Men små og mellemstore virksomheder vil typisk have behov for rådgivning og assistance. Netop den problemstilling var temaet for en dialog mellem Annette Stubbe fra Mærsk og Bolette Christensen fra Børnefonden. CSR er en integreret del af Mærsk’s strategi i udviklingslandene, og bidraget til at opfylde FN’ verdensmål, men bidrager samtidig både til toplinjen og bundlinje i virksomheden.

Når forretningsmæssige interesser og udviklingspolitiske mål kan mixes er det positivt for alle parter. Bistand og business kan godt gå hånd i hånd.

Det er imidlertid min oplevelse, at virksomheder kan være noget tilbageholdende med at kaste sig ud i fremstød i den tredje verden, der involverer Corporate Social Responsibility, CSR. Det er i sig selv grænseoverskridende at kaste sig ud i nye markeder. Og en CSR-forpligtelse i et fremmed land med en kultur, man ikke er fortrolig med, er kompleks.

Der er samtidig en latent bekymring for at skuffe forventningerne, hvis noget går galt. Det politiske miljø og offentligheden vil naturligt interessere sig for sagen, hvis der opstår problemer i forhold til de målsætninger, man har udstukket om eksempelvis arbejdsmiljø, sociale rettigheder, beskæftigelsesomfang, klimamæssig bæredygtighed eller andet. Og så kan den positive branding hurtigt give bagslag.

Derfor kræver det omtanke, afstemning af forventninger med alle interessenter og et kommunikationsmæssigt beredskab at gå ind i CSR-projekter. Til gengæld kan det åbne op for nye markeder, optimering af produktionen, innovation og positiv branding.

Sammenfaldet af statens interesse i at understøtte verdensmålene i udenrigspolitikken og virksomhedernes interesse i at bidrage hertil gennem CSR i udviklingslandene er oplagt. Ministeren lægger også i sit udkast op til at inddrage virksomhederne i udviklingspolitikken. Derfor bør implementeringen af regeringens udviklingspolitiske strategi rumme elementer, der forener indsatsen og skaber en platform for en bedre understøttelse af virksomhedernes første skridt på nye markeder med CSR.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk