SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Forstyrrelse er det nye sort

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
03. Jun 2016

Jeg kan ikke længere have en dialog med en topleder, uden at vedkommende meddeler mig, at de skal arbejde med disruption i fremtiden. Men når jeg spørger ind til, hvad den nye trend betyder, og hvad tidens buzz ord indebærer af fokus og aktivitet, bliver de fleste fjerne i blikket.

Disruption er en ny og forbedret form for innovationsarbejde, siger de fleste. Andre svarer, at det betyder mere konkurrencepræget strategi, end man hidtil har praktiseret. Andre igen taler sig ud af mit spørgsmål med lange og uspecifikke formuleringer bestående af ingenting for at kamuflere, at de ikke aner, hvad de taler om.

Jeg undersøger begrebet og finder ud af, at det stammer fra latin og betyder at bryde op, forstyrre eller gå i opløsning. Disrupt stammer fra Silicon Valleys retorik, der taler om det, som at kortslutte noget eksisterende. Ordet er en betegnelse for noget uforudsigeligt, der pludselig sker i vores omverden, som vi ikke forstår, som truer vores forretning, og som får vores vante arbejds- strategi- og forståelsesmodeller til at fejle. Det kommer typisk fra en mindre organisation med kompetencer, en forretningsstrategi og en virksomhedskultur, som den markedsledende organisation ikke besidder.

Sagt med andre ord, så er disruption en betegnelse for at overhale indenom med slukkede lygter og udkonkurrere nogle eller noget, uden de selv er i stand til at kontrollere udviklingen. Det er derimod ikke innovation, men snarere et resultat af den kædereaktion af store forandringer, der nogle gange følger med innovation.

Frygte eller udnytte

En samfundsmæssig ændring der består af nogle grundlæggende skift og nye forudsætninger, som ændrer den måde vi oplever verden og os selv på, betegnes som et paradigmeskift. Disruption er imidlertid noget andet, fordi vi her ikke forstår og ikke kan se reglerne, og fordi vi er ude af stand til at se nederlaget før det er for sent, fordi vi på ingen måde er i stand til at parere i tide.

Den ekstreme udvikling i teknologien og udbredelsen af internettet har gjort konkurrencen uigennemskuelig, og med den fart udviklingen tager til, er det netop på digitaliseringsområdet, at vi ser den største disruption, selvom den digitale udvikling ikke er den eneste trussel.

Det betyder overordnet vel så, at vi skal frygte og kan udnytte:

  • Et tempo der vil komme bag på de fleste
  • En øget uvished
  • En udvikling drevet af eksponentielle teknologier
  • Hvordan vi udformer og implementerer nye forretningsplatforme
  • Måden hvorpå der leveres unikke kundeoplevelser
  • Hvorledes vi effektivt kan installere kundeadfærds- og markedsforandringer.

 

Jeg vurderer, at Danmark er klar, men vi risikerer at overse noget væsentligt

Danske virksomheders muligheder for at møde fremtidens omskiftelighed er bedre end i andre lande, bl.a. i kraft af, at vi fra barnsben bliver trænet i at finde løsninger, arbejde sammen og agere under foranderlighed. Men vores fordel, kan blive vores bagdel, hvis vi fortsat overser, at mennesket har begrænsninger, og at vi ikke løser alle udfordringer ved at lægge mere kompleksitet og yderligere forandringskrav ned over vores organisationer. Succes vil ifølge den forskning, jeg deltager i, bero på virksomhedsledernes evne til at gøre forandringer og tiltag nemme, brugervenlige og socialt værdiskabende for medarbejderne.

Man kan ikke drukne en fisk

Når toplederne bliver spurgt, hvad der står helt øverst på dagsordenen, siger 47 procent, at det er teknologi og digitalisering. Ifølge en toplederundersøgelse, som PwC har gennemført, forventer ledere, at deres forretning er markant forandret eller helt er forsvundet i løbet af de næste tre til fem år. Hvis det er sandt, så efterlader det et klart billede af, at dette fænomen forstyrrelse er kommet for at blive, og at det ikke er smart at læne sig tilbage os lade som ingenting.

”Du er en disrupter i dig selv”, meddelte en samarbejdspartner mig forleden dag. ”Fint”, tænkte jeg. Så undgår jeg givetvis at blive kørt i grøften.

Alligevel beslutter jeg i skrivende stund at teame op med nogle førende eksperter på området.

I hører fra mig.

Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk