DONG finder sin plads i fremtiden

authorimage
BLOGS
Af: Henrik Franck
30. maj 2016

I Formuepleje inviterer vi ofte vores kunder til seminarer, hvor vi fortæller om, hvilke temaer vi forventer vil have afgørende indflydelse på fremtidige investeringer. ’Disruption’ er i øjeblikket et stort tema, som vi ofte taler om.

Disruption er innovation, der skaber et nyt værdifuldt marked, der ender med at ødelægge et bestående marked. Et godt eksempel er fotofirmaet Kodak, der blev disruptet af digitaliseringen.

Min pointe er, at ingen går fri. Alle brancher kan blive fundamentalt ændrede på kort tid af nye aktører på et marked. Ny teknologi og intelligent anvendelse kan med teknologisk kreativitet ’disrupte’ gamle, etablerede virksomheders hævdvundne positioner i et marked.

Derfor ser vi investeringsstrategisk meget kritisk på mange sektorer og vælger at sælge ud af tidligere sikre investeringer. En branche, hvor man kan forvente stort opbrud, er energisektoren. Politisk og teknologisk står etablerede spillere for fald og er særligt udsatte for ’disruption’.

I dag er fossile brændstoffer ’yt’
Vi ser, at flere institutionelle investorer (pensionskasserne) aktivt fravælger investeringer i fossile brændstoffer. De sælger ud af aktier i forsyningsselskaber, kulkraftværker, olieselskaber. De efterspørger bæredygtighed og går ind i grøn energi, ’clean tech’ og sunde fødevarer. Den bevægelse afspejler, at de forventer bedre afkast på langt sigt for disse investeringer, og at deres ejere og kunder ønsker det. I dag er det almen viden, at energisektoren står over for massiv transformation. COP21 i Paris sidste år viste vejen – og den er mere grøn end sort.

Strøm på fremtiden
Samtidigt sker der en teknologisk udvikling, som tegner en helt anden fremtid. Den er elektrisk og teknologisk fundamentalt anderledes end den energiproduktion og forsyning, vi kender i dag. Elbilen er stadig i sin vorden, men inden for få år vil batteriteknologien betyde, at elektriske biler prismæssigt bliver mere attraktive end traditionelle biler. I Holland har underhuset i parlamentet netop stemt et nyt lovforslag igennem, som vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler efter år 2025 og dermed bane vejen for flere elbiler.

Vi vil også se, at energiproduktionen bliver decentral, fordi hver enkelt husstand selv vil kunne producere og lagre elektricitet fra solceller i batterier. I Spanien skal alle nybyggerier i dag have solceller til egen energiproduktion. Derfor øges energiproduktionen, og udviklingen ændrer både på efterspørgslen og på elforsyningen. Det har stor betydning for investeringer i energi-infrastruktur, men også for det el-distributionsnet, der i dag er et væsentligt aktiv for et energiselskab.

Grøn hale
Men det er ikke så enkelt, at investorer bare kan vende ryggen til etablerede aktører i en branche, fordi der tydeligvis er grundlæggende forandringer under opsejling. Ledelserne i store virksomheder sidder jo ikke stille i hjørnekontorene og venter på at blive ’disruptet’.

En dygtig ledelse kan med intelligent strategiarbejde skabe virksomhedens plads i fremtiden. Modigt og med rettidig omhu kan den træffe strategiske valg, så virksomheden ikke bare overlever, men faktisk opnår en højere værdi.

DONG Energy er et godt eksempel på en virksomhed, der har set udviklingerne inden for sine forretningsområder, har taget de nødvendige hårde og svære beslutninger og i tide omstillet virksomheden. For bare ti år siden var DONG Energy en ’sort energivirksomhed med en grøn hale’. I dag er DONG Energy en ’grøn energivirksombed med en sort hale’.

DONG har genopfundet sig selv i en branche, hvor mange hænger fast i fortiden. Derfor er virksomheden forud for store udenlandske aktører og har dermed reduceret sin risiko for at blive ’disruptet’. Det handler om modigt, intelligent strategiarbejde. Dygtig ledelse gør forskellen.

En plads i fremtiden
Fakta taler for, at DONG Energy har aflæst muligheder og risiciene rigtigt, har truffet modige valg i tide og dermed er en god case på en virksomhed, der reducerer sin risiko for at blive ’disruptet’.

I dag har DONG Energy for eksempel ekspertise i havvindmølleparker og har strategisk positioneret sig til at opføre og drive disse parker i udlandet, hvor store offentlige tilskud lægger grundlaget for en god forretning. I den amerikanske delstat Massachusetts satser de på havvindmølleparker. DONG Energy har etableret kontor i Boston og har allerede rettighederne til at opføre en havvindmøllepark på 1.000 MW ud for kysten.

Af de syv danske kraftvarmeværker, Dong Energy ejer, er to omstillet til biomasse, og de øvrige fem er planlagt omlagt eller nedlagt inden 2020. Det giver markante økonomiske fordele, fordi afgifterne er lavere, og indtjeningen er højere.

Til sammenligning har andre store aktører i det europæiske energimarked betydelige afskrivninger i vente og har ikke opbygget samme teknologiske fundament for en strategisk ’grøn omstilling’.

Ikke en anbefaling
Læs dog ikke denne blog som en anbefaling af en aktieinvestering i DONG Energy. Min hensigt er at give et aktuelt eksempel på, at intelligent strategiarbejde kan skabe en plads i fremtiden for en etableret spiller i en ’disruption-udsat’ branche.

De svære valg og komplicerede forandringer, som både den nuværende og tidligere ledelse i DONG Energy har truffet, øger værdien og reducerer risici. ’Disruption’ er ikke bare for små og nye spillere. Store og gamle kan også være med.

Profil
Henrik Franck authorimage Henrik Franck blogger om investeringer, økonomi og politik. Tre forhold, der ikke kan adskilles, når vi skal blive klogere på udviklingen. Henriks indsigt i økonomiske og politiske systemer giver et særligt grundlag for at skabe mening i udviklingen.

Henrik Franck er direktør og partner hos Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje. Han er uddannet cand.polit. og MA i Law and Diplomacy fra The Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston. Henrik Franck har mere end 25 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har blandt andet arbejdet som makroøkonom og været investeringsdirektør hos både PFA og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.Få Henriks indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk