Hvad vil Præsident Trump gøre for dine aktier?

authorimage
BLOGS
Af: Steen Bech Andersen
20. apr 2016

Det utænkelige er ved at blive muligt. For hver amerikansk delstat, der afholder primærvalg, øges sandsynligheden for at USA's kommende præsident vil hedde Donald John Trump. Sandsynligheden er endnu ikke 100 pct., men det kan stadig være relevant at overveje hvordan aktiemarkedet vil blive påvirket i tilfælde af en sejr til ”The Donald” ved præsidentvalget i november og hvilke aktier, der vil vise sig at være vindere.

Et af slagnumrene i Trumps kampagne er opførelsen af en mur mellem USA og Mexico, hvilket på papiret skulle være godt for bygge- og anlægsbranchen i USA, men da præsidentkandidaten også mener at Mexico skal betale, vil den mexicanske regering formodentlig betinge sig at byggeriet skal udføres af mexicanske virksomheder. Hvem det bliver er ikke til at sige, men der bliver brug for en hulens masse cement og den mexicanske cementproducent Cemex ligner en oplagt vinder.

Nu er der nok ikke mange der tror at muren bliver til virkelighed, men på andre områder vil valget af Trump have reel effekt. Det republikanske parti er på verdensplan den eneste politiske bevægelse, der ikke anerkender at den globale opvarmning er menneskeskabt og markante lempelser af miljøreglerne på en lang række områder er sandsynlige. Dette vil bl.a. gavne kulindustrien og som afledt effekt de amerikanske jernbaner, der skal transportere kullet, og for hvem netop kultransport er en meget lukrativ aktivitet.

Blandt de helt store vindere er naturligvis også olieselskaberne og relaterede virksomheder, f.eks. inden for olieboring, ikke blot som følge af reducerede miljøkrav, der vil kunne reducere omkostningerne, men også pga. en stigende oliepris, hvis det lykkes The Donald at sætte Mellemøsten i flammer (mere end den allerede er i dag). George W Bush præsterede at banke olieprisen op fra lige over 20 dollar/tønde ved sin tiltrædelse i 2001 til 140 dollar/tønde på toppen og da Donald Trump får Bush til at ligne et diplomatisk geni, kan en oliepris på 200 dollar/tønde ikke udelukkes.

For virksomheder inden for grøn energi er billedet mere broget. En del eller alle subsidier vil formodentlig blive sløjfet, men en kraftigt stigende oliepris kan gøre grøn energi konkurrencedygtig - også uden offentlig støtte.

Medicinalvirksomhederne vil derimod opleve gyldne tider. Hvis Obamacare skrottes, forsvinder også en stor del af kontrollen med medicinpriserne.

Og endelig er der selvfølgelig producenterne af militærudstyr. Ambitionen om at gøre USA stort igen, vil indebære kraftige investeringer i militært isenkram.

Men vinderaktierne er kun relative vindere, dvs. i forhold til indekset, for det er sandsynligt at de finansielle markeder vil styrtdykke ved en sejr til manden med toupéen. Aktiemarkedet hader usikkerhed og i første omgang vil usikkerheden om hvad der egentlig gemmer sig under den besynderlig hårpragt medføre et fald, som kunne være helt op til 20 pct. Hvis den fremtidige økonomiske politik betyder at globaliseringen bliver rullet tilbage, vil en recession være en realitet og kursfaldet kan meget vel runde 50 pct. Den amerikanske centralbank vil glemme alt om renteforhøjelser og i stedet sænke renten for at stimulere aktivitet og finansmarkeder. Recession og lave, muligvis negative renter er gift for banksektoren og bankaktierne vil vende tilbage til niveauerne fra 2008. 

For de danske aktier er det svært at finde positive aspekter ved udsigten til fire år med Donald Trump i Det hvide Hus. AP Møller – Mærsk vil nyde godt af en stigende oliepris, men blive ramt af faldende fragtmængder i kraft af flytning af produktion fra Fjernøsten til USA. Et par hurtige krige med deltagelse af amerikanske soldater vil medføre et stort antal hjemvendte frontkæmpere med høreskader og kan dermed i teorien gavne de danske høreapparatproducenter GN Store Nord og William Demant samt Össur, der bl.a. producerer benproteser. Men spørgsmålet er om ikke-amerikanske producenter vil få lov at konkurrere på lige fod. Lige præcis dette er udfordringen for alle virksomheder uden for USA og den nærliggende konklusion er dermed at heller ikke for danske aktieinvestorer vil en præsident Trump betyde noget godt.

Profil
Steen Bech Andersen authorimage Med baggrund i sin brede erfaring som bl.a. børsmægler, aktiechef hos A.P. Møller og redaktør af det mytiske, nu hedengangne marketnews.dk skriver Steen Bech Andersen om aktiemarkederne generelt, om sektorer og om enkeltaktier – ofte fra en anderledes eller skæv vinkel, der forhåbentlig kan give dig inspiration til dine aktieinvesteringer.
Tidligere bloggere på borsen.dk