Måling viser dødt løb: Danexit efter Brexit?

authorimage
BLOGS
Af: Erik Høgh-Sørensen
14. apr 2016

Lige nu er der statistisk dødt løb mellem de danske vælgere (30%), som ønsker at forblive i EU i tilfælde af britisk udmeldelse, og dem som vil ud (27%).

Det fremgår af den seneste meningsmåling om emnet, som er lavet af Epinion for Analyseenheden 4V i forbindelse med en konsekvensanalyse af Brexit-afstemningen. Målingen har en usikkerhedsmargin på 3,1 pct.

Vurderingen er, at en del tvivlere i tilfælde af Brexit hælder til også at stemme Danmark ud, hvis de bliver spurgt. Dermed har næsten hele det politiske spektrum med undtagelse af Enhedslisten og De Radikale problemer med egne vælgerbaglande i spørgsmålet om ”Daxit” eller ”Danexit”.

Vælgerundersøgelsen er den seneste af sin slags og blev lavet blandt 1.002 vælgere i dagene 14.-18. marts 2016. Til Epinion svarede 7 pct. af de adspurgte ”ved ikke”, mens 34 pct. ønsker at ”se tiden an og senere træffe en beslutning” med hensyn til dansk EU-medlemskab.

EU-modstanden er særlig udbredt i Sønderjylland. Denne observation er ikke statistisk signifikant, men dog en indikation af, at migrations- og grænsedebatten kan have rykket danskernes holdning til EU.

Danexit og 3. december

Ligeledes er der i dag en langt større vælgerandel, som vil bevare det danske retsforbehold, end det var tilfældet ved folkeafstemningen 3. december 2015.

I Danmark er målinger af denne type både fåtallige og forskellige i deres metodik, så man skal passe på med at sammenligne. Men normalt har der groft sagt været dobbelt så mange tilhængere af dansk EU-medlemskab som modstandere. Man skal f.eks. tilbage til en Gallup-undersøgelse fra oktober 2000 for at finde en måling, der minder om nærværende.

Bekræftes vælgertendensen, vil det politiske flertal på Christiansborg i den kommende tid nok slå knude og krølle på sig selv for at undgå en alt-eller-intet folkeafstemning om Danmarks tilhørsforhold til EU.

Det kan dog være, briterne løser Christiansborgs problem 23. juni, hvis der bliver flertal for ”stay”. Det ved ingen, og britiske målinger er notorisk upræcise.

Kvit eller dobbelt for Danmark

Ifølge Analyseenheden 4V har Brexit-afstemningen ”kvit-eller-dobbelt” betydning. Britisk forbliven vil være en dansk fordel, idet de aftaler, der er fundamentet for den britiske afstemning, vil styrke danske interesser i EU i relation til frihandel, konkurrencedygtighed, indre marked og borgernære beslutninger.

Omvendt vil Danmark i tilfælde af Brexit stå isoleret i en klub domineret af en Eurozone, der har dystre økonomiske udsigter, lyder vurderingen. Det vil føre til en Danexit-debat før eller siden.

[For god ordens skyld skal det nævnes, at jeg er en af partnerne i Analyseenheden 4V. Som kollektiv er vi tilstræbt objektive. Du kan se flere udpluk fra vores analyse i mit kommende blogindlæg om den britiske afstemnings økonomiske perspektiver med fokus på bl.a. små og mellemstore eksportvirksomheder.]

Profil
Erik Høgh-Sørensen authorimage Erik Høgh-Sørensen blogger mest om erhvervsliv, politik og international økonomi.

Han er medlem af Region Nordjylland for DF og i sin private beskæftigelse medejer af virksomheden Analyseenheden 4V. Han har tidligere været kommunikationschef i Mærsk's  containerbygnings-division og Ritzau's EU-korrespondent i Bruxelles.

Holdningerne i denne blog er helt og holdent Eriks egne og dermed ikke  nødvendigvis Dansk Folkepartis.

Erik er også foredragsholder og har bl.a. skrevet dokumentarbøgerne "Mod Vinden. Danmarks plads i Europa" (2014) og den prisbelønnede "Forbrydere uden straf" (2004). Erik er uddannet i økonomi, politik og journalistik  fra San Francisco State University.Få Eriks indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk