Ny infrastruktur-kommission!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
14. apr 2016

Tiden er inde til at nedsætte en ny infrastruktur-kommission. Mange investeringer i infrastrukturen er i gang i disse år. Vi har en dygtig transportminister, der kender sit stof. Men der er så mange interessenter, der er ved at falde over hinanden for at foreslå nye, ofte meget fornuftige, investeringer, at vi let ender med kaotiske og dårlige beslutninger. Der er brug for et køligt overblik og en langsigtet strategi med et bredt politisk flertal, der holder sammen - i hvert fald om det - uanset skiftende politiske vinde.

Der er rigtig mange projekter i spil på transportområdet. Projekter der for manges vedkommende er fornuftige og rentable især set på langt sigt. Problemet er, ikke overraskende, at der er for få penge til at gennemføre dem alle.

Der er også flere politiske forlig om investeringer i infrastrukturen med skiftende deltagelse af partierne. Det drejer sig først og fremmest om de grønne transportforlig , der alle blev indgået i løbet af 2009, om investeringer for samlet cirka 95 milliarder kr. og forliget om togfonden, der beløber sig til 28,5 milliarder kr. Disse aftaler rummer hver især mange enkeltinvesteringer. Heraf er nogle usikre på grund af ændrede forudsætninger for finansieringen; andre er kun starten på projekter, der skal arbejdes videre på, når der kan findes penge til det.

Derudover er der metrocityringen i København, der er ved at blive realiseret. Og så er der selvfølgelig aftalen om Femernbælt tunnelen med en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, der er besluttet - men udsat på ubestemt tid.

For at det ikke skal være nok, er der en lang række store og mindre projekter og udfordringer, der slet ikke er afklarede endnu. Jeg skal bare her for eksemplets skyld nævne en havnetunnel i København, der i årevis er blevet diskuteret, en yderligere fast forbindelse  nord for København til Sverige, kommende kapacitetsproblemer i vejtrafikken ved Lillebælt, Vejle Fjord og den nord-sydgående trafik gennem Aalborg. Og så mangler der stadig finansiering til resten af elektrificeringen af jernbanenettet.

Alt det er blot de kendte udfordringer. Hvad med fremtidens udfordringer, når trafikken udvikler sig yderligere? Og hvordan kommer klimaforandringerne til at spille ind på behovet for at sikre vores infrastruktur mod storme og oversvømmelser?

Risikoen er stor for, at beslutningerne i forhold til fremtidens investeringer i infrastrukturen bliver truffet på baggrund af skiftende politiske flertals beslutninger og omgørelser af andres beslutninger med den mangel på strategisk konsistens, der følger af det. Det vil føre til uhensigtsmæssige investeringer og manglende effektivitet i udnyttelsen af vore ressourcer.

Man må også spørge sig, hvordan det skal sikres, at de mange røster, der er fremme i debatten om vores investeringer i transport skal kanaliseres ind i et rationelt beslutningsforløb? Hvordan skal vi sikre, at virksomhedernes synspunkter og behov bliver koordineret og imødekommet bedst muligt? Og hvordan skal vi undgå, at det er lokalpolitiske interesser, der tilfældigt har en heldig dag i pressen eller i en forhandling om noget helt andet, der vinder fremme, uden at det er sat ind i en samlet afvejning op mod andre områders interesser og synspunkter?

I 2009 blev de store aftaler om investeringer i infrastruktur for i alt ca. 95 milliarder kr. indgået på grundlag af en rapport fra en bredt sammensat infrastrukturkommission. Kommissionen havde analyseret udviklingen i trafikken i Danmark frem mod 2030 og på den baggrund peget på de områder, hvor man burde prioritere investeringerne. Det gav et godt grundlag for de politiske forhandlinger og beslutninger. Nu skal vi til at se frem mod 2040; der er brug for en ny kommission.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk