Farlig tillidskløft!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
18. mar 2016

Regeringen og parterne på arbejdsmarkedet har nu indgået en trepartsaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Tillykke og held og lykke med implementeringen. Forhåbentlig vil det bidrage til flere flygtninges deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre.

Men der er grund til at advare mod at hvile på laurbærerne. Dels er det tvivlsomt, hvor stor beskæftigelseseffekten egentlig er. Og dels må det ikke efterlade alle andre ledige end flygtninge med fornemmelsen af, at der ikke gøres noget for at få dem i arbejde; det vil skabe frustration og i sidste ende animositet over for flygtningene og konflikter i vort samfund.

Verdens største PR- og kommunikations-netværk, Edelmann, har for nylig offentliggjort resultatet af en global tillids- og troværdighedsundersøgelse, Trust Barometer 2016. Og den afslører en foruroligende udvikling. Overalt i verden er der en stigende tillidskløft mellem den uddannede og mindre uddannede del af befolkningen; ikke mindst som følge af en stigende ulighed. Hvor den mest velstående del af befolkningerne har den største tillid til samfundet og dets institutioner, der er set i de 16 år, Edelmann har gennemført denne undersøgelse, så er tilliden til samfundets institutioner stærkt faldende hos den brede del af befolkningerne. Der er også en mindre tro på fremtiden; usikkerhed og frygt for fremtiden nager flere og flere.

Det er en farlig udvikling. Risiciene er flere; derunder stigende grobund for populisme, fjendtlighed over for fremmede, manglende respekt over for samfundets autoriteter og institutioner og et stigende konfliktniveau i samfundet.

Der er imidlertid også et lyspunkt. Hvor tilliden til regeringer og offentlige institutioner ligger meget lavt, er der en større tiltro til erhvervslivet og til virksomhedernes evne til at skabe forandring og fremgang. Den tillid bør virksomhederne og deres ledelser leve op til. Økonomisk fremgang og bedre indtjening i virksomhederne fører til større beskæftigelse og mindre ulighed og kan dermed også være den faktor, der kan mindske tillidskløften i vore samfund.

Trepartsaftalen giver virksomhederne nogle redskaber i forhold til at ansætte flere flygtninge. Men dialogen mellem erhvervslivet og det politiske liv bør have et bredere sigte og rumme større visioner. Det er virksomhedernes fremgang og dermed øget beskæftigelse og økonomisk fremgang for hele befolkningen, der kan genskabe tilliden til samfundsinstitutionerne. Derfor er der grund til at lytte til erhvervslivets bud på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for at investere og tjene penge i danske virksomheder og arbejdspladser.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk