Kan man have et langdistanceforhold med sine medarbejdere?

authorimage
BLOGS
Af: Mikkel Grene
16. mar 2016Der blæser nye vinde ind over det danske ledelseslandskab. Og vinden bringer virtuel ledelse – også kaldet distanceledelse – med sig. Et begreb, der bliver mere og mere udbredt og som dækker over, at leder og medarbejder er adskilt geografisk og nogle gange også tidsmæssigt.

Vi har inden for det sidste halve år fået tre nye medarbejdere, som er bosat i udlandet, og det bliver ikke de sidste. Siden vi slog stillingen op som BI-konsulent i sidste uge, er der kommet en lang række ansøgninger, hvoraf en stor del er udenlandske – nogle sågar fra Asien.

Skype-møder bliver mere og mere udbredte hos os, da mødedeltagerne ofte sidder et andet sted i verden - jeg har f.eks lige afsluttet et møde med en medarbejder, der sidder i Japan.

En ny undersøgelse fra organisationen Lederne viser, at en tredjedel af de danske ledere i en eller anden udstrækning udøver distanceledelse. En naturlig udvikling, når man tager den stigende globalisering i vores samfund i betragtning. Og som med alt andet her i verden er der både fordele og ulemper. En af fordelene er, at vi kan undgå at bruge flere timer på transport frem og tilbage til fysiske møder. Det giver mulighed for en mere effektiv arbejdsdag. Det er også blevet lettere at arbejde relativt tæt sammen med kolleger i andre lande.

Men der er særligt én stor udfordring, jeg er stødt på: det kræver mere at praktisere værdibaseret ledelse i hele organisationen, når ens medarbejdere er spredt udover hele verden. Sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen er truet, og det bliver sværere at få ”alle med på rejsen” og dermed sikre, at alle oplever den motivation, som udviklingen fører med sig. Det kan let blive ”dem og os” frem for en situation, hvor alle tager ejerskab i udviklingen.

Hvordan håndterer man det som leder, når nu distanceledelse er blevet svært at komme uden om?

For mit vedkommende er værdibaseret ledelse bare blevet endnu vigtigere og er kommet endnu højere på dagsordenen, nu hvor medarbejder og leder er adskilt. Fokus på kulturen (i vores tilfælde ”søsterånden”) og de fælles værdier og mål er blevet vigtigere. Visionen og hvorfor vi gør det, vi gør, er blevet det centrale i kommunikationen.

Ud over Skype er LinkedIn et godt værktøj. Jeg er en ivrig bruger af LinkedIn, fordi man som leder her for alvor kan skabe nærvær og dyrke værdier og kultur. Vi er jo alle stolte over udviklingen men har brug for at komme tæt på der, hvor det sker. Jeg opfordrer ligeledes mine ledere i udlandet til netop at holde søsterånden højt rundt om på de lokale kontorer og har det som topprioritet, når nye medarbejdere og franchisetagere rekrutteres. Som vi plejer at sige til hinanden om en ny medarbejder: det skal være en ”rigtig søster”.

Det er også vigtigt, at vi fejrer vore små og store sejre. Det opfordrer jeg jævnligt de lokale ledere til at huske. Små happenings eller events i forbindelse med eksempelvis butiksåbninger eller produktlanceringer skaber sammenhold, og deler man dem på tværs af landegrænser, via sociale medier, styrker det sammenholdet yderligere. Det kan være alt fra en kage til en lille festlighed.

Alt det her med distanceledelse er stadig meget nyt, og jeg har slet ikke alle svarene på, hvordan det bedst muligt udføres. Især ikke i forhold til den mere værdibaserede version af ledelse. Men jeg ved til gengæld, at det er kommet for at blive, og at der findes mange forskellige tekniske løsninger, som kan hjælpe. Men hvordan bruger vi dem bedst? Og hvordan skaber vi nærvær mellem ledelse og medarbejdere, når vi ikke altid kan se medarbejderne i øjnene eller trykke dem i hånden? Det tror jeg bliver en af de store udfordringer for ledere de kommende år.

Er du og din organisation klar til at tage udfordringen op?

Profil
Mikkel Grene authorimage Adm. direktør hos Søstrene Grene

Mikkel har stærke holdninger til bl.a. detailhandel og værdibaseret ledelse. Han vil bl.a. blogge om forretningsudvikling, iværksætteri, branding, marketing og ledelse.

Mikkel er søn af Inger Grene, som stiftede Søstrene Grene med søsteren Ruth i 1973. Mikkel har arbejdet i Søstrene Grene siden 1995, bl.a. som marketing- og salgsmanager og som adm. direktør siden januar 2012.
Tidligere bloggere på borsen.dk