SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Innovation er kommet for at … forsvinde igen

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
15. Mar 2016

Jeg undlader at oplyse, hvor mange sider du vil blive præsenteret for, når du Googler ordet innovation. Kast dig ikke ud i det selv, du bliver træt. 

Hold dig væk fra de mange tusinde definitioner, der følger begrebet. Jeg blev selv fuldstændig drænet, da jeg forsøgte at skabe mig overblik.

Jeg nøjes med at oplyse den interesserede læser om, at innovation i hovedtræk handler om at udvikle en ny idé samt at realisere den i praksis.

Godt så.

Vi har et problem i dansk erhvervsliv. Innovation er ikke alene kommet på dagsordnen over frekvente og uforpligtende (samt forholdsvis billige) gå-hjem-møde aktiviteter. Begrebet har derimod indtaget en fast plads i mange organisationers interne arbejde, og innovation er blevet en del af virksomhedens værdisæt samt gjort til et punkt, man måler sine medarbejdere på, når årets tilbagevendende medarbejdersamtaler finder sted. Der, på møderne, rates staklerne på deres opfindsomhed og evne til at innovere. De vejes og findes meget ofte for lette.

 - Selvfølgelig gør de det !

Med andre ord, så bliver der ikke opfundet særlig mange dybe tallerkner, når man sætter meninge medarbejdere til at udføre opgaven. 

Hvem i hele verden tror oprigtig på, at ganske almindelige medarbejdere pludselig skulle vise sig af være innovations-sværvægtere, bare fordi de inviteres med i en abstrakt proces om produktudvikling og generering af ideer indenfor det ene uspecifikke område efter det andet? Klap lige hesten et øjeblik. Ikke engang reelle udviklingsfolk magter jo opgaven til fulde. Hvordan skulle Hans fra logistikafdelingen og Grete fra økonomi kunne bidrage her? Det er altså meget sjældent fra dem, at der kommer nye epokegørende ideer. Forsøget er for øvrigt rasende dyrt. I stedet kan og bør medarbejderne deltage i at forbedre virksomhedens ofte ret komplicerede drift og til tider alt for snørklede arbejdsprocesser. Men det er ikke innovation, vil jeg gerne påstå.

Sammen med et par innovationskyndige (jo, de findes i fåtal derude) har jeg foruden at studere begrebets  anvendelse og muligheder også kikket på, hvad der skal til, for at man er rette kandidat til at deltage i virksomhedens innovationsarbejde. I dette tilfælde skal ordet rette opfattes som, eller erstattes med, lønsomhedsgenerende eller værdiskabende, om du vil.

Mennesker med høj IQ, altså god begavelse, kan bedst innovere. Resten af flokken kommer for hurtigt til kort. Det er en møg provokerende påstand. Den viser sig til gengæld at være sand, hvis man skal tro på dem, der arbejder professionelt og forskningsorienteret med innovation. Det kræver endvidere mere end almindelig nysgerrighed indenfor feltet at finde på nyt, for at kunne innovere i praksis. Ydermere kræver en god innovation, at den der innoverer ved noget dybdegående om det, der skal innoveres indenfor. En spidskompetence i faglighed er derfor helt afgørende for succes. Det forholder sig også sådan, at medarbejdere uden magt til at træffe afgørende beslutninger, ikke gør den store forskel i innovationsarbejdet, fordi gode intentioner og flygtige idegrundlag sjældent kommer meget længere end ned i den hat eller bowle de lægges i, inden innovationsmødet ophæves og alle involverede går tilbage til deres daglige arbejde.

Jeg vil gerne opfordre alle landet virksomheder til at genoverveje, hvorvidt man bør aktivere alle virksomhedens medarbejdere i innovation. I stedet for som nu, hvor vi  delagtiggører medarbejderne i en fantasi om udvikling, bør vi efter min bedste overbevisning hellere erstatte medarbejderne med ægte, kompetente og erfarne innovationsfolk, der kan gøre arbejdet for virksomheden. Jeg udelukker ikke, at der kan være sammenfald mellem eksisterende CPR numre på virksomhedens lønningsliste, og de mennesker der virkelig kan innovere. Jeg antyder blot, at sammenfaldet er sjældent.

Og hvis jeg skal skele til de mange innovationsprojekter, jeg præsenteres for og inviteres med i, og jeg samtidig skal gøre det helt kort, så er svaret: Nej tak.

Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk