Perception is reality!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
22. feb 2016

Vi har nu fået offentliggjort årsregnskaberne fra de danske C20-virksomheder. Det generelle billede er fornuftige resultater alt taget i betragtning. Vanskelige vilkår på de internationale markeder har været væsentlig i forståelsen af visse virksomheders årsresultater og forventninger for 2016. Markedets umiddelbare reaktion har været relativt negativ. Værdien af danske aktier på fondsbørsen har de seneste uger oplevet betydelige fald, hvilket nu til en vis grad er genoprettet formentlig – bl.a. som følge af, at eftertænksomheden har fået lidt plads.


Der er en sandhed i den gamle opfattelse, at "perception is reality". Selv om en virksomhed egentlig har en robust finansiel status, så fører en evt. opfattelse af det modsatte hurtigt til vigende aktiekurser og måske svigtende tillid hos interessenter omkring virksomheden, herunder kunderne. Derfor er virksomhedernes interaktion med omverdenen af afgørende betydning, hvis man vil undgå unødvendige fluktuationer i aktiekursen og negativ effekt som følge af misopfattelser af virksomhedernes præstation på markedet og finansielle robusthed.


Det er ikke tilstrækkeligt at holde et pressemøde, når regnskabet bliver offentliggjort. Og det er slet ikke nok kun at kommunikere til aktionærkredsen.


Hvis virksomhederne ønsker, at deres eget selvbillede løbende skal matche det billede, omverdenen har af virksomheden, så er det nødvendigt at anlægge en strategi for kommunikationen, der involverer alle dens interessenter. Og strategien må involvere en løbende kommunikation, der så vidt muligt sikrer mod overraskelser og unødvendig modvind, når regnskabet bliver offentliggjort. Så man derved undgår uhensigtsmæssige spring i aktiekursen.


En række faktorer øger kompleksiteten i forhold til kommunikationsstrategien. Globaliseringen, hurtig spredning af nyheder på digitale medier, stigende politisk opmærksomhed på CSR, lettere adgang til at handle direkte på børserne, mere intens regulering fra lovgivernes side og en intens konkurrence mellem de finans- og erhvervsrettede medier stiller alt sammen krav til både daglig og strategisk kommunikation.


Der er naturligvis regler i aktieselskabsloven og årsregnskabsloven, der skal overholdes til punkt og prikke. Der skal være orden i penalhuset. Når det er sagt, så er rettidig kommunikation og transparens væsentlige principper at holde sig for øje. Hvis man er på vej ind i uvejr, så kan det være nyttigt at fortælle det i god tid, så omverdenen er forberedt på, at det kan ske. Og måske også ved, om man vil rebe sejlene og hvilken kurs, man vil udstikke. Det vil skabe mere tillid og mindre risiko for overreaktion, end hvis man først meddeler sig, når man er i orkanens øje. Og andre måske opdager det, før man selv melder ud.


Tilsvarende må virksomhederne forholde sig aktivt til de politisk bestemte rammevilkår. Det omfatter både det at agere i forhold til dem så tidligt som muligt. Og naturligvis også at søge at påvirke dem, så de understøtter i stedet for at modarbejde virksomhederne. I den sammenhæng er den omhyggeligt planlagte kommunikation afgørende vigtig såvel direkte i forhold til beslutningstagere, aktionærer og andre af virksomhedens stakeholders som i forhold til offentligheden.


Synlighed i forhold til politikere, opinionsdannere og offentligheden er nødvendig. Når jeg taler med virksomhedsledere, hører jeg ofte ønsket om at få ro til at lave sine forretninger. Forholdet er bare det, at relationerne til stakeholders og offentlighed er en del af forretningen. Hvad enten man vil det eller ej!

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk