Leverandører skal være rådgivere, ikke box movers

authorimage
BLOGS
Af: Jens Ole Pedersen
17. feb 2016

Den nye udbudslov er trådt i kraft. Det åbner op for nye samarbejder mellem det offentlige og leverandørerne. De såkaldte innovationspartnerskaber giver bl.a. den offentlige sektor og de private aktører bedre mulighed for sammen at udvikle nye behandlingsformer og tilbud til borgerne.

Men der påhviler leverandørerne et særligt ansvar for at lykkes med samarbejdet. 

For det første skal vi tage et ekstra ansvar i den indledende proces og guide det offentlige - ikke bare i forhold til vores egne produkter, men markedet generelt. Vi kan fx hjælpe med at kortlægge komplekse markedsforhold, så embedsværket kan udlicitere mental båndbredde og frigøre ressourcer til andre opgaver.

For det andet skal internationale leverandører blive bedre til at dele global viden. Der er masser af data, studier og andre værdifulde informationer, som det offentlige Danmark ikke har adgang til, men som kan skabe stor værdi. Ofte kan udfordringen være, at der også er en stor kompleksitet på leverandørsiden, og at data skal trækkes fra flere kilder og lande. Men her må leverandørerne træde i karakter og fx nedsætte taskforces med det specifikke formål at fremskaffe og formidle data, så de giver størst mulig værdi.

For det tredje skal vi i højere grad styrke rådgiverrollen, så det offentlige lærer, at man med den nye udbudslov i hånden også kan bruge leverandørerne som rådgivere og partnere og ikke blot som ”box movers”. Men det kræver, at vi bringer vores viden i spil, viser de gode eksempler og rådgiver vores offentlige partnere i, hvordan man med nye samarbejder fx kan styrke uddannelse, forskning og innovation. Det kan man gøre ved i højere grad at organisere udbud omkring funktioner frem for udstyr, så man fra start får tænkt udvikling og uddannelse ind i processen og dermed fremtidssikrer sin investering.


Lykkes man som leverandør at tage rådgiverrollen på sig og træde ud over det snævre produktfokus, tror jeg på, at den nye udbudslov og innovationspartnerskaberne vil få en god start til glæde for både borgerne, det offentlige og leverandørerne.

Profil
Jens Ole Pedersen authorimage Jens Ole blogger om teknologiudvikling som svaret på de store udfordringer, sundhedssystemet i Danmark står over for, og om de nye muligheder teknologiudviklingen medfører – både for medicobranchen og for sundhedsvæsnet generelt.

Med en mangeårig karriere i Philips Healthcare, først som Business Development Manager og nu som administrerende direktør, er Jens Ole velbevandret i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører, som han mener vil samarbejde på nye måder i fremtiden. Både om diagnosticering, forskning og uddannelse.

Jens Ole er uddannet dyrlæge, men skiftede for flere år siden til medicobranchen. Her har han besiddet flere lederstillinger hos blandt andre Lundbeck, og er nu tiltrådt som direktør for Philips Healthcare.
Tidligere bloggere på borsen.dk