Regeringen genindfører attraktiv medarbejderaktieordning

authorimage
BLOGS
Af: Michael Winther Rasmussen
05. feb 2016

Som statsautoriseret revisor for en lang række virksomheder, der har et udtrykt ønske om ekspansion, videreudvikling og behov for kvalificeret arbejdskraft, er det glædeligt, at Regeringen har taget initiativ til at udarbejde det længe ventede lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger.

Forslaget blev sendt i høring i går, og som reglerne foreligger i høringsforslaget, så ændres beskatningen af medarbejderaktieordninger fra lønbeskatning med op til 56 % til aktieindkomstbeskatning med 42 %. Samtidig udskydes beskatningstidspunktet til den dag medarbejderen afstår aktierne. Ikke alene nedsættes beskatningen af den gevinst, som medarbejderen har været medvirkende til at opbygge, medarbejderen beskattes endvidere ikke før gevinsten bliver realiseret.

De afgørende fordel er dermed, at medarbejdere - som efter gældende regler skal ud og finde finansiering til at betale skatten – kan vente med at betale skatte indtil det tidspunkt, hvor de har realiseret deres gevinst på aktierne.

Der lægges op til, at der kan etableres såvel generelle som individuelle ordninger. Dette betyder blandt andet, at det atter vil blive muligt at lave skræddersyede ordninger til enkelte nøglemedarbejdere eller grupper af medarbejdere. Ordningen kan desuden benyttes til at tiltrække nye medarbejdere, og i øvrigt at give medarbejderne mulighed for en mere fleksibel og attraktiv sammensætning af lønnen. Ordningerne vil derfor ikke kun være til gavn for virksomhederne og deres medarbejdere, men vil have en generel positiv effekt for dansk erhvervsliv og dets konkurrenceevne, og dermed for samfundsøkonomien.

Med vedtagelse af lovforslaget bliver det atter yderst interessant for såvel virksomhederne som medarbejdere at etablere medarbejderaktieordninger.

Muligheden vil blandt andet være meget relevant for udviklingsvirksomheder, som har behov for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra både ind- og udland, men som ikke har den nødvendige likviditet til at tilbyde en høj kontant aflønning. Her vil en medarbejderaktieordning give mulighed for at tilbyde medarbejderne en attraktiv aflønning, som giver dem andel i virksomhedens vækst, samtidig med at virksomheden i størst muligt omfang kan råde over sin likviditet til netop videreudvikling.

Ordningen kan desuden anvendes som et redskab i glidende generationsskifter, uden at dette belaster hverken virksomheden eller de pågældende medarbejdere økonomisk.

Afslutningsvis skal der dog lyde et lille hjertesuk, for efter forslaget vil reglerne først træde i kraft den 1. juli 2016. Fastholdes denne ikrafttrædelsesdato vil det betyde, at alle overvejelser om etablering af medarbejderaktieordninger til gavn for virksomhederne, deres medarbejdere og samfundsøkonomien vil blive udskudt. Man kan derfor håbe på, at vores politikere indser, at der vil være sund fornuft i at fremrykke ikrafttrædelsestidspunktet.

Profil
Michael Winther Rasmussen authorimage Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner og medlem af bestyrelsen i revisionsfirmaet Grant Thornton. Michael er specialiseret i at yde finansiel og strategisk rådgivning om bl.a. vækst til virksomheder i Danmark og internationalt, og vækst i erhvervslivet er et af Michaels fokusområder her på bloggen. Michael er desuden passioneret musiker.
Tidligere bloggere på borsen.dk