Innovationspartnerskaber viser vejen til et bedre velfærdssamfund

authorimage
BLOGS
Af: Jens Ole Pedersen
05. feb 2016

I slutningen af januar deltog ledere fra offentlige og private organisationer, heriblandt jeg selv, i Velfærdens Innovationsdag, hvor vi drøftede fremtidens velfærd. Et område med stor betydning for os alle.

Her var især den regionale og kommunale sektors problematik med et stigende antal ældre på dagsordenen. En problematik der samtidig er et tydeligt eksempel på, hvor vigtigt det er, at der etableres et bedre samarbejde mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv via innovationspartnerskaber.

I Danmark har vi en stor offentlig sektor, som udgør hele 28,8 pct. af vores BNP. Det gør vores offentlige sektor til et oplagt marked for mange organisationer. Det er dog samtidig et marked, der efter min mening mangler en effektivisering af processer samt en forbedret købekraft.

For i takt med at vores offentlige sektor vokser i både størrelse og kompleksitet, skabes der en række barrierer, som gør handel mellem det offentlige og private besværligt, hvor især købsprocessen kan være ressource- og tidskrævende.

Det kan den nye udbudslov forhåbentligt være med til at forandre, men hvis lovens gode ånd skal realiseres i praksis, er der tre forhold, som jeg mener, at vi skal være særligt opmærksomme på.

For det første mener jeg, at vejen frem mod de innovative partnerskaber skal banes med gode eksempler. Så sænk barren en anelse og realisér de enkle projekter, som kan danne fundamentet for større projekter med længere tidshorisont.

Dernæst skal vi dreje fokus væk fra enkeltmandsprojekter og i stedet sigte mod bredere samarbejder. Der har efter min mening kørt for mange enkeltmandsprojekter, som har været mere iværksætter-støttende end samfundsudviklende. Hvis vi skal skabe en bedre velfærd, skal der satses på en bredere dagsorden.

Den enkelte forskers ide kommer først i spil, når man tør satse på de virksomheder, der har ressourcerne til at få projekterne til at lykkes. Og det kræver, at regionerne og de store kommuner fører an i et samarbejde mellem hinanden. 

For det tredje vil jeg opfordre både det offentlige og private marked til at være mere modige. Og her må jeg også kigge indad, for jeg ser desværre en kedelig tendens til, at danske virksomheder ofte anbefaler de sikre løsninger, fordi de offentlige indkøbere efterspørger dem. Så pilen peger begge veje, og begge parter skal turde tænke mere visionært. Den nye udbudslov stiller bedre rammer til rådighed, så lad os udnytte dem sammen.

I mit næste indlæg vil jeg fokusere mere på, hvad vi som leverandør mere specifikt kan bidrage med for at udvikle den offentlige sektor – det er i vores alles interesse.

Profil
Jens Ole Pedersen authorimage Jens Ole blogger om teknologiudvikling som svaret på de store udfordringer, sundhedssystemet i Danmark står over for, og om de nye muligheder teknologiudviklingen medfører – både for medicobranchen og for sundhedsvæsnet generelt.

Med en mangeårig karriere i Philips Healthcare, først som Business Development Manager og nu som administrerende direktør, er Jens Ole velbevandret i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører, som han mener vil samarbejde på nye måder i fremtiden. Både om diagnosticering, forskning og uddannelse.

Jens Ole er uddannet dyrlæge, men skiftede for flere år siden til medicobranchen. Her har han besiddet flere lederstillinger hos blandt andre Lundbeck, og er nu tiltrådt som direktør for Philips Healthcare.
Tidligere bloggere på borsen.dk