Saudi Arabien i dag, Cuba i morgen?

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
04. feb 2016

Skal vi blande erhvervsmæssige interesser med politik? Er der en modsætning mellem vores udenrigspolitik og erhvervspolitikken, når regeringen og kongehuset deltager i et erhvervsfremstød i Saudi Arabien?

Kongehusets deltagelse i spidsen for en erhvervsdelegation til Saudi Arabien, hvor også udenrigsministeren deltager, skaber i disse dage stor ståhej på Christiansborg. Men er det nu klogt?

Helt overordnet er der to ting at sige om det.

Partierne i Folketinget bør for det første gøre en indsats for finde sammen på tværs af midten i dansk politik om en generel holdning til den slags problemstillinger. Her kan vi ikke skifte kurs afhængig af skift i regeringsmagten; det skader i hvert fald både vores eksportmuligheder og vores udenrigspolitiske troværdighed at gøre det.

Og for det andet skal der være konsistens. Vi kan ikke have forskellig position med hensyn til kongelig deltagelse fra gang til gang. Hvis kongehuset ikke kan deltage, når det gælder besøg i Saudi Arabien, kan de så deltage i f.eks. Kina eller Vietnam, hvor der heller ikke er respekt for menneskerettighederne? Eller hvad med Cuba, Ægypten eller Myanmar, hvor der i forskellig grad heller ikke er den respekt for demokrati og menneskerettigheder, som vi kunne ønske, om end der er sket fremskridt i de seneste år?

Man kan også spørge sig selv, hvorfor det er mere problematisk, at kongehuset deltager i et besøg sammen med repræsentanter for regeringen, end hvis regeringens deltog alene?

Det var mange spørgsmål. Her kommer mit bud på nogle svar.

En sondring mellem lande ud fra graden af demokrati og menneskerettigheder er nærmest umulig. Og en konsekvent afvisning af kontakt med lande, der ikke 100 pct. overholder vore normer på dette felt, ville afskære os fra kontakt med meget store dele af verden og forekommer helt urealistisk.

Efter min opfattelse bør man tage det standpunkt, at vi følger FN derhen, at er der økonomiske sanktioner mod et land, så respekterer vi det. Hvis det ikke er tilfældet, tror vi mere på, at handelssamkvem og dialog kan bane vejen for politisk påvirkning fra omverdenen, derunder fra Danmark.

Det ville betyde, at både regering og kongehus kan deltage i erhvervsfremstød i det omfang, det konkret vurderes som nyttigt og sikkert, uanset om det pågældende land lever op til vore standarder eller ej. Og så må de politiske repræsentanter, dvs. ministrene, under besøg af den art, rejse de politiske bekymringer og kritikpunkter, vi har.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk