Sæt dagsordenen fra Davos i Danmark!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
26. jan 2016

World Economic Forum satte i år i Davos fokus på den fjerde økonomiske revolution. Der er mange akutte presserende udfordringer for vore samfund, der skal adresseres. Også mange fælles udfordringer i Europa og globalt. Det gælder ikke mindst klimaudviklingen og befolkningspresset fra den tredje verden. Begge er det eksempler på udfordringer, der vil vokse sig større over tid, men som vi allerede ser de første tegn på.

Den fjerde økonomiske revolution er også sådan en udfordring på det lange sigt. Digitaliseringen og IT-styringen af mange processer har allerede sat markante spor både i vores arbejdsliv og i privatlivet og fundamentalt ændret vores tilgang til mange ting. Men det er kun begyndelsen.

Ingen af os kan forudsige hvad, der kommer til at ske, men noget vil ske. Og vi ved, at det kommer til at betyde, at endnu flere fysiske og manuelle processer bliver afløst af IT-styrede processer og at kontrol og overvågning af processerne bliver totalt digitaliserede, ligesom vores kommunikation stort set er ved at blive det på alle områder.

Man kan mene om det, som man vil. Men sikkert er det, at det er den vej, det går. Derfor er der brug for et tæt samarbejde mellem alle gode kræfter om at udnytte mulighederne og begrænse ulemper og negative konsekvenser. Først og fremmest skal vi sikre, at den nye digitale virkelighed udvikler sig, så den understøtter menneskeheden og bliver til gavn for alle. Det negative scenarie ville være, at vi skulle underordne os digitaliseringen i stedet for, at den understøtter os.

På den baggrund er det særdeles positivt, at erhvervsministeren, Troels Lund Poulsen, nu vil fremlægge en vækststrategi på basis af en dialog med virksomhederne. Her har erhvervslivet et meget stort ansvar. Alt for ofte er vækstinitiativer blevet til mindre justeringer, der kan have en vis effekt på det korte sigt og måske stimulere væksten i en periode med lavkonjunktur. Det, der er brug for, er strategiske initiativer, der på langt sigt gør Danmark mere robust i forhold til forandringerne og i stand til at udnytte udviklingen til vores fordel.

Det er ikke mindst virksomhederne, der skal fremlægge de ideer, der skal bane vejen. Uanset om vi taler om investeringer i uddannelse, infrastruktur, nye skatteregimer med bedre incitamenter for nye innovative virksomheder eller arbejdsmarkedspolitiske tiltag, så er der brug for konkrete udspil fra erhvervslivet.

Den fjerde økonomiske revolution rummer store muligheder for danske virksomheder - og for danske arbejdstagere. Med mere IT og automatik i produktionsprocesserne forsvinder en stor del af grundlaget for at outsource arbejdspladser i produktionen til Kina, Indien og sydøst-asiatiske lande på grund af lavere lønomkostninger.

De politisk bestemte rammevilkår vil spille en betydelig rolle for vores muligheder for at udnytte dette potentiale. Derfor er der på en gang brug for virksomhedsledere, der tager medansvar for at udvikle rammevilkårene og for politikere, der vil lytte og har evne og vilje til at træffe – også langsigtede – beslutninger.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk