Hvor blev lettelse af generationsskifter af?

authorimage
BLOGS
Af: Michael Winther Rasmussen
07. jan 2016

Det er et velkendt faktum, at et kritisk tidspunkt i enhver virksomheds liv er generationsskiftet, altså hvor virksomheden skal skifte ejer. Meget kan gå galt, og omkostningerne ved generationsskiftet, herunder skatter og afgifter, er en belastning for virksomhedens økonomi.

Det er også et velkendt faktum, at en meget betydelig og uundværlig del af erhvervslivet i Danmark består i mindre og mellemstore familieejede virksomheder.

Der er derfor ikke tvivl om, at mulighederne for smidige generationsskifter af familieejede virksomheder er af afgørende betydning for samfundsøkonomien i Danmark. 

Der kommer med jævne mellemrum udmeldinger fra et bredt spektrum af politikere, som umiddelbart giver indtryk af en stor opmærksomhed på denne problemstilling. Spørgsmålet er så, om disse udmeldinger også følges op af konkrete politiske tiltag, og her har det seneste års tid desværre været noget nedslående.

Komplikationer efter ophævet regelsæt

En væsentlig del af de familieejede virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Ved generationsskifte af sådanne selskaber havde vi indtil for et år siden et regelsæt, der betød at de kunne værdiansættes efter den såkaldte skattekurs. Denne værdiansættelsesmetode var ret enkel og objektiv og indebar derfor den åbenbare fordel for virksomhederne og deres ejere, at de vidste hvad, de havde at holde sig til, og derfor havde en høj grad af sikkerhed for størrelsen af de skatter og afgifter, som ville blive udløst ved et generationsskifte.

Den forrige regering ophævede imidlertid pludselig regelsættet om skattekursen en sen nattetime den 4. februar sidste år. Den daværende skatteministers begrundelse herfor var, at han ville lukke et ”skattehul”. Ministeren kom dog ikke med en anden enkel og objektiv beregningsmodel. Resultatet af ophævelsen af reglerne om skattekursen var derfor, at ingen længere vidste hvad, de havde at holde sig til, og at generationsskifter af familieejede selskaber derfor i vid udstrækning blev sat på stand by.

Uheldig konsekvens af gradvis nedsættelse af afgift

Regeringsskiftet i sommeren 2015 gav imidlertid håb om en løsning af dette problem, for det fremgik udtrykkeligt af regeringsgrundlaget, at den nye regering ville genindføre reglerne om skattekursen ved generationsskifte af familieejede selskaber.

Håbet holdt dog kun indtil regeringen indgik finanslovsforliget for 2016, for her aftalte forligspartierne, at man alligevel ikke ville genindføre skattekursreglerne. I stedet aftalte man, at der ville ske en reduktion af bo- og gaveafgiften ved familieoverdragelser af erhvervsvirksomheder, herunder i selskaber. Dette skal efter aftalen ske ved at afgiften på 15 % nedsættes til 5 %. Nedsættelsen skal dog ske gradvist og afgiften kommer derfor først ned på 5 % i 2020.

Nedsættelsen af afgiften må for så vidt hilses velkommen, men at den sker gradvist over en længere årrække vil have den uheldige konsekvens, at generationsskifter, som ideelt set burde gennemføres nu, udskydes i flere år for at reducere den afgiftsmæssige belastning.

Lovforslaget, som skulle udmønte finanslovsaftalen på dette punkt, er endnu ikke fremsat, og der er derfor en masse, vi endnu ikke ved om de faktiske konsekvenser af aftalen.

Usikkerhed ender med at påvirke væksten

Et andet problem er så, at der reelt er usikkerhed om, hvorvidt den aftalte lettelse af afgifterne ved generationsskifte af familieejede virksomheder nu også får det indhold, som fremgår af finanslovsforliget.

Det uskønne forløb omkring finanslovsforligets ophævelse af den såkaldte overførselsregel for fondsejede selskaber, som regeringen efter megen berettiget kritik blev nødt til at trække tilbage, viser jo, at overblikket måske ikke altid er det bedste under en kompliceret finanslovsforhandling.

Fra Grant Thorntons side gør vi alt, hvad vi kan via vores kontakter på Christiansborg for at tydeliggøre behovet for en afklaring af reglerne for generationsskifter, herunder ikke mindst, faste og medgørlige regler for værdifastsættelse. Den usikkerhed, der pt hersker, medfører blot at generationsskifter står stand by, hvilket på ingen måde er fremmende for væksten i Danmark.

 
Profil
Michael Winther Rasmussen authorimage Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner og medlem af bestyrelsen i revisionsfirmaet Grant Thornton. Michael er specialiseret i at yde finansiel og strategisk rådgivning om bl.a. vækst til virksomheder i Danmark og internationalt, og vækst i erhvervslivet er et af Michaels fokusområder her på bloggen. Michael er desuden passioneret musiker.
Tidligere bloggere på borsen.dk