Behov for digitale indfødte i den digitale alder

authorimage
BLOGS
Af: Ulrik Heilmann
27. dec 2015

Den traditionelle organisationsstruktur udfordres af den digitale verden. Teknologi og platforme udvikler sig hele tiden, og som organisation og ledere må vi sikre os, at vi følger med.

For Bolius’ vedkommende betyder den digitale udvikling at vores uvildige videnformidling, vores magasin Bedre Hjem og vores fagekspertise møder nye platforme og skal fungere digitalt.

I Bolius har vi i ledelsen anderkendt, at vi alle udspringer fra den ”gamle” verden. Vi kan ikke undgå, at vi altid vil tage udgangspunkt i den gamle verden, som vi kender – og det uanset hvor meget vi dagligt bestræber os på at forstå og sætte os ind i den nye, digitale verden. Derfor har vi indset, at vi har behov for inspiration og input fra personer, der er opvokset i den digitale verden. Vi har brug for unge, dygtige digitale indfødte, for at sikre en arbejdsplads med en stærk kultur.

I ledelsen i Bolius mener vi, at det er vigtigt at være ydmyge over for udviklingen. Og vi ved, at vi (måske) ikke altid har den nødvendige viden og kompetencer for at træffe de bedste beslutninger. Vi vil udfordres og inspireres af medarbejderne.

HKVGB-Gruppen

For os i Bolius, har løsningen været at oprette en Hvad Kan Vi Gøre Bedre-Gruppe. Seks medarbejdere har påtaget sig opgaven, at komme med input som skal inspirere os og som vi kan arbejde videre med. Sammen briefer de om, hvad vi i ledelsen kan gøre bedre og hvad der skal til for at Bolius fortsat kan vokse og tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. De får frie rammer til at stille spørgsmålstegn ved, om vi i ledelsen er dygtige nok. Og frie rammer til at komme med input til hvordan de ville etablere Bolius, hvis de skulle gøre det i dag.

Ingen af os i ledelsen er til stede, når HKVGB-Gruppen mødes tre gange om året for at udfordre ledelsen og organisationen. De har ét mål: at ruske op i organisationen og ledelsen, så vi undgår at gøre som vi plejer. Til gengæld har ledelsen dedikeret sig til at arbejde videre med resultatet af gruppens arbejde.

Du har huset fuldt af dygtige medarbejdere – stol på dem!

Et af de bærende elementer i vores organisation og kultur er faglighed. Vi vægter muligheden for faglig fordybelse højt i hverdagen. Det sikrer at vores teams, der består af medarbejdere på tværs af afdelinger, får de bedste sparringspartnere og inputs. Det sikrer, at medarbejderne bliver udfordrede – og at de udfordrer andre. Netop derfor giver det kun mening for os, at vi i ledelsen også lader os udfordre af vores dygtige medarbejdere.

Og projektet er ikke kun for ledelsens skyld. Det handler ikke kun om, at vi skal udfordres. Det handler i ligeså høj grad om, at jeg som leder vil sikre, at Bolius er fyldt med begejstrede og engagerede medarbejdere som brænder for deres arbejde. Det handler om at inddrage medarbejderne og lade dem være medskabere af kulturen og organisationens udvikling.

Som leder afspejler tiltaget en erkendelse af, at man ikke altid ved bedst; at ledelsen, specielt hvis vi ikke udspringer fra den digitale verden, kan have  svært ved at følge med udviklingen – at vi derfor skal engagere og inddrage medarbejderne til at hjælpe organisationen med at gå i den rigtige retning - ; og at det er vigtigt at man som ledelse bliver udfordret af sine medarbejdere, således at man hele tiden har begejstrede og engagerede medarbejdere der brænder for deres arbejde.

Profil
Ulrik Heilmann authorimage Ulrik Heilmann har siden etableringen i 2002 været adm. direktør i Bolius, som er et helejet Realdaniaselskab. Bolius mission er at forbedre boligejernes livskvalitet, hvilket sker gennem at øge viden om hus og have, dels via bolius eget website, dels via content på en række andre medieplatforme.

Ulrik Heilmann sidder desuden i flere rådgivende udvalg omkring bolig og energi og har deltaget i arbejdsgrupper under Klimaministeriet i forbindelse med Bedre Bolig. UIrik Heilmann har tidligere været medejer af et reklamebureau og har desuden en fortid hos Carsberg og Tuborg.
Tidligere bloggere på borsen.dk