Ny udbudslov bør give bedre muligheder

authorimage
BLOGS
Af: Jens Ole Pedersen
10. dec 2015

I januar 2016 træder den nye udbudslov efter al forventning i kraft. Formålet med loven er at gøre det nemmere for private aktører at komme ind på det offentlige marked. Det mener jeg grundlæggende, er en fordel for alle parter, men det bliver alligevel spændende at se, hvilke muligheder den nye lov giver.


Det offentlige indkøbsområde har været præget af en vis usikkerhed og rigide rammer - noget som har stået i vejen for et konstruktivt samarbejde med private leverandører. Den nye lov skulle gerne bringe større klarhed på området, og er derfor et skridt i den rigtige retning.

En konkret fordel ved den nye lov er bedre muligheder for strukturering af udbuddene. Desuden kommer der gode muligheder for at udvikle mere innovationsfokuserede udbudsmodeller, som kan danne grundlag for nye, frugtbare samarbejder mellem det offentlige og private vidensvirksomheder.

Udbudsloven har dog allerede været udsat for en del kritik, som går på, at loven er for kompleks. Der er for mange paragraffer, og dem, som skal bruge loven, forstår ikke det omfattende regelsæt godt nok. Men der har hidtil hersket stor usikkerhed på området, og det taget i betragtning er det måske ikke så underligt, at en ny lov bliver temmelig kompliceret.

Jeg vælger også at se positivt på tingene: Det kan godt være loven er kompliceret, og at det vil tage lidt tid for de involverede parter at vænne sig til den. Men mange af de usikkerheder, der prægede den tidligere lovgivning er ryddet af vejen. Og det kan forhåbentlig bane vejen for et frugtbart samarbejde mellem offentlige og private aktører i fremtiden.

Lad os løbe den ny lovgivning godt i gang og opfordre myndighederne til at følge op med brugbar vejledning til både udbuds- og tilbudsgivere. Dermed kan vi langt hen ad vejen sikre, at alle parter føler sig ordentligt klædt på til at bruge de nye spilleregler.

Det vil nemlig være ærgerligt, hvis muligheden for at opbygge en stærk og givtig udbudskultur smuldrer mellem fingrene på os.  

 
Profil
Jens Ole Pedersen authorimage Jens Ole blogger om teknologiudvikling som svaret på de store udfordringer, sundhedssystemet i Danmark står over for, og om de nye muligheder teknologiudviklingen medfører – både for medicobranchen og for sundhedsvæsnet generelt.

Med en mangeårig karriere i Philips Healthcare, først som Business Development Manager og nu som administrerende direktør, er Jens Ole velbevandret i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører, som han mener vil samarbejde på nye måder i fremtiden. Både om diagnosticering, forskning og uddannelse.

Jens Ole er uddannet dyrlæge, men skiftede for flere år siden til medicobranchen. Her har han besiddet flere lederstillinger hos blandt andre Lundbeck, og er nu tiltrådt som direktør for Philips Healthcare.
Tidligere bloggere på borsen.dk