Inspiration fra Himalaya-bjergene!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
17. nov 2015

 

"Der er ikke noget, der kommer af sig selv, undtagen lommeuld." Denne gamle frase er stadig værd at have in mente i mange sammenhænge. Hvis vi tror, at Danmark af sig selv vil fortsætte med at være et af verdens rigeste lande, så kan vi godt tro om igen.

I disse dage deltager jeg i et projekt i Bhutan i regi af Danish Institute for Parties and Democracy, DIPD. Min rolle er at bidrage med erfaring og gode råd i forhold til at udvikle og forankre dette nye demokrati. Jeg var her sidst for 12 år siden, hvor kongen netop havde besluttet at indføre demokrati. Og nu er man allerede inde i anden valgperiode efter det første valg til parlamentet blev holdt i 2008.

Samtidig er Bhutan netop rykket en klasse op i Verdensbankens rangorden af landenes økonomier. Det er udtryk for, at den økonomiske vækst går i den rigtige retning. Men det betyder samtidig, at Bhutan bevæger sig ud af gruppen af udviklingslande, der kan få særlig gunstige lånevilkår m.v. Derfor må man ruste sig til i fremtiden at satse mere på private investeringer, også fra udlandet. Og der skal tænkes kreativt, for lige nu er det alene vandkraftværker, der kan producere energi til det stigende indiske forbrug, det for alvor skaber indtjening.

Men på trods af et særdeles vanskeligt udgangspunkt er der politisk en selvtillid og selvopfattelse, der signalerer stor optimisme. Regeringens målsætning er en økonomisk vækst på 9 pct. i de kommende år. Man har for længst besluttet, at alle børn skal lære engelsk fra første klasse, og det gør de. Alle taler engelsk i dette ellers fjerne lille land oppe i Himalayabjergene. Det gør også, at de unge kan begå sig internationalt og tage uddannelser på universiteter i f.eks. Indien og Storbritanien, så de kan vende hjem med kompetencer, landet har brug for, hvis man skal indfri sine ambitioner.

Samtidig er der stor bevidsthed om at skabe en balance, så udviklingen er bæredygtig i forhold til både kulturel identitet, politisk selvbestemmelse og hensyn til natur, miljø og klima. F.eks. satses der på ren økologisk produktion bl.a. med assistance fra danske eksperter.

Der er på alle måder langt igen for Bhutan. Min pointe er imidlertid, at bhutanesernes mentalitet er ambitiøs, og at de ikke er forskrækkede over deres egen lidenhed og mangel på ressourcer op mod globaliseringen. De sætter ambitiøse mål og lægger en strategi derefter. Og den indstilling er de ikke alene med i denne del af verden.

Nu er jeg her i Bhutan for at give gode politiske råd, men der er bestemt inspiration at tage med hjem til et Danmark, hvor der endnu ikke er tilstrækkelig forståelse for, at hvis vi vil fortsætte med at være mere rige end resten af verden, så er vi nødt til at være mere dygtige end resten af verden.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk