Fed hæver i december – ingen grund til aktiesalg!

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
11. nov 2015

Den amerikanske centralbank er klar til at hæve renten i december – det står klart efter den seneste arbejdsmarkedsrapport. Vi har hele året advaret om, at den første renteforhøjelse er en trussel mod positive afkast på aktiemarkedet – alligevel holder vi fast i vores moderate aktieovervægt. Hvorfor?

Siden den amerikanske centralbank overraskede markedet i oktober med udmeldingen om, at december var en reel mulighed for den første renteforhøjelse, har diskussionen været, hvorvidt de afgørende nøgletal ville være stærke nok til at overtale Fed til at gå i gang. Sømmet i kisten var efter vores vurdering den meget stærke arbejdsmarkedsrapport i fredags, der ikke alene overraskede markedet mht. udviklingen i oktober, men også medførte oprevideringer af den private beskæftigelse i de foregående måneder. Abejdsmarkedet fremstår derfor markant stærkere end det gjorde for blot et par uger siden. Vi mener derfor, at Fed er klar til at hæve renten i december. Præcis syv år efter de sidst rørte ved renten – da de satte den i nul i de mørke dage i december 2008.

Vi har hele året advaret om, at den første renteforhøjelse er en trussel mod aktier. Ikke fordi vi venter en større katastrofe i form af en ny recession. Heller ikke fordi vi mener, at det er en fejl at sætte renten op. Men af den simple årsag, at den første renteforhøjelse efter en langvarig periode med nærmest nulrente markerer et nyt regime – og derfor ganske enkelt er en begivenhed, der har været så meget fokus på.

Ikke desto mindre holder vi fast i den moderate overvægt af aktier, vi etablerede i slutningen af september/starten af oktober. Hvorfor? Kort sagt fordi de faktorer, der nu får Fed til at hæve renten, er præcis de samme faktorer, som vi forventer vil drive aktier højere herfra – og ind i 2016.

Væksten er faldet – den skal op igen
Vi mener, at væksten i USA faldt fra omkring 3 pct. i sommeren til lidt under 2 pct. her i det tidlige efterår. Den svækkelse overraskede os (vi ventede stabil vækst) men fremadrettet er vi meget komfortable med, at vækstnedgangen er midlertidig. Groft sagt mener vi, at virksomhederne blev ramt af tre negative stød –  stramningen af den finansielle forhold herunder fra den stærkere valuta, bekymringen om Kina & de nye markeder og fornyede olieprisfald. Det resulterede i en lagerkorrektion – dvs. en periode hvor virksomhederne sænker produktionen for at trimme lagrene. Ser vi ud i fremtiden, er det afgørende dog, at hvis ikke virksomhederne lider under et fornyet stød til efterspørgslen, skal produktionen ganske enkelt op igen for at undgå, at lagrene reduceres til uholdbart lave niveauer.

Samtidig fortsætter bedringen på boligmarkedet i USA, og vi ser flere tegn på moderat tiltagende løninflation, hvilket er med til at sikre en stærk indenlandsk efterspørgsel. I takt med at olieprisen stabiliseres, de finansielle forhold (en kombination af rentespænd, valuta, aktier etc.) ikke strammes i samme tempo som tidligere, og væksten i Kina bliver bedre, vil disse stød aftage og dermed sikre stigende vækst. Vi forventer således en acceleration til 2,5 pct. på den korte bane og potentielt endnu højere i løbet af 2016, hvis olieprisen holder sig nogenlunde stabil, og Kina bedres moderat på linie med vores forventninger.

Positiv udsigt for globale aktier
Stigende vækst vil ikke alene overbevise centralbanken om, de kan starte stramningsprocessen, men også forsikre investorerne om, at økonomien har det godt. Slutteligt er det vigtigt for os, at rentemarkedet efterhånden har indregnet, at den første renteforhøjelse kommer i december. Så selvom vi stadig er lidt uenige med markedet om, hvor mange renteforhøjelser der kommer i 2016 (vi mener 4, markedet kun omkring 3), kommer disse renteforhøjelser i en kontekst af bedre vækst.

Således vurderer vi, at udsigten for globale aktier er positive – højere vækst i USA, høj & stabil vækst i euroland og moderat bedring i Kina vil sikre fortsatte aktiestigninger ind i 2016. Så behold bare dine aktier. Vi har endda en forventning om, at vi køber flere aktier, hvis dette scenarie holder stik. I hører mere!

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk