Hastighed er den største game changer

Det skyller ind over os med nyheder om udfordrede brancher og deleøkonomi.

Men man skal ikke gå i panik. Hvis vi ser på det hele lidt udefra, så er der faktisk ikke så meget nyt. Digitaliseringen har været over os i mange år, om end den har taget til i styrke på det seneste. Virksomheder har altid fået nye konkurrenter, og markederne har altid stået overfor forskellige udfordringer.

Den store game changer er imidlertid hastigheden!

Alt går hurtigere i dag. Alle beslutninger skal tages hurtigere, og kunderne forventer højere hastighed i alle kontaktflader. Denne forventning om tilgængelighed peger tilbage på virksomhederne, agiliteten og evnen til at speede interne processer op. Rigtigt mange virksomheder er udfordrede på, at alt skal gå meget hurtigere.

Pretotyping kan være svaret på, hvordan virksomheder kan imødekomme denne game changer. Pretotyping er en teknik, som gør virksomhederne i stand til på få timer eller få dage at tage beslutninger, der i gamle dage tog flere måneder eller år.  Det gælder også i produktudviklingen, hvor man med pretotyping kan genfinde entreprenørånden og få værdiskabende produkter ud i markedet på kortere tid.

Det kræver beslutninger og test hurtigt at finde de rigtige idéer. I beslutningsprocesser er der forskellige parametre, der gør sig gældende. For det første skal virksomheden være villig til at handle. Det danner grundlag for, at hastigheden kan hastigheden øges i både planlægning og eksekvering. At tage beslutninger, træffe valg, og øge hastigheder er det, som gør, at ideerne ser dagens lys, frem for at strande i den traditionelle projektkalender, hvor man bruger for meget tid på urentable, forkert timede eller uskarpe idéer.

Dansk erhvervsliv har masser af muligheder og skal ikke panikke, men jeg tror også, at mange kan gøre sig en tjeneste ved at kigge deres interne processer efter i sømmene. Har man det rigtige miljø til at teste idéer? Har man entreprenørånd? Tør man træffe beslutninger?