Har retfærdigheden sejret ad helvede til?

authorimage
BLOGS
Af: Jan Al-Erhayem
06. nov 2015

Advarsel: Når du har læst dette indlæg, har dit syn på det danske retsvæsen muligvis lidt et knæk. Forklaring følger.

Det var Thomas Nielsen, LO's afgående formand, der i sin fratrædelsestale i 1982 udtalte de berømte ord "Vi har sejret ad helvede." Ordene var - i min optik - et udtryk for at samfundet og fagbevægelsen stod ved en milepæl, hvor der nu var helt nye økonomiske udfordringer i samfundet, der skulle håndteres - særligt grundet de sejre, fagbevægelsen havde fået.

Jeg ser lidt samme type udfordring i det danske retssystem. Der er på mange måder behov for nytænkning. For ja, du kan da i princippet køre alle de sager, du har lyst til. Men det kan være enormt dyrt i Danmark at have ret. Forstået på den måde, at hvis man uretmæssigt bliver stævnet/anklaget for noget, indleder en retssag og senere vinder den, ja så kan det godt gå hen og blive dyrt. Faktisk så dyrt, at man endda kan være nødt til at lade retfærdigheden gå fløjten, for at komme videre.

Jeg håndterer jævnligt sager for klienter, hvor det bedste for dem simpelthen er at forlige deres sag eller faktisk helt at droppe den - alt afhængigt af hvilken side, vi står på. Også selvom det er klokkeklart, at de har ret.

Et eksempel. 

En virksomhed taber et udbud uretmæssigt, og beviserne herfor er massive. I disse sager kan "taberen" så gå til klagenævnet for udbud. Men hvad sker der? Selvom de efter lang tid ender med at få ret, kan de ofte ikke bruge det til noget. De ender måske op med en lille erstatning, som ofte slet ikke kan måle sig med omkostningerne. For der er kæmpe omkostninger ved at føre sagerne, såvel tidsmæssigt som økonomisk.

Problemet er, at det tager tid og koster mange penge at få ret. Og erstatninger i Danmark er som regel særdeles beskedne. Det er jo både et problem for retsfølelsen og for samfundet. For samfundet er der et enormt spild af ressourcer ved at føre retssager/voldgiftssager/klagesager. For borgeren kan det være utroligt ubehageligt at skulle acceptere uberettigede krav eller ikke at forfølge berettigede krav, fordi det bliver for dyrt, og man skal have både mange penge og personligt overskud for at køre sagerne hele vejen. Spild af tid, af energi, af opportunity costs. Og når f.eks skattesager er afsluttede, kan en del af kravene endda være forældede! De eneste, der tjener på det, er faktisk advokaterne. Og vi er ikke engang tjent med at ende op med utilfredse klienter.

Jeg mener derfor, der er brug for, at vi gentænker måden, vi håndterer konflikter på i det danske retsvæsen. For vi spilder så enorme mængder ressourcer.

Jeg er selvfølgelig helt med på, det er lettere sagt end gjort at ændre den måde retssystemet kører på. Og jeg sætter selvfølgelig også tingene ovenfor på spidsen. Vi skal for alt i verden undgå amerikanske tilstande med massevis af søgsmål og gigantiske erstatninger. Men jeg mener grundlæggende, at der hersker nogle problemer i systemet, der går udover retsfølelsen og retfærdigheden.

Det er dog også klart, at alle har et ansvar. Vi advokater kan klart også gøre mere for at minimere konflikter i at udvikle sig. Hvad enten det drejer sig om erstatninger mellem virksomheder, skattesager, udbudssager, krav mod det offentlige, skilsmisser, arvesager. Det drejer sig om samme opskrift. 

Eksempelvis tænker jeg ofte over, hvorfor man på jurastudiet ikke gør mere ud af, at uddanne kommende jurister i at søge forhandlingen i stedet for konflikten - ja måske endda have et fag, der handler om deal-making.

Tænk på den samfundsværdi, det ville have, hvis der var færre sager, der endte i retssager/voldgiftssager/klagesager. Og læg så dertil, at borgeren ville føle en højere grad af retfærdighed. Og det er vel i bund og grund det vigtigste.

Profil
Jan Al-Erhayem authorimage Jan Al-Erhayem blogger om, hvordan man håndterer og løser komplekse konflikter om f.eks. acceptable løsninger i forbindelse med samarbejder eller virksomhedsoverdragelse.

Som ekspert i at løse komplekse konflikter for virksomheder har Jan Al-Erhayem bl.a. arbejdet 13 år som chefjurist m.m. hos A.P. Møller-Mærsk, inden han endte hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen, hvor han i dag er advokat og partner.

Jan er en hyppigt anvendt foredragsholder særligt om konfliktløsning, dealmaking og håndtering af psykopater.

Få Jans indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk