Nye tider kræver et nyt globalt politisk mindset!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
28. okt 2015

Af Lars Barfoed, associeret partner og rådgiver i Communiqué. 

Børsen har med Anders Krab-Johansens leder i går under overskriften ”Danmark forfra” rejst en ny og vigtig debat om Danmarks og dansk erhvervslivs evne til at erobre markeder ude i verden og vokse med det. Det er ikke en ny diskussion. Men som vilkårene og rammebetingelserne ændrer sig, så må vi også forny os, hvis vi fortsat vil kunne vokse os større globalt.

Det kræver et nyt globalt politisk mindset af virksomhedslederne.

 Danskere har gennem historien markeret sig ude i verden. Det gjorde vikingerne, der allerede fra 800-tallet ud over deres mindre sympatiske krigeriske træk forstod at drive handel på markeder langt fra hjemstavnen. Og det gjorde f.eks. H.N. Andersen med stiftelsen af Østasiatisk Kompagni i 1897.

Måske var H.N. Andersen blevet inspireret af en anden Andersen, nemlig H.C. Andersen, som under treårskrigen i 1850 skrev ”I Danmark er jeg født” der bl.a. indeholder følgende strofe:

”Et lille land og dog så vidt om jorden

end høres danskens sang og mejselslag”

H.C. Andersen var national, men han var ikke nationalist. Fædrelandskærligheden lyser ud af sangen, men det gør også stoltheden over danskernes evne til at gøre sig gældende ude i verden. Og H.C. Andersen var jo om nogen selv nysgerrig for at komme ud og se verden.

Netop det at se ud over grænserne handler i høj grad om at have det mindset, der skal til. Vi skal for det første se og tro på mulighederne i den nye verden, erhvervslivet skal for det andet engagere sig i at påvirke rammebetingelserne i Danmark, så de får et bedre grundlag for at drive virksomhed globalt, og endelig, for det tredje, er erhvervsledere nødt til at erkende, at i en globaliseret verden er man også nødt til at forholde sig til politiske problemstillinger.

Mulighederne for at agere globalt er større end nogensinde. Vi er ikke begrænset på nogen måde af vores størrelse. For nogen virksomheder er det nærmest umuligt at sondre mellem hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Det gælder særligt inden for EU, hvor et mindre land som Danmark har enorme fordele af det indre marked. Men det gælder også globalt.

Selv fik jeg en øjenåbner, da jeg for et par år siden besøgte virksomheden, Playdead, i København. Playdead udvikler og sælger computerspil. Jeg spurgte – indrømmet naivt – hvordan det var med også at markedsføre spil i udlandet. Svaret var – selvfølgelig -, at spillet blev lagt ud til salg på nettet, så dermed var det til salg globalt fra den første dag.

Når det er sagt, så er det ikke ligegyldigt hvilke rammebetingelser, vi tilbyder virksomhederne i Danmark. Tværtimod. Det er vigtigt, at erhvervslederne selv personligt engagerer sig i debatten om rammebetingelserne. Det er ikke nødvendigvis let at ændre og forbedre, og særligt hvis det drejer sig om mindre skatter og afgifter, hvor det koster provenu. Men hvis man ikke tager debatten direkte med de folkevalgte, så sker der slet ikke noget.

Hvis flere danske virksomheder skal blive store, så kræver det ikke mindst, at flere iværksættere overlever de første to år. Når virksomheden skal vokse, skal der investeres, inden man kan tjene penge. Det lyttede vi f.eks. til i VK-regeringen, da vi indførte en skattekreditordning, så nye virksomheder kunne få udbetalt den skattemæssige værdi af den del af underskuddet, der relaterede sig til forsknings- og udviklingsaktivitet. Derved kunne vi bidrage til at styrke likviditeten i opstartfasen. Det var et eksempel på et resultat af en dialog mellem politikere og virksomhedsledere.

Sidst, men ikke mindst, så slipper virksomhederne ikke for at agere i et politisk rum. Når virksomheder agerer internationalt, så opstår der udfordringer og dilemmaer, ledelsen må forholde sig til. Det betyder ikke, at erhvervsledere skal til at være politikere. Men de kommer til at færdes i politiske rum, der kræver politisk empati og evne til at kommunikere med omverdenen. Aktuelt har vi Legos kontrovers med den kinesiske kunstner og systemkritiker, Weiwei, som vil have lov til at købe store mængder legoklodser til et kunstværk. Et bedre Public Affairs beredskab kunne måske have forebygget noget af den kritik, Lego nu er løbet ind i.

I H.N. Andersens tid var der ikke så meget fokus på CSR, og hvis en ØK-virksomhed i Burma agerede lidt på tværs af vedtagne politiske danske normer, så var der ingen, som lagde mærke til det. I dag rykker information og nyheder fra den ene til den anden side af jorden på sekunder, og man bliver straks stillet til regnskab i pressen og afkrævet en forklaring og en holdning.

Virksomhedslederne kan ikke løbe fra at træffe politiske beslutninger og heller ikke fra at skulle stå ved dem i den offentlige debat. Og derfor er det også en del af det at drive virksomhed at indgå i dialog med de politiske beslutningstagere om de politisk bestemte rammevilkår.

Til gengæld må politikerne kvittere for det ved at lytte og vise åbenhed over for at skabe de forandringer, der er nødvendige for at styrke danske virksomheder internationalt. Det er i sidste ende afgørende for, at vi har et skatteprovenu, der kan finansiere den offentlige sektor, at der er danske virksomheder, der tjener penge – også i udlandet.

Vi kan ikke blive ved med at være et af de mest velhavende lande i verden, hvis vi ikke er et af de mest konkurrencedygtige. Den realitet burde være mejslet ind i muren over døren til folketingssalen på Christiansborg. Men det er den ikke – endnu.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk